Mga Uri ng Talata

Ano ba ang talata? 
Ang

talata ay grupo ng mga nakanaka-ugnay na pangungusap tungkol sa isang paksa.  Ito sa ingles ay "paragraph".

4 na uri 
Talatang

Nagsasalaysay  Talatang Naglalarawan  Talatang Naglalahad  Talatang Nangangatwiran

Talatang Nagsasalaysay 
Nagkukwento,

nagsasaad kung kelan, saan at paano ang mga nangyari.

Talatang Naglalarawan 
Nagsasaad

o nagpapakita ng anyo hugis, kulay at katangian

Talatang Naglalahad 
Nagpapaliwanag

o Nagsasaad ng isang katotohanan palagay o opinyon.

Talatang Nangangatwiran 

May layuning mapapaniwala o kaya ay mapansang ayon ang iba sa kanyang katwiran

Ngayong Mahal na Araw ay ating ginugunita muli ang Pasyon ng ating Tagapagligtas na si Hesukristo. Binabalikan natin ang Kanyang pagdurusa sa krus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Bagamat alam natin na ang kaganapan na ito ay tapos na, at ang ating Panginoon ay BUHAY nagyon at nasa langit (huwag maniwala sa pamahiin na ang Diyos ay patay kapag Biyernes Santo at Sabado de Gloria; ang mahal na araw at isang paggunita lamang), mainam na sariwain ang mga kaganapan ng pasyon sa ating kamalayan upang hindi tayo makalimot sa tanda ng lubos ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Isang malaking iskandalo ang kaganapan ng Pasyon. May Diyos ba ng nagdurusa? May Diyos ba na nagpapakasakit? May Diyos ba na ayaw lumaban sa Kanyang mga tagatugis at pinabayaan na Siya ay maipako sa krus para sa kamalian ng iba? Aba, anong klaseng Diyos ito!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful