Organizarea celulei eucariote

1

Tipuri celulare
       PROCARIOTE –-

- reprezentate doar de bacterii - sunt acoperite în afara membranei de un perete celular - nu au cisterna perinucleară care să separe materialul genetic de celelalte componente celulare

2

Tipuri celulare
EUCARIOTE – au nucleu distinct materialul genetic fiind înconjurat de cisterna perinucleară. - AND-ul este legat de proteine histonice - în citoplasmă se găsesc organite delimitate de endomembrane

3

Organizarea generala a celulei EK

4

STRUCTURI CELULARE CISTRENA PERINUCLEARA MITOCONDRII
ORGANITE DELIMITATE DE ENDOMEMBRANE

PROCARIOTE ABSENTA
ABSENTE

EUCARIOTE PREZENTA PREZENTE
SISTEM COMPLEX DE ENDOMEMBRANE
CONUGAT CU PROTEINE HISTONICE

ABSENTE

ADN

NECONUGAT CU PROTEINE

NUCLEOL

ABSENT

PREZENT
5

STRUCTURI CELULARE

CEL. PROCARIOTE CEL. EUCARIOTE

RIBOZOMI DIVIZIUNEA SPECIALIZARI MEMBRANARE

70S (50S + 30S) AMITOZA
ABSENTE SIMPLA, ACOPERITA DE UN PERETE CELULAR

80S (60S + 40S )
MITOZA SAU MEIOZA MICROVILI , CILI , FLAGELI

MEMBRANA

ORGANIZARE COMPLEXA
6

CELULA EUKARIOTĂ

Specializarea = adaptare filogenetică având ca rezultat creşterea eficienţei funcţionale
 se

reflectă pe plan structural, morfologic şi biochimic TOTUŞI...

există o schemă generală de organizare şi funcţionalitate, având aceleaşi mecanisme de:
 

sinteză a proteinelor , transformare a energiei,

7

CELULA EUCARIOTĂ Organizare generală
 Nucleu  Citoplasma
 contine

– delimitată la periferie de membrana celulară
structuri cu funcţii şi forme bine definite numite organite celulare,  diferite incluzini si  citosol sau matricea

8

Organite celulare delimitate de membrane 
   

CELULA EUCARIOTĂ Organizare generală

  

RETICULUL ENDOPLASMIC APARATUL GOLGI LIZOZOMI PEROXIZOMI MITOCONDRII

Organite celulare nedelimitate de membrane

RIBOZOMII MICROTUBULII CENTRIOLII MICROFILAMENTELE FILAMENTELE INTERMEDIARE

Incluziunile – granule de secreţie, glicogen, pigmenţi sau picături lipidice 9

RETICULUL ENDOPLASMIC
 Format

din membrane care delimiteaza un sistem continuu de tubuli si cisterne
morfologie extrem de variată în funcţie de tipul şi starea functională a celulei  este de doua tipuri :

rugos

( RER)

10

rib o z o m i

REN

RER
11

RETICULUL ENDOPLASMIC RUGOS

mai bine reprezentat în celulele specializate în secreţia de proteine

12

13

RETICULUL ENDOPLASMIC RUGOS - Funcţii
segregarea proteinelor destinate exportului sau utilizării intracelulare  modificări posttranslaţionale ale proteinelor nou formate  glicozilarea iniţială a viitoarelor glicoproteine  asamblarea proteinelor formate din mai multe lanturi polipeptidice

14

RETICULUL ENDOPLASMIC NETED
ME: alcătuit din cisterne în continuitate cu cele ale  FuncţiiRER

Funcţii
-

-

metabolizarea lipidelor detoxifiere celulară
15

16

Variante de RE

RE este bine reprezentat în fibrele musculare striate , hepatocite sau celulele secretante de hormoni steroizi conţinutul enzimatic , funcţia şi morfologia variază de la un tip de celula la altul In fibrele musculare striate se numeste RETICUL SARCOPLASMIC - stocheaza si elibereaza Ca In celulele care sintetizeaza hormoni steroizi ocupa o mare parte a citoplasmei , continand enzimele necesare sintezei acestora.
17

APARATUL GOLGI
un

sistem de 3 – 10 saci turtiti cu diametrul intre 0,5 – 1 μ, usor curbati

observare la M.O – prin metode specifice:

Impregnare argentică cu săruri de metale grele
18

APARATUL GOLGI

ME:se descriu 2 feţe:
Faţa convexă , orientată spre RER faţa cis sau imatură. In vecinatatea ei se găsesc numeroase vezicule mici cu rol în transport  Faţa concavă – trans sau matură este orientată cel mai frecvent spre

19

APARATUL GOLGI - funcţii
modificările posttranslaţion ale  împachetare şi fixarea destinaţiei finale a proteinelor

prin glicozilare, sulfatare, fosforilare, proteoliza limitata, impachetare si concentrare
20

LIZOZOMII

Sunt vezicule delimitate de membrane , continand o mare varietate de enzime hidrolitice:
Proteaze  Aril sulfataze  Nucleaze   Lipaze ,  Fosfolipaze  Gliozidaze  Fosfataze
 

Funcţii: digestie enzimatică       

21

LIZOZOMII

Enzimele lizozomale sunt sintetizate la nivelul RER , transportate în Ap. G. şi segregate în lizozomi primari. Lizozomii digeră materiale provenite din mediul extracelular prin fuziunea cu vezicula de endocitoză alcătuind un lizozom secundar sau fagolizozom. Lizozomii pot digera şi organite sau porţiuni din citoplasmă după prealabila lor înglobare în membrane autofagozom.
22

23

PEROXIZOMII
Sunt organite sferice cu diametru cuprins intre 0,5 - 1μ , greu de identificat pe preparatele uzuale de microscopie electronică  La unele specii, dar nu la om, conţine o stuctura mai densă , cristalină numită NUCLEOID
 

Funcţie ?
24

MITOCONDRIA

Sunt sediul principal al sintezei de ATP conţinând enzimele ciclului Krebs şi fosforilării oxidative MO: citochimie: metoda hematoxilină ferică Regaud
25

MITOCONDRIA

membrană dublă , cea internă prezentând invaginări caracteristice numite CRISTE MITOCONDRIALE. Compartimentul intern , delimitat de membrana mitocondriala internă , MATRICE MITOCONDRIALA

26

27

RIBOZOMII

Sunt compuşi din 4 tipuri de ARN ribosomal şi cca. 80 de proteine diferite. Sunt prezenţi in toate tipurile de celule eucariote , la nivelul nucleolului, liberi în citoplasmă sau ataşaţi RER , individual sau în grupuri numite POLIRIBOZOMI Ei participă la decodificarea , translaţia informaţiei genetice în timpul sintezei
28

RIBOZOMII

Datorită prezenţei grupării fosfat din molecula de ARNr ribozomii au afinitate pentru coloranţii bazici determinând bazofilia citoplasmei

29

30

MICROTUBULII
Sunt structuri tubulare prezente in matricea celulara a tuturor celulelor eucariote.  Au un diametru de 24 nm si o lungime variabila , putand atinge dimensiuni de ordinul µm.  MO: doar în timpul diviziunii celulare, când formează fusul de diviziune

31

MICROTUBULII - ME

Structuri înalt organizate: 1 dublet central înconjurat de 9 dublete periferice, unite prin braţe proteice intră în alcătuirea centriolilor, fusului de diviziune, corpilor

32

MICROTUBULII
 Funcţii:

menţinerea formei celulei  formarea citoscheletului matricei  transportul intracelular  motilitatea intracelulară a diferitelor organite

33

MICROFILAMENTELE SI FILAMENTELE INTERMEDIARE
 Microfilamentele

sunt formate din molecule proteice reprezentate in general de actina si miozina.  Au diametru cuprins intre 5 – 7 nm si lungimi diferite, dar sub limita de rezoluţie a MO
34

35

MICROFILAMENTELE SI FILAMENTELE INTERMEDIARE
 Filamentele

dimetrul de 10 nm si in functie de proteinele componente pot fi :
 de

intermediare au

citocheratina – în celulele epiteliale  de vimetina - în celulele mezenchimale  de desmina - în celulele musculare  neurofilamente - în neuroni
36

MICROFILAMENTELE SI FILAMENTELE INTERMEDIARE

Funcţii: menţinerea formei celulei şi integritatea mecanică a diferitelor structuri. Utilităţi în practica medicală: determinarea originii celulelor neoplazice slab diferenţiate
37

NUCLEUL
 este

sediul materialului genetic  este prezent în toate celulele organismului uman mai puţin în hematia adultă.  Se poate examina la M.O. în coloraţii uzuale şi, datorită conţinutului crescut în grupări fosfat din acizii nucleici are
38

NUCLEUL

HE: afinitate pentru hematoxilină roşu - violet

în f uncţie de intensitatea colorării:
 

tahicromatici eucromatici
39

NUCLEUL
ME: structura nu este omogenă – zonele mai electronodense reprezintă HETEROCROMATINA, iar cele electronoclare EUCROMATINA  delimitat de învelişul nuclear format din două membrane separate de un spaţiu numit CISTERNA PERINUCLEARĂ  In interior - nucleolul şi matricea nucleară care comunică cu

40

In v e lis n u c le a r

C ro m a tin a Po r n u c le a r M e m b ra n a n u c le a ra ra in te rn a N u c le o l

M e m b ra n a n u c le a ra e x te rn a
41

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful