ah ay en J ng ra Pe

Kesan P eperang an Terh adap W anita Dan Kanak-k anak

Kesan Peperangan Terhadap Wanita semasa peperangan
• Semasa peperangan,kaum wanita dijadikan perempuan penghibur ataupun comfort woman yang bekerja sebagai pelacur terutamanya semasa pendudukan Jepun pada Perang Dunia Ke-2.Sebanyak 200,000 dianggar oleh sejarahwan Jepun dan sejarahwan China pula menganggarkan 410,000 perempuan terlibat dalam pelacuran semasa zaman perperangan.

Kehidupan Selepas Perang
• Pada Jun 1990,kerajaan Jepun menafikan kewujudan comfort station dan mengatakan comfort station dijalankan oleh sektor peribadi. • Pada tahun 1991,sejarahwan Yoshiaki Yoshimi menjumpa bukti penubuhan comfort station oleh kerajaan Jepun. • Pada tahun 1992,kerajaan Jepun akhirnya mengaku dan meminta maaf kepada semua comfort woman. • Pada tahun 1995,Jepun menubuhkan Asia Women’s Fund untuk menebus dosa dengan memberi wang pampasan dan satu surat meminta maaf kepada semua comfort woman tetapi ditolak kerana wang tersebut adalah daripada sumbangan sektor peribadi dan bukannya wang kerajaan tersebut.

Kesan perang terhadap kanak-kanak semasa peperangan
• • • • • Penggunaan kanak-kanak dalam tentera boleh dijadikan dalam 3 bentuk: 1)Kanak-kanak dijadikan tentera 2)Kanak-kanak digunakan sebagai perisik 3)Kanak-kanak digunakan untuk keuntungan politik ataupun propaganda. Sepanjang sejarah dan dalam banyak budaya, kanak-kanak telah terlibat dalam tentera walaupun praktik seperti itu salah dari segi undang-undang.Contohcontoh negara yang menggunakan kanak-kanak untuk berperang: 1)Chad,Africa-Kanak-kanak dijadikan tentera dalam Sudanese Liberation Army untuk berperang. 2)Sudan-Terdapat 17 ribu kanak-kanak dalam tentera kerajaan dan militia lain. 3)Iraq-Kanak-Kanak yang berumur 10 didapati memasuki tentera Saddam yang dinamakan Ashbal Saddam.

• •

Penguatkuasaan Undang-Undang Berkaitan Dengan Kanak-Kanak
• Pada tahun 1989,satu resolusi telah diluluskan oleh United Nation iaitu semua kanak-kanak yang berumur 15 dan ke bawah tidak dibenarkan untuk melibatkan diri dalam peperangan. Negara-negara yang tidak mematuhi akan didakwa oleh ICC iaitu International Crime Court atas kesalahan jenayah perang. Pada tahun 2005,United Nations mengadakan satu badan untuk memantau negara-negara untuk memastikan penggunaan kanak-kanak dalam peperangan. Red Hand Days juga diadakan untuk menyedarkan orang ramai tentang penggunaan kanak-kanak dalam peperangan.

Kesimpulan
• Kesimpulannya,peperangan membawa banyak kesan negatif kepada segi ekonomi,politik dan sosial satu negara.Wanita semasa zaman peperangan terpaksa melalui pengalaman yang pahit dan kanak-kanak terpaksa menjadi anak yatim kerana kehilangan ibu-bapa semasa peperangan.

TAMAT…
• YEN ZHUO SHENG • GAN KOK KEE • TONG MING • LEONG SHI YUN • LIM MENG GUAN • LIM CHEN HUI

Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful