MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN : 4

MODUL 1: MENGGAMBAR (MOZEK)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1 MINGGU 2 WAKTU 4 STANDARD KANDUNGAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas

:

Tahun 4

Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Alam Semula Jadi-Hidupan Laut
1.2 APLIKASI SENI 1.3 EKSPRESI KREATIF 1.4 APRESIASI SENI

Bidang: Menggambar-mozek
1.1 PERSEPSI ESTETIK

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 1.1.2.1, 1.1.2.2

1.2.1.1, 1.2.1.2 1.2.2.1

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam membuat mozek 2. Menghasilkan gambar hidupan laut dengan menggunakan teknik mozek 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari
1.Murid dipamerkan contoh dan bersoal jawab menggunakan bahasa seni visual (EK1) 2.Murid ditunjukkan cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik mozek(EK2) 3.Murid menghasilkan gambar hidupan laut mengunakan teknik mozek (EK3) (EK4) 4.Murid mempamerkan dan menceritakan karya sendiri dan rakan menggunakan bahasa seni visual. (EK5)

AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU BELAJAR

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.Media: Gunting, pembaris, kertas warna, kertas lukisan. 2. Bahan Bercetak (Gambar) Komputer (Internet)
1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mozek berdasarkan 4 Standard Kandungan.

PENILAIAN PdP

I REFLEKSI

Pada Akhir pengajaran 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

HASIL KARYA AKHIR

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2 MINGGU MINGGU 1 2 WAKTU 2 STANDARD KANDUNGAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas

:

Tahun 4

Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Alam Semula Jadi-Hidupan Laut

Bidang : Menggambar-Mozek
1.1 PERSEPSI ESTETIK 1.2 APLIKASI SENI

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 1.1.2.1, 1.1.2.2

1.2.1.1, 1.2.1.2 1.2.2.1

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam membuat mozek 2. Menghasilkan gambar hidupan laut dengan menggunakan teknik mozek 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

AKTIVITI PdP

1.Murid dipamerkan contoh dan bersoal jawab menggunakan bahasa seni visual (EK1) 2.Murid diperkenalkan dengan media berkaitan teknik mozek. (EK1) 3.Murid ditunjukkan cara menghasilkan gambar dengan mengaplikasikan teknik mozek(EK2)

EMK
BAHAN BANTU BELAJAR

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.Media: Gunting, pembaris, kertas warna, kertas lukisan. 2.Bahan Bercetak (Gambar) Komputer (Internet) 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mozek berdasarkan 2 Standard Kandungan. Pada Akhir pengajaran 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

PENILAIAN PdP

I REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2 MINGGU MINGGU 2 2 WAKTU 4 STANDARD KANDUNGAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas

:

Tahun 4

Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Alam Semula Jadi-Hidupan Laut
1.2 APLIKASI SENI
1.3 EKSPRESI KREATIF

Bidang : Menggambar-Mozek
1.1 PERSEPSI ESTETIK

1.4 APRESIASI SENI

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 1.1.2.1, 1.1.2.2

1.2.1.1, 1.2.1.2 1.2.2.1

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visul dalam membuat mozek 2. Menghasilkan gambar hidupan laut dengan menggunakan teknik mozek 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari
1.Murid mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas . (EK1) 2.Murid menghasilkan gambar hidupan laut mengunakan teknik mozek (EK2) (EK3) (EK4) 3.Murid mempamerkan dan menceritakan karya sendiri menggunakan bahasa seni visual. (EK5)

AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU BELAJAR

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.Media: Gunting, pembaris, kertas warna, kertas lukisan. 2.Bahan Bercetak (Gambar) Komputer (Internet) . 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mozek berdasarkan 4 Standard Kandungan. Pada Akhir pengajaran 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

PENILAIAN PdP

I REFLEKSI

LANGKAH-LANGKAH PENGHASILAN KARYA

Menunjukkan contoh gambar daripada teknik mozek

Memperkenalkan media untuk gambar teknik mozek

Melakar gambar pada kertas lukisan

Proses mengoyak kertas warna

Menampal kertas warna pada gambar

Mempamerkan hasil karya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful