ULAT SA FILIPINO 1

INILALAHAD NI: QUEENIE FULGENCIO

“MASINING NA PAGSASALITA SA IBA’T IBANNG PAGKAKATAON” * Ang pakikipag-usap na dalawahan ang pinakakaraniwang talastasang ating kinasasangkutan ay ang pakikipag-usap na dalawahan.

MENSAHE REAKSYON NAGSASALITA NAKIKINIG REAKSYON MENSAHE

 Ito

ay isang anyo ng personal na pakikipagtalastasan ng dalawang panig na nagkasundong magkatagpo para sa layuning magbigay ng impormasyon ang taong hinihiling na makapanayam at makakuha naman ng mahahalagang impormasyon.

Pumili at magtakda ng taong kakapanayamin.  Alamin kung saan maaring matagpuan ang taong kakapanayamin.  Kunin ang pahintulot ng taong kakapanayamin at magtakda ng araw at oras ng pakikipanayam.  Gumawa ng mga tiyak na katanungan na nais maging kasangkapan sa pagkuha ng mga impormasyong nais makuha.

Isaisip na ikaw ay humihingi lamang ng pabor sa kakapanayamin.  Maging magiliw at magalang ka sa pakikitungo sa taong kakapanayamin.  Sikaping maging masigla ang panayam.  Igalang mo ang oras ng kinakapanayam.  Bago kayo maghiwalay ay tiyakin mo sa kanya na ang mga bagay na “confidential” ay para laang sa inyong dalawa.

Ang uri ng pakikipanayam na ito ay isinasagawa nang impormal. Ang layunin ng ganitong uri pakikipanayam ay upang makakuha ng opinyon ng mga kinakapanayam tungkol sa isang uri ng kalakal. Ito ang nasasaksihan nating mga “on the spot” interbyu sa mga palengke, supermarket, sine at iba pang lugar.

Sa ngayon ang pinakamabilis na paraan ng pakikipagtalastasan sa lahat ng larangan ay ang telopono. Dahil dito,kailangan lamang na matutuhan ang yamang paggamit nito.

Magmagandang umaga, tanghali, hapon kapag iniangat ang telepono.  Isunod sa pagbibigay-galang ang pagbanggit ng tanggapan o tahanan, alin man sa dalawa.  Magsalita ng malinaw, at natural na tinig.

Kahit saan at sa ano mang uri ng larangan, ang pangkatangtalakayan ay nagaganap at ginagamit. Ito ay isang maayos na paraan ng masusing pagpapalitan ng mga kuro-kuro o opinyon na ang layunin ay makapagtipon ng mga kaalaman at magbigay-halaga sa nasabing opinyon ukol sa isang paksa o kaya’y ihanap ng solusyon ang isang problema.

A
B D E c

Imporaml na talakayang binubuo lamang ng mula sa lima hanggang sampung tao.

Poraml na talakayan.

* Ito ay isinasagawa sa harap ng pormal na tagapakinig

Ang

isang makabuluhang talakayan ay yaong nauukol sa isang kapaki-pakinabang na paksa na inilalahad bilang isang katanungan.

 Paksang

ang layunin ay lumikon ng mga karagdagan kaalaman.

Halimbawa: Bakit Tinutulungan ng mga Pilipino ang Balikatan sa Basilan?

 Paksang

ang layunin ay humanap ng linas sa suliranin

Halimbawa: Paanong Magbayad ng Buwis sa Takdang Panahon ang Lahat ng mga Mamamayan?

 Paksang

halaga

ang layunin ay magbigay ng

Halimbawa: Ano ang Nararapat na Maging Tungkulin ng mga Panitikang Nasusulat sa Kasalukuyan?

 Paraang

ang sentral na kalahok ay ang tagapangulo ng talakayan. Tinatawag ang paraang ito na GULONG B A c E D

Paraang kung saan ang tatlong kalahok na magkakalapit sa gitna ay malayang nakapagtatalakayan sa bawat isa at ang dalawang nasa ibaba ay maari lamang makipagtalakayan sa katabi nila.Itao ay tinatawag na TANIKALA. A B C

D

E

 Ang

paraang kung saan ang posisyon ng mga kalahok ay HUGIS Y. Katulad din ito ng paraang gulong na may isang pinunong sentro na nakikipagtalakayan sa lahat ng kalahok ay hindi nakikipagtakakayan sa kapwa kalahok. D E C B A

 Ang

paraan pabilog na kung saan ang bawat kalahok ay maaringmakipagtalakayan sa DALAWANG MAGKABILANG TABI niya kaya higit ang pagkakataon ng bawat isang lumahok sa talakayan. A B C D E

MARAMING SALAMAT PO!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful