You are on page 1of 29

Mainski fakultet u Kragujevcu Sestre Janji 6 34000 Kragujevac

www.mfkg.rs
e. mail: mfkg@kg.ac.rs

Uspeh iz srednje kole max 40 poena Uspeh na klasifikacionom ispitu (Matematika) 60 poena Pripremna nastava besplatna

12. i 13. juna 2010. u 10:00 19. i 20. juna 2010. u 10:00

Program i zadaci sa prethodnih ispita na sajtu fakulteta www.mfkg.rs, kategorija Upis

Osnovne akademske studije 180 ESPB Diplomske akademske studije - master 120 ESPB Doktorske studije 180 ESPB

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Proizvodno mainstvo Mainske konstrukcije i mehanizacija Motorna vozila i motori Energetika i procesna tehnika Primenjena mehanika i automatsko upravljanje Industrijski inenjering Informatika u inenjerstvu Drumski saobraaj

Akreditovani studijski programi, Studijski programi usklaeni sa studijskim programima EU, Profesori poznati i priznati u svetu, Savremeno opremljeni prostor, laboratorije,biblioteka, Zabava , teretana, klubovi,

OPREMA NA FAKULTETU ...

SAVREMENE UIONICE

OPREMA ZA VR (virtuelnu realnost)

OPREMA NA FAKULTETU ...

Centar za virtuelnu proizvodnju (CeVIP)

3D tampa 3D Skener

OPREMA NA FAKULTETU ...

U KORAK SA VREMENOM

OPREMA NA FAKULTETU ...

Kompjuterizovana maina za ispitivanje karakteristika materijala

RADOVI STUDENATA ...

RADOVI STUDENATA ...

BIOMEHANIKA MODELIRANJE I SIMULACIJA

I JO MNOGO TOGA...

SARADNJA SA DRUGIM FAKULTETIMA I INOSTRANIM FIRMAMA ...

University of Cranfield (Nenad Djordjevic)

University of Athens (Tempus projekat)

University of Braunschweig (Bojana Rosic) University of Bologna (Ana Pavlovic) Harvard University, Boston (Nenad Filipovic)

NAI STUDENTI U SVETU

Cluster Team

MEDJUNARODNI PROJEKTI

TEMPUS

FP6
WUS

EUREKA

COST

SARADNJA SA PRIVREDOM

SARADNJA SA PRIVREDOM
SIEMENS Transportation systems

Fabrika oruja Zastava

JP Elektroprivreda Srbije

DRUENJE I ZABAVA ...

ATINA

DRUENJE I ZABAVA ...


MAINIJADE

GDE SE ZAPOSLITI?
Proizvodnja Usluge / menadment Kontrola proizvodnje Marketing / Prodaja Nabavka Projektovanje proizvoda i usluge Proizvodni inenjeri Sistem analitiari Projekt menaderi Odravanje informacionih sistema Edukacija

GDE RADE NAI STUDENTI?

FIAT ZASTAVA ORUJE FORMA IDEALE ZASTAVA KAMIONI UNIOR MAING GOA METALAC TETRAPAK PRVA PETOLETKA SLOBODA SRPSKA FABRIKA STAKLA US Steel PRIZMA HERMES SOFT LAB PIVARE BANKE .

Fiat Automobili Srbija (FIAT GROUP PURSHASING) ima 10 otvorenih pozicija za angaovanje 10 mladih mainskih inenjera. Zainteresovani se mogu javiti na mail Fakulteta mfkg@kg.ac.rs
Dear Mr. Babic, I would like to thank You again for the short notice meeting. Below I would like to briefly summarize my request. With regards Bartosz Sliwa Purchasing Department Fiat Automobili Srbija d.o.o.