RIWAYAT HIDUP

     

Nama : Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Lahir : Di Bukhara Tarikh : Jumaat 13 Syawal 194 H / 810 M Bapa meninggal ketika beliau dalam kandungan ibunya. Asal dari keturunan ulama Meninggal dunia ketika 256 H dalam usia 62 tahun

SIFAT PERIBADI
 Gigih menimba ilmu pengetahuan  Menghormati ilmu yang dipelajari  Daya ingatan yang

kuat  Warak dan kuat beribadah  Seorang yang sangat teliti dalam sesuatu perkara

PENDIDIKAN
 Mendapat didikan awal daripada ibunya  Menghafal al-Quran ketika usia 11 tahun  Berguru dengan lebih 1000 ulama hadis  Merantau

selama 16 tahun untuk belajar

ilmu hadis  Menulis kitab hadis ketika usia 18 tahun  Menghafaz 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis tidak sahih.

SUMBANGAN
 Menghasilkan kitab Sahih

Bukhari  Berjaya mengumpulkan 600,000 hadis.  Sebelum memasukkan hadis dalam kitab ini, beliau mendirikan solat sunat memohon petujuk Allah.  Kitab ini diakui dan dijadikan sumber rujukan oleh ulama hadis seluruh dunia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful