You are on page 1of 25

JU.

SREDNJA KOLA ZA SAOBRAAJ I KOMUNIKACIJE


TEMA: Autobuske stanice i servisne radionice

Autobuske stanice

Autobuske stanice treba da omogue pristajanje autobusa, njihovo parkiranje kao i nesmetan ulazak i izlazak putnika iz autobusa.U okviru stanice treba da postoji biletarnica,ekaonica,restoran ako je rije o stanicama meugradskog saobraaja. Autobuske stanice u glavnom se izvode kao: - eone autobuske stanice - prolazne autobuske stanice

Izlazak i povratak autobusa

Kao najvaniji faktor javlja se red vonje autobusa odnosno njihov izlazak i povratak vozila. Zbog toga se javljaju vee razlike izmeu garaa za gradski saobraaj i autobuski garaa predvienih za garairanje meugradskih vozila.

Autobuske stanice

eone stanice

eone autobuske stanice su tako izvedene da autobusi dolaze iz jedne prolazne ulice i ostaju neposredno uz ivicu stajalita iji je raspored najee testerast. eona stanica omoguava dobar pristup putnicima sa stajalitima do stanice i obratno. Prilikom izlaska sa stanice autobusi moraju ii unatrag i manevrisati smetajui jedni drugima i to je najvei nedostatak eonih stanica. Ove stanice nisu podeene za vea optereenja.

Odlazak vozila unatrag u nesmetnji drugome autobusu.

Prolazne stanice

Prolazne autobuske stanice su sposobne da prime najvea optereenja. Autobusi dolaze jednim prilaznim putem na stajalite o odlaze dalje drugim putem po pravilu potpuno odvojeni od prilaznog puta. Ovdje je od velikog znaaja uvoenje kretanje u jednom smjeru to predstavlja dobro rjeavanje u pogledu sigurnosti prelaska putnika preko putanja autobusa. Nedostatak prolaznih stanica je taj to putnici moraju prelaziti preko putanja kretanja autobusa.

Prolazne autobuske stanice

Benzinske stanice

Benzinske stanice su objekti koji slue za snadbjevanje motornih vozila tenim gorivom, vodom, zrakom, rezervnim dijelovima itd. Prostorije benzinske stanice sastoje se od sljedeih elemenata: - cisterne za uvanje goriva - sistem cjevovoda - otvora za punjenje i pregled cisterne - ureaja za istakavanje sa opremom za mjerenje - pogodnog prilaza vozila prema pumpnim ureajima - prostorije za osoblje stanice - ureaj za snadbjevanje pomonim materijalom, vodom i zrakom pod pritiskom.

Kapacitet benzinske stanice zavisi od toga da li se benzinska stanica nalazi na autoputu, van grada ili u gradu cisterne sa gorivom ukopavaju se u zemlju od dubine 1m do 1,5m raunajui od povrine zemlje do gornjeg dijela cisterne.

Benzinske stanice

Servisne radionice

Servisne radionice su mjesta na kojima se vri ureivanje promjene tehnikog stanja vozila njegovo tehniko stanje odravanje, vanjska njega kao i opravka vozila. U servisnim radionicama se vri: - vanjska njega - provjetravanje - provjeravanje ispravnosti skolopova - autoelektriarski radovi - podmazivanje - provjera i opravka guma - snadbjevanje pogonskih materijala.

Servisne radionice mogu biti ope namjene i specijalizovane. Specijalne radionice su snadbjevene svim potrebnim alatom i priborom. Organizacija rada servisne radionice je takva da se nakon prijema vozilo alje na mjesta za vanjsku njegu. Nakon toga se vri dijagnostika, tehniki pregled kojima se utvruje stanje vozila. Osoblje u servisnim radionicama mora proi specijalistiku obuku.

Tehniko stanje vozila mjenja se prema duini preenog puta. Ovdje su posebno izraene: - promjene dinamikih svojstava, poveana potronja goriva i smanjena bezbjednost vonje. Ovo nastaje uslijed habanja dijelova. Osnovni uzroci pogoravanja tehnikog stanja vozila su: - prirodno habanje dijelova vozila - ne savrenost konstrukcije - uslovi eksploatacije vozila - kvalitet materijala i dijelova - kvalitet pogonskog goriva i maziva Ukoliko se podmazivanje ne vri blagovremeno doi e do veih kvarova.

Alati za servisne radionice

Garae
Garaa je obino zasebna prostorija za skladitenje, kontrola i manji odravanje motornih vozila, ponekad je javna garaa koja je povezana ee parkirnih mjesta. Takvi garae su podijeljeni u pojedinane kabina odvojena barovima. Garaa je zaseban dio posla ili drugog objekta, namijenjene za skladitenje i neprofesionalni servis vozila.

To je specijalizirana za auto skladite koriste se prvenstveno koristi pojedinih prijevoznika, posebno za autobuse. Ove su garae opremljene radionice i drugih tehnikih objekata za obavljanje opsene odravanje i manje popravke vozila.

Osnovna funkcija garaa je sposobnost da pohrani auto ili drugo motorno vozilo (traktor, motor, itd.). Na ovaj nain pohranjivanja automobila, prua: - zatita od vandalizma - zatita od vanjskih faktora, ukljuujui, meu ostalima, vrijeme, kiu, snijeg itd. - pruanje stalno mjesto za park za odreenog vozila.

Garae su izgraene kao: - zatvorenim prostorima (uz puno particija razdvajanje konstrukcije, posebno zidovi i zakljuavano otvoreni prozori, vrata, ulaz i izlaz vrata) - djelomino otvoreni prostor, tj. bez vanjskih zidova, zidovi od iane mree ili nepotpun, a moda i zadnji nivo namijenjen za parkiranje.

Garae (montane )

Podzemne garae ( javne )

Javne garae