Masining Na Pagsasalita

Masining na Pagsasalita

Isang sangkap sa pakikipamuhay ng tao dahil nauugnay ito sa maayos, tama, maganda, at mabisang pakikipag-usap, maaaring isahan, dalawahan, maramihan o pangkatan.

Mga Sangkap ng Masining na Pagsasalita

Kagandahan Kawastuhan

Dahil dito ang retorika at balarila ay hindi na maaaring paghiwalayin.

Retorika- ang sumasaklaw sa sa kagandahan. Balarila- ang sumasaklaw sa kawastuhan.

Kagandahan
1.

Dapat ay may katotohanan at kawastuhan ang iyong sinasabi. Dapat sinasabi mo ito ng may kaayusan at sa tamang paraan. May kinalaman dito ang tama at angkop na pili at gamit ng mga salita. Nakagagamit ang nagsasalita sa tamang pagkakataon ng mga sawikain, salawikain, kawikain at mga kasabihan na nagbibigay ng kulay at kagandahan sa sinasabi niya. Sa tulong ng mga nabanggit ay napalulumanay ang isang pahayag n maaaring hindi maganda sa tatanngap kung sasabihin nang tuwiran ng nagsasalita.

3.

5.

Sawikain

Mga lipon ng salita na ang dalang kahulugan ay iba kaysa kahulugang taglay ng mga salitang bumubuo nito.

Halimbawa
     

Malikot ang kamay May malambot na puso Naglalaro ng apoy Matamis ang dila Namuti ang mata Walang puso’t kaluluwa

Kawikain

Karaniwan na itong binubuo ng taludtod o mga taludtod na maaaring may sukat at tugma at maaaring wala. Ang paksa ay hinango sa karanasan sa buhay kaya ginagamit na patnubay sa paghubog ng kaasalan. Iba ang kawikain sa sawikain. Ang kawikain ay hindi nagtataglay ng

Halimbawa

Madaling maging tao, mahirap magpakatao. Kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdid. Pag hindi ukol, hindi bubukol.

Salawikain

Ito ay mag taludtod na may sukat t tugma at talinghaga. Ibinatay ang mga ito sa karanasan ng tao sa pang-arawaraw na pamumuhay kaya ginagamit din ito sa pangngaral at tumutulng sa paghubog ng magandang asal. Itinuturing na hihyas ng ating wika ang salawikain sapagkat tulad ng isang hiyas, ito ay nakapagpapaganda ng isang pahayag.

Halimbawa
 

Aanhin pa ang damo, kung patay na ang kabayo. Santo, santita bago, maldita Walng matigas na bato, sa masinsing patak ng ulan. Ang taong walang kibo Nasa loob ang kibo.

Kasabihan

Ang mahalagang pahayag na kinuha o hinugot sa mga akda ng kilalang to o lider ng bansa.

Halimbawa

Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ang buhay walang hanggang pakikibaka.

Dapat Bumigkas Ng Tama

Ang pagsasalita ay nagiging maganda kung binibigkas ng tama ng tagapagsalita ang mga salitang ginagamit niya. Hindi nakawiwiling pakinggan ang tagapagsalitang hini nabibigkas ng tama ang mga salita dahil nahihirapan ang mga tagapakinig.

Halimbawa

Hindi ka sasama. Hindi ka sasama? Linda, ikaw ang nagnakaw. Linda, ikaw ang nagnakaw?

Kakanyahan At Katangian Ng Tagapagsalita

 

Kaayusan sa sarili o tinatawag na personlidad. Kakayahang maghatid ng tamang damdamin. Kakayahang magpatawa. Kawili-wiling tinig.

Pinakamahalagang sangkap sa masining na pagsasalita

Ang lubos na kaalaman sa sasabihin Ang malawak na talasalitaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful