You are on page 1of 36

ASAS MENGENAL NOMBOR UNTUK GURU PEMULIHAN Pkp 3118

KONSEP UNSUR INDENTITI DAN SONGSANG & PEMBUNDARAN NILAI TEMPAT
Pensyarah: PN. FAUZIAH Disediakan: NOR AIN BINTI NIZRI THIBA A/P R.VINTHAN NUR AQMAH BINTI AB GHANI NUUR AINI BINTI MOHD SOBLI SITI NABILA FHADLUN BINTI SAFEE

KONSEP UNSUR IDENTITI DAN UNSUR SONGSANGAN BAGI OPERASI NOMBOR

KONSEP UNSUR IDENTITI OPERASI NOMBOR
 Tambah  Darab

Konsep Unsur Identiti Operasi Nombor
“Commutative law of addition : the principle

that the order of two numbers in an
addition calculation makes no difference to

their sum. In symbols, the commutative
law of addition states that, whatever the numbers a and b, a+b = b+a. ” (Derek Haylock: 2006)

Maksudnya,,,

prinsip yang menyatakan bahawa dua

nombor

dalam

pengiraan

tambahan

tidak membawa sebarang perbezaan

kepada jumlah Contohnya : a dan b,
a + b = b + a. "

Tambah (addition):

Operasi tambah merupakan gabungan antara 2 set
objek.

Guru

boleh

menggunakan Language,

pendekatan Symbol)

ELPS ketika

(Experience,

Picture,

mengajar operasi tambah.

Pengalaman konkrit diberikan di samping penggunaan

yang betul bagi mewakili operasi dalam bentuk
bergambar serta bentuk simbol.

Contoh :

-Menggunakan objek konkrit. -Menggunakan bahasa yang betul.

(tiga tambah lima sama dengan lapan).
-Gunakan gambar untuk mewakili nombor – nombor tersebut.

1
3+5=8
-gunakan simbol untuk mewakili operasi tersebut.

Darab (Multiplication)

Operasi darab merupakan operasi yang paling menyeronokkan darab pelbagai kerana kaedah dalam boleh proses digunakan penyelesaian masalah semasa membuat operasi serentak.

Ini dapat melatih anda dalam membuat
penilaian tentang sesuatu kaedah yang bersesuaian dengan bentuk soalan.

Pendaraban berulang-ulang.

sebenarnya

adalah

proses

penambahan sesuatu angka yang sama secara

Contoh: 8 × 4 = 32
Nombor 8 dicampur sebanyak 4 kali, Ini boleh ditulis; 8 + 8 + 8 + 8 = 32

Bayangkan sekotak limau yang mengandungi 7 biji buah limau. Sekiranya seorang penjual buah menjual 7 kotak buah limau sehari,

berapa biji buah limau yang telah dijualnya?
Penyelesaian; Sekotak Limau = 7 biji Bilangan Kotak Dijual = 7 kotak

Jumlah Buah Limau = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 +
7 = 49 Biji Buah Limau Atau = 7 × 7 = 49

KONSEP UNSUR SONGSANGAN

OPERASI NOMBOR
 

Darab Bahagi

Konsep Unsur Songsangan Operasi Nombor
“Pupils should be taught to: understand addition and use related vocabulary; recognize that addition can be done in any order; understand subtraction both as „take away‟ and „difference‟ and use the related vocabulary; recognize that subtraction is

the inverse of addition; develop further their understanding of
addition and subtraction; understand why the commutative law applies to addition; choose and use addition or

subtraction to solve problems in „real life‟, money or measures
of lengths, mass, capacity or time.” (Derek Haylock: 2006)

Maksudnya….

Murid perlu diajar kepada untuk memahami tambahan dan
menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan;

mengetahui bahawa penambahan boleh dilakukan dalam

pelbagai cara / jalan kira

memahami penbendaraan kata untuk penolakan seperti „kurang daripada‟ , „perbezaan‟ dan sebagainya.

mengetahui bahawa penolakan adalah operasi songsang
penambahan pula

Tolak (Subtraction)

Memisahkan atau mengurangkan kuantiti daripada satu kuantiti keseluruhan dan melihatkan baki yang tinggal. Membandingkan dan mencari perbezaan.

Ini

melibatkan

dua

kuantiti

dan

melibatkan perbezaan.

Berapa

lagi

yang

diperlukan.

Ini

melibatkan satu kuantiti keseluruhan yang mana satu bahagian telah

diketahui dan kita perlu mengetahui bahagian yang tinggal.

_?_+ 3 =8

Melalui beberapa pendekatan iaitu pengasingan atau mengambil jalan keluar, perbandingan, pelengkap dan penyekatan.

Pengasingan atau mengambil jalan keluar -daripada satu set objek, satu subset dikeluarkan. Contohnya, Terdapat 8 buah buku di atas meja. Sebanyak 4 buku dimasukkan ke dalam beg. Berapa buah buku lagikah yang tinggal di atas meja tersebut

Perbandingan -dua set objek berasingan diberi. Set objek pertama disusun semula dan dipadankan dengan set objek kedua. Set objek yang tidak ada pasangan dikenali sebagai baki atau beza. Contohnya, Terdapat 8 biji gula-gula dan 5 potong kek. Berapakah bilangan gula-gula melebihi kek?

Pelengkap -bermula dengan satu set objek, kemudian fikirkan berapa lagi perlu ditambah untuk melengkapkan set keseluruhan. Contohnya, saya ada 6 ekor kuda di dalam sebuah kandang yang boleh memuatkan 10 ekor kuda. Berapa ekor kudakah yang boleh saya masukkan lagi ke dalam kandang itu?

Penyekatan -dalam konsep ini, ahli sesuatu set objek perlu diubahsuai kedudukannya untuk menepati sesuatu syarat. Contohnya, Terdapat 7 buah kereta di sebuah tempat letak

kereta.2 buah kereta berwarna biru dan yang lain berwarna
merah. Berapa buah keretakah yang berwarna merah?

Bahagi (Division)

Bahagi ialah songsangan darab, kecuali bagi hal-hal

yang

melibatkan

baki.

Keupayaan

murid

menyelesaikan kira-kira bahagi bergantung pada kebolehan mereka menyongsangkan fakta darab

bahagi boleh di analogi sebagai tolak berulang-ulang.
Cara menulis ayat matematik bahagi, contohnya:

18 ÷ 2 = 9 , 18 = 9 2

Operasi bahagi juga mempunyai pertalian dengan penghitungan, iaitu turutan selangan

nombor dihitung ke belakang (reverse)

contoh :

 4 x 2 = 0, 2, 4, 6, 8
 8 / 2 = 8, 6, 4, 2, 0

Aktiviti untuk membantu pembelajaran

fakta bahagi ialah:
 Pengelasan  Penggunaan  manipulasi  melukis  mencari

objek-objek. pengalaman harian,

objek-objek,

dan menganalisis gambar jawapan melalui pertalian

SENARAI RUJUKAN:
Derek Haylock. 2006. Mathematics Explained for primary teachers third edition. London: SAGE Publications.

http://nzamy15.blogspot.com/2010/12/konsep-awal-matematik-diprasekolah.html http://www.freewebs.com/mahtbrain/operasidarab.htm

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CDoQFjAD&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc%2F61373626%2F18%2FOperasiBahagi&rct=j&q=konsep%20operasi%20nomborbahagi&ei=3_2bTsuIHcyHrAeXmdT4Aw&usg=AFQjCNGdc57pQunzXrxsU5 I9p_C55X54iQ&cad=rja http://panitiamatematikskk.blogspot.com/2011 aritmetik.html http://ms.wikipedia.org/wiki/Aritmetik /02/operasi-

PEMBUNDARAN

Suatu nombor boleh dibundarkan kepada sesuatu nilai tempat yang tertentu dengan mengikut syarat pembundaran.

Syarat pembundaran:
Perhatikan baik-baik digit disebelah kanan nilai tempat yang hendak dibundarkan

 

a) Jika digit itu 5 atau lebih (bermakna 5,6,7,8,9) - Tambahkan 1 kepada digit di nilai tempat yang hendak dibundarkan - Gantikan semua digit lain disebelah kanannya dengan sifar (0) b) Jika digit itu kurang daripada 5 (bermakna 4,3,2,1,0) - Kekalkan digit di nilai tempat yang hendak dibundarkan - Gantikan semua digit lain disebelah kanannya dengan sifar (0)

  

VIDEO

Bundarkan 85605 kepada:

Kesilapan umum yang sering dilakukan pelajar:

a) Lupa menulis semula nombor dengan betul selepas pembundaran

b) Membundarkan suatu nombor di nilai tempat yang salah

Math game
http://www.math-play.com/roundingdecimals-game-1/rounding-decimalsgame.html  http://www.free-trainingtutorial.com/rounding/roundingspaceships.html  http://www.tuitionplaza.com/tuisyen/qu estion.asp?QID=516

RUJUKAN

http://matematikitumudah.blogspot.co m/2010/07/pembundaran.html