Bliski Istok - pretkeramički neolitik

BLISKI ISTOK Pretkeramički neolitik

• Nema jednog središta neolitizacije, čak ni unutar samog plodnog polumjeseca. Tu se mogu izdvojiti najmanje 3 središta: • zapadni obronci i doline Zagroz planine • brežuljkasti dio turske sjeverne Mezopotamije i južni anatolijski plato • Levant - od južnih obronaka Taurusa na sjeveru do Sinajskog poluotoka na jugu

Nema jednog središta neolitizacije, čak ni unutar samog plodnog polumjeseca. Tu se • izdvojiti najmanje 3 središta: mogu zapadni obronci i doline Zagroz planine • brežuljkasti dio turske sjeverne Mezopotamije i južni anatolijski plato Levant - od južnih obronaka Taurusa na sjeveru do Sinajskog poluotoka na jugu

JERIHON ( 9. tisućljeće - 8350. pr. Kr.)– natufijenska k.
• • pored snažnog izvora najniži sloj ostaci natufijenskog svetišta, iznad toga 4m sloja s jamama za zalihe, žrvnjevima, kamenim oruđem natufijenskog tipa • materijalni ostaci: kamena industrija ugl. od lokalnih vrsta kamena (kremen, lidijski kamen), nema tragova importa opsidijana; grube motike za obradu zemlje (?), dlijeta i šiljci za drvodjelske i rezbarske poslove (drvo, kost); oštrice za srpove, usađene u koštana držala, često ukrašena

Jerihon

PRETKERAMIČKI NEOLITIK (akeramički neolitik)
• • • • • • Jerihon A Jerihon B Ain Ghazal Catal Hüyük Hacilar Kirokitija

Jerihon A (83507350. pr. Kr.)
Istraživanja tela • - 1868. Charles Warren - nije otkrio ništa bitno • - 1907. - 1909. Ernst Sellin, njemački teolog i Carl Watzinger, arhitekt i građevinski poduzetnik prvi su došli do neolitičkog sloja bez keramike, ali to nisu uočili • - 1930. - 1936. Sir John Garstang također je došao do sloja pretkeramičkog neolitika, to je i objavio kao slojeve starije od pojave keramike, ali mu to baš nije bilo jasno • - 1952. - 1958. Dame Kathleen Kenyon provodi moderno istraživanje po slojevima;

JERIHON - PPNB: 7300. - 6000. g. pr. Kr.; noviji C14 datumi: 6968. i 6918. g. pr. Kr.

svetišta
• • • mala soba s nišom u pozadini i stupom od vulkanskog kamena u njoj kuća poput megarona sa stupovima u pročelju velika kuća (6 x 4 m) sa zakrivljenim aneksom uz dulju stranicu

Ain Ghazal = izvor gazela, predgrađe današnjeg Amana

lokalitet otkriven prigodom izgradnje autoceste 1974. g.

Zaštitna iskopavanja Gary Rollefson 1982-1985, 1987, 1988-1989

Middle Pre-Pottery Neolithic B Late Pre-Pottery Neolithic B Pre-Pottery Neolithic C Yarmoukian Pottery Neolithic

7,250-6,500 BCE 6,500-6,000 BCE 6,000-5,500 BCE 5,500-5,000(?) BCE

MPPNB House Plaster patches are covering sub-floor burials

Podnica druge kuće

MPPNB

Hrastovi stupovi nose krovnu konstrukciju

LPPNB
ognjište Oštećena dvokatna kuća

Hram sagrađen na starijoj kući

LPPNB

svetište

Antropomorfni ortostat

Dva kružna svetišta, četvrta faza objekta koji je primarno bio apsidalna građevina

Apsidalna građevina iz LPPNB, ali korištena i kasnije

PPNC “Corridor building”

jarmukijen

Dugačka kuća s 3 prostorije

• Kružni temelj šatora iz jarmukijen razdoblja • Zidovi uz ulicu potječu iz LPPNB faze, ali se još uvijek koriste

jarmukijen

LPPNB i PPNC

MPPNB

“Posebni” ljudi

Trash burial

PPNC

ÇATAL HÜYÜK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful