Bersama Kita Hapuskan Rasuah

PENGURUSAN INTEGRITI

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

MENU

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

CARI MAKAN ?

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

INDEX PERSEPSI RASUAH
KEDUDUKAN MALAYSIA TAHUN KEDUDUKAN JUMLAH NEGARA DI KAJI 133 145 158 168 179 MARKAH

2003 2004 2005 2006 2007

37 39 39 44 43

5.2 5.0 5.1 5.0 5.1

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

INDEX PEMBAYAR RASUAH

KEDUDUKAN MALAYSIA TAHUN KEDUDUKAN JUMLAH NEGARA DI KAJI 21 30

2002 2006

15 25

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

MAKAN APA ?

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

SELERA MALAYSIA
STATISTIK KES RASUAH TAHUN 2003 2004 2005 2006 2007 JUMLAH MAKLUMAT 9,719 11,413 11,292 11,061 12,407 55,892 KERTAS SIASATAN 1,058 982 1,441 1,317 1,365 6,163 TANGKAP 339 497 485 546 591 2,458 TUDUH 175 178 205 254 222 1,034 SABIT 132 146 210 251 234 973

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

STATISTIK PDRM
PERANGKAAN KES RASUAH PDRM TAHUN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 JUMLAH MAKLUMAT 1143 1194 1337 1203 1121 1271 7269 KS 162 167 167 218 187 164 1065 TANGKAP 83 87 126 106 131 131 664 TUDUH 45 36 31 56 51 49 268

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

MAKAN DI MANA ?

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

MAKAN BERSUAP

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

STATISTIK KES PDRM

TAHUN RASUAH PENYELEWENGAN SALAHGUNA KUASA LAIN-LAIN JUMLAH

PEGAWAI 81 2 2 3 87

APR 544 6 3 2 555

LAINLAIN 15 2 17

JUMLAH 640 8 5 5 658

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

MAKAN SIAPA ?

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

STATISTIK KES PDRM
TAHUN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 JUMLAH PEGAWAI 8 12 17 3 17 27 84 APR 75 71 101 101 111 104 563 LAIN-LAIN 4 8 2 3 17 JUMLAH 83 87 126 106 131 131 664

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

MAKAN KAWAN

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

KENA MAKAN

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

JKP - TERMA RUJUKAN
• Dasar, Undang-Undang & Peraturan • Sistem dan Prosedur Kerja • Nilai-Nilai Murni dan Etika • Kod Etika • Pengiktirafan • Tindakan Pengesanan dan Punitif • Kawalan Dalaman • Tindakan Pemulihan
Bersama Kita Hapuskan Rasuah

NAK KAWAL MAKAN

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

JKP – Dasar,Undang-Undang dan Peraturan
• Mengenalpasti, mengkaji, serta memperaku pindaan kepada dasar, undang-undang dan peraturan jabatan yang dapat mengatasi kelemahan pengurusan, mempertingkatkan kawalan terhadap perlakuan rasuah, salahguna kuasa serta penyelewengan terutamanya dalam pengurusan kewangan.

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Pinda Undang-Undang

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

JKP – Sistem dan Prosedur Kerja
• Mengenalpasti, mengkaji serta memperakukan kepada pihak berkuasa berkenaan apa-apa perubahan dalam system dan prosedur kerja jabatan bagi meningkatkan kecekapan, keberkesanan, ketelusan serta akauntabiliti dalam perkhidmatan di samping pencegahan Rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengan terutamanya dalam pengurusan kewangan
Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Ikut Prosedur

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

JKP – Nilai-Nilai Murni dan Etika
• Melaksanakan aktiviti penggalakan, penerapan serta penghayatan nilai-nilai murni dan etika bagi memperkukuhkan tahap integriti pegawai dan staf di jabatan berkenaan atas keyakinan bahawa pengaruh etika yang disepadukan dengan pengaruh undangundang akan lebih berjaya dan berkesan dalam usaha mengekang hawa nafsu daripada melakukan segala bentuk Rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengan
Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Berhemah

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

JKP – Kod Etika

• Menggubal atau memperkemaskan Kod Etika Kerja jabatan sebagai panduan kepada warga jabatan

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Beretika

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

JKP – Pengiktirafan
• Memberi pengiktirafan kepada pegawai yang memberi perkhidmatan cemerlang dan mereka yang mempamerkan nilainilai murni melalui aktiviti-aktiviti sukarela, memberi nasihat dan bimbingan agama serta mereka yang melaporkan penyelewengan dan salahlaku dalam jabatan

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Pujuk Untuk Kebaikan

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

JKP – Tindakan Pengesanan dan Punitif
• Mengambil tindakan atau memperakukan kepada pihak berkuasa tatatertib untuk mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai dan staf yang didapati telah melanggar peraturan dan kod etika jabatan dan memberi kerjasama atau melaporkan sebarang perlakuan rasuah dan salahguna kuasa oleh mana-mana pegawai jabatan

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Hukum Setimpal

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

JKP – Kawalan Dalaman

• Mengawas dan mengatur langkahlangkah kawalan dalaman dalam pelaksanaan tugas-tugas penyeliaan oleh pegawai kanan bagi mencegah sebarang penyelewengan dan jenayah Rasuah

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Dalam Kawalan

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

JKP – Tindakan Pemulihan
• Mengambil tindakan pemulihan selepas sesuatu kejadian pelanggaran tatatertib atau perlakuan jenayah termasuk rasuah melalui tindakan-tindakan pembetulan seperti memperketatkan kawalselia disiplin, meminda prosedur dan peraturan, memastikan prinsip ketelusan jabatan diamalkan serta meningkatkan kecekapan unit dan bahagian yang berkenaan
Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Ubah Cara

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

PELAN TINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH
Digubal berdasarkan kepada kesedaran bahawa usaha-usaha pencegahan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa perlu dibuat melalui usaha dalaman dengan tindakan bersepadu dan berterusan secara sistematik dan berkesan
Bersama Kita Hapuskan Rasuah

PENDEKATAN PTPR • PENDIDIKAN • PENCEGAHAN • PENGUKUHAN • PUNITIF

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Pendidikan
• •Merangka, merancang dan melaksanakan aktivitiaktiviti secara bersepadu bagi meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan seterusnya kemahiran pegawai dan kakitangan organisasi bagi memantapkan integriti dalam menangani jenayah rasuah
Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Pencegahan
•Mengesan dan mengenalpasti kelemahankelemahan dalam amalan, sistem dan tatacara kerja dan seterusnya mempertingkatkan tahap kecekapan bagi menutup ruang dan peluang ke arah berlakunya amalan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa di dalam organisasi

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Pengukuhan
• Penekanan kepada usaha-usaha bagi memastikan pematuhan ke atas peraturan dan system serta usaha pemulihan terhadap individu dan organisasi yang terdedah dan terlibat dengan aktiviti yang menjejaskan integriti dan kapabiliti organisasi
Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Punitif

•Mewujudkan mekanisma yang dapat meningkatkan usaha-usaha mengesan dan mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang menjejaskan integriti dan kapabiliti agensi

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Pelan Tindakan
PROGRAM / AKTIVITI OBJEKTIF SASARAN MESEJ PELAKSANA PEMBANTU TEMPOH PEMANTAU

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

TERIMA KASIH

Bersama Kita Hapuskan Rasuah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful