You are on page 1of 58

TRAVALIUL SI NASTEREA

COMPONENTELE PROCESULUI NASTERII
• Pasajul • Pasagerul (fatul)

• Relatia dintre pasaj si pasager • Puterea (forta)
• Psihicul

CANALUL DE NASTERE (PASAJUL)

• Capacitatea pelvisului matern si a colului uterin de a acomoda canalul de nastere la fat

.

CANALUL DE NASTERE (PASAJUL) • Delimitat de 3 stramtori ale pelvisului: • stramtoarea superioara • stramtoarea mijlocie • stramtoarea inferioara .

TIPURI DE BAZIN OSOS • 4 tipuri: • ginecoid • android • antropoid • platipeloid .

FATUL .

FATUL • Atitudine • Asezare • Prezentatie .

RELATIA DINTRE PASAJ SI PASAGER • Angajarea • “Statia” • Pozitia fatului .

RELATIA DINTRE PASAJ SI PASAGER • ANGAJAREA: diametrul cel mai mare (de angajare) al prezentatiei atinge / trece prin stramtoarea superioara • STATIA: relatia dintre prezentatie si o linie imaginara dintre spinele ischiatice ale pelvisului matern .

“PUTEREA” (FORTELE FIZICE ALE TRAVALIULUI) • Caracteristicile contractiilor si eficienta efortului expulziv • Forte primare si secundare .

TRAVALIUL .

CONSIDERATII PSIHOLOGICE • Pregatirea nasterii • Forme de incurajare • Statusul emotional prezent • Credinte si valori .

FIZIOLOGIA TRAVALIULUI • Progesteronul si estrogenii • Stergerea si dilatatia colului uterin • Contractiile .

MONITORIZAREA DILATAŢIEI • Se apreciază prin tuşeu vaginal (TV) şi se măsoară în cm .

MONITORIZAREA DILATAŢIEI • La primipare. acestea sunt simultane . scurtarea şi ştergerea colului preced dilataţia • La multipare.

2 cm/h la primipare. 1.MONITORIZAREA DILATAŢIEI CURBA FRIEDMANN • Faza de latenţă: până la 2-3 cm (8 ore) • Faza de dilataţie activă (1.5 cm/h la multipare) •fază de acceleraţie până la 4-5 cm •fază de pantă maximă până la 8 cm • Faza de decceleraţie (1 cm/h la primipare. 2 cm/h la multipare: 8-10 cm .

CURBA FRIEDMANN .

DIAGNOSTICUL POZITIV ŞI DIFERENŢIAL AL TRAVALIULUI TRAVALIU  CUD progresive ca intensitate şi durată  Col dilatat ≥ 2cm  CUD NU pot fi oprite prin antispastice FALS TRAVALIU  CUD neregulate.cu intervale lungi între CUD şi intensitate nemodificată  Col nedilatat  CUD se opresc la antispastice .

PERIOADELE (STADIILE) NAŞTERII I Ştergerea şi dilatarea colului II Expulzia fătului III Expulzia placentei (delivrenţa) IV Lehuzia imediată: primele 2-4 h .

PERIOADA I • 8 h la primipare / 5 h la multipare • Se sfârşeşte la dilataţie completă a colului • CUD • Completarea formării segmentului inferior • Scurtarea. ştergerea şi dilatarea colului • Ruperea pungii apelor • Angajarea şi coborârea prezentaţiei .

CONDUITA IN PERIOADA I • Monitorizarea maternă • Monitorizarea fetală • Monitorizarea progresiunii travaliului: • CUD • Starea colului • Starea membranelor • Progresiunea prezentaţiei .

) • Ritmicitate . spontane.) • Frecvenţă (nr. frecvenţă. involuntare • Ritmice (evoluează ciclic) şi intermitente (urmate de o perioadă de relaxare) • Totale (contracţie unică.MONITORIZAREA CUD • Caracteristici: • Dureroase.contracţii /10 min. durată • Parametrii fizici: • Intensitate sau amplitudine (mmHg) • Durată (sec. globală) • Progresive ca intensitate.

durata. intensitatea. frecvenţa şi ritmicitatea CUD • Tocograma: înregistrarea CUD . se face cu mâna aşezată pe uterul mamei şi se notează tonusul bazal uterin dintre 2 contracţii uterine.MONITORIZAREA CUD • Clinic.

MONITORIZAREA CUD .

MONITORIZAREA CUD SI BCF .

MONITORIZAREA CUD SI BCF .

T. TA • Analgezia: se iniţiază la 2-3 cm dilataţie (peridurală) • Administrarea parenterală de lichide .MONITORIZAREA MATERNĂ • Poziţia: decubit lateral stâng • Semnele vitale: P.

STAREA MEMBRANELOR • Punga apelor = porţiunea de membrane (amnios şi corion) şi lichid amniotic situate înaintea prezentaţiei • Roluri: excitator al receptorilor colului uterin. termic. protecţie antimicrobiană. lubrifiant pentru făt • Ruperea pungii apelor: Spontan Artificial Prematur = înainte de travaliu Precoce = la început de travaliu (dilataţie mică) Tempestiv la dilataţie de 4-5 cm Tardiv la dilataţie completă .

dacă sarcina nu este la termen . dacă naşterea se prelungeşte > 24 h • Declanşarea imediată a naşterii.RISCURILE RUPTURII MEMBRANELOR • Prolabarea cordonului ombilical. dacă prezentaţia nu e fixată • Infecţie amniotică.

TIMPII NAŞTERII • Principali: • Angajarea = trecerea prezentaţiei prin strâmtoarea superioară • Coborârea = parcurgerea excavaţiei • Degajarea = depăşirea strâmtorii inferioare • Complementari: • flexie • rotaţie internă • rotaţie externă .

MECANISMUL DE NAŞTERE • Timpul 1 : ANGAJAREA cu orientarea şi flexia craniului fetal • Timpul 2: COBORÂREA cu rotaţia internă • Timpul 3: DEGAJAREA cu extensie şi rotaţia externă .

PERIOADA A II-A (EXPULZIA FĂTULUI) • Începe în momentul când dilatarea colului este completă şi se termină cu naşterea fătului • Durata medie: •40-50 min .primipare •20 min .multipare .

PERIOADA A II-A • CUD se succed la intervale scurte (1-2 min) şi durează 50-60 sec • BCF-urile trebuie monitorizate în expulzie după fiecare contracţie • Bradicardia .normală dacă BCF-urile revin la normal după contracţie (apare prin compresiunea capului fetal în canalul de naştere) .

CONDUITA ÎN SALA DE NAŞTERE • Se urmăresc elementele evolutive ale travaliului: • CUD • dilataţia • starea membranelor • progresiunea prezentaţiei • monitorizarea materno-fetală • Dirijarea travaliului prin: • antispastice • tocolitice (hipertonie-hiperkinezie) • ocitocice (hipotonie-hipokinezie) .

PERIOADA A II-A .

gravida este aşezată pe masa de naştere .CONDUITA • RAM se face la 4-5 cm dilataţie pe o prezentaţie fixată (dacă nu s-au rupt spontan) • La dilataţie completă şi craniu coborât.

realizând la nevoie secţionarea lui (epizio-/perineo-tomie) .CONDUITA • Infiltratia cu anestezice a părţilor moi.

CONDUITA • Corectează eventual dinamica insuficientă • Dirijează expulzia. protejând de distensie bruscă perineul .

Dom„le. da„ greu mă mai nasc! .

se controlează existenţa circularei de cordon (secţiunea acesteia). apoi se aspiră mucozităţile buco-faringiene .CONDUITA • Odată craniul degajat.

CONDUITA • Apoi se aspiră mucozităţile buco-faringiene .

în acelaşi timp. în jos.CONDUITA • Se completează rotaţia externă a craniului. tracţionându-l. până la degajarea umărului anterior .

CONDUITA • Apoi se schimbă sensul de tracţiune (în sus) cu degajarea umărului posterior şi apoi al întregului corp al fătului .

BRADICARDIA ÎN EXPULZIE • Compresiunea normală a capului fetal • ↓ perfuziei placentare (CUD puternice) • Dezlipirea placentei în unele locuri • Circulară de cordon sau cordon scurt .

30 minute (15-45 min) • Presupune: dezlipirea. coborârea şi expulzia placentei .PERIOADA A III-A • Expulzia placentei (delivrenţa) • Durează aprox.

PERIOADA A III-A (DELIVRENŢA) • Spontană (5%) = sub efectul contracţiilor uterine şi abdominale. extragere din vagin de către obstetrician ocitocice sau uterotone (oxitocin sau ergomet) în momentul degajării craniului • Artificială (5%) = extracţia manuală de placentă . fără intervenţia obstetricianului • Naturală (90%) = desprindere şi coborâre • Dirijată = prin administrare de substanţe spontană.

DECOLAREA PLACENTEI Schultze-Baudeloque Duncan .

până în cavitatea uterină • Mâna stg.. se decolează placenta de pe peretele uterin de la margine spre centru . susţine şi coboară fundul uterin.TEHNICA EXTRACŢIEI MANUALE DE PLACENTĂ • Sub anestezie generală se pătrunde cu mâna dr. având ghid cordonul. cu latura cubitală a palmei dr.

INSPECŢIA PLACENTEI POSTPARTUM .

reţinută în sala de travaliu. sângerarea vaginală. TA. diureza.PERIOADA A IV-A (LEHUZIA IMEDIATĂ) • Primele 2-4 h postpartum • Perioada de consolidare a hemostazei • Se realizează “globul de siguranţă Pinard” (uterul bine contractat. dur) • Parturienta . coloraţia mucoaselor. prezenţa globului de siguranţă . urmărindu-se: P.

LAUZIA IMEDIATA .

. şi . Oxigen...Aspiraţie.. .. Sân matern. ASTA DA VIAŢĂ !..

. .Acum ştiu că nu m-a adus barza! A fost interesant.. dar acum m-am plicti.

.

Ce atenţi aţi fost !!! Deduc de aici cã ori a fost interesant ori aţi fost bine educaţi ! .