TAKLIMAT MODUL e-PRESTASI SISTEM MAKLUMAT GURU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1

1 2 3 4

Pendahuluan Ciri-ciri utama e-Prestasi Carta alir e-Prestasi Modul-modul dalam e-Prestasi

2

Glosari
1SMG - Sistem Maklumat Guru 2
PBPPP - Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

3JKPBPPP - Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan

4JPICT - Jawatankuasa Pemandu ICT, Kementerian
Pendidikan Malaysia

5

PdP - Pengajaran dan Pembelajaran

6 8

PYD - Pegawai Yang Dinilai

7 PPK - Pegawai Penilai
Kedua

PPP - Pegawai Penilai Pertama

3

Pendahuluan
1. Aplikasi/ Modul e-Prestasi dibangunkan di bawah peluasan Sistem Maklumat Guru(SMG). 2. Kelulusan JPICT telah diperolehi pada Februari 2013. 3. Skop pembangunan pada tahun 2013 adalah Penilaian Bersepad Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) bagi kumpulan guru PdP dan kepimpinan di sekolah.

4

Sistem ePrestasi
 Modul e-Prestasi boleh dicapai melalui laman sesawang

http://apps.moe.gov.my/smg/10/

5

1 2 3 4

Pendahuluan Ciri-ciri utama e-Prestasi Carta alir e-Prestasi Modul-modul dalam e-Prestasi

6

 Capaian secara dalam talian melalui Internet
Internet Explorer

Ciri-ciri utama Sistem ePrestasi

Boleh dicapai menggunakan pelayar web utama

Mozilla Firefox

Chrome

Safari

melalui medium seperti komputer, komputer riba, tablet atau telefon pintar

Boleh dicapai pada bila-bila masa tertakluk kepada takwim penilaian yang ditetapkan oleh BPPK Tiada pendaftaran pengguna diperlukan Pengiraan markah PYD adalah secara automatik

7

1 2 3 4

Pendahuluan Ciri-ciri utama e-Prestasi Carta alir e-Prestasi Modul-modul dalam e-Prestasi

8

Carta alir e-Prestasi

9

1 2 3 4

Pendahuluan Ciri-ciri utama e-Prestasi Carta alir e-Prestasi Modul-modul dalam e-Prestasi

10

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Sekolah Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN Penilaian oleh PPP & PPK Pelarasan Markah di peringkat Sekolah
11

Langkah

1

Klik Klik pada pada butang butang LOG LOG MASUK MASUK

12

Langkah

2

Pengguna Pengguna akan akan diminta diminta untuk untuk menukar menukar kata kata laluan laluan bagi bagi log log masuk masuk kali kali pertama pertama

Masukkan ID Pengguna & Katalaluan

13

Langkah

3

Klik Klik pada pada pautan pautan

14

Langkah

4

Pilih Pilih pegawai pegawai bagi bagi setiap setiap jawatan jawatan

Mesej ralat akan dipaparkan sekiranya pegawai yang sama dipilih untuk jawatan yang berbeza

15

Langkah

5

Klik Klik pada pada butang butang SIMPAN SIMPAN
Klik pada butang CETAK untuk mencetak senarai ahli jawatankuasa yang dilantik
16

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Sekolah Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN Penilaian oleh PPP & PPK Pelarasan Markah di peringkat Sekolah
17

Langkah

1
Masukkan Masukkan ID ID Pengguna Pengguna & & Kata Kata Laluan Laluan

Pengguna akan diminta untuk menukar kata laluan bagi log masuk kali pertama

18

Langkah

2

Klik Klik pada pada pautan pautan

Klik pada butang SIMPAN

19

Langkah

3
Klik Klik pada pada senarai senarai sekolah sekolah

20

Langkah

4
Klik pada senarai sekolah

Pilih Pilih pegaw pegaw ai ai

21

Langkah

5

Buang Buang tanda tanda sekiranya sekiranya pegawai pegawai tidak tidak dinilai dinilai

22

Langkah

6

Klik Klik butang butang SIMPAN SIMPAN
Klik pada butang CETAK untuk mencetak senarai ahli jawatankuasa yang dilantik
23

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Sekolah Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN Penilaian oleh PPP & PPK Pelarasan Markah di peringkat Sekolah
24

Langkah

1
Masukkan Masukkan ID ID Pengguna Pengguna & & Kata Kata Laluan Laluan

Pengguna akan diminta untuk menukar kata laluan bagi log masuk kali pertama

25

Langkah

2

Klik Klik pada pada pautan pautan

26

Langkah

3
Pilih Pilih pegawai pegawai bagi bagi setiap setiap jawatan jawatan

Mesej ralat akan dipaparkan sekiranya pegawai yang sama dipilih untuk jawatan yang berbeza

27

Langkah

4

Klik Klik butang butang SIMPAN SIMPAN
Klik butang CETAK untuk mencetak senarai jawatankuasa yang telah dilantik
28

Langkah

5

Tanda Tanda pada pada Kotak Kotak Perakuan Perakuan

Tekan Tekan butang butang HANTAR HANTAR

29

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Sekolah Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN Penilaian oleh PPP & PPK Pelarasan Markah di peringkat Sekolah
30

Langkah

1
Masukkan Masukkan ID ID Pengguna Pengguna & & Kata Kata Laluan Laluan

Pengguna akan diminta untuk menukar kata laluan bagi log masuk kali pertama

31

Langkah

2

Klik Klik pada pada pautan pautan

32

Langkah

3
Klik Klik pada pada pautan pautan

33

Langkah

4

Klik Klik pada pada butang butang SAH SAH
Klik pada butang SEMAK SEMULA sekiranya ingin membuat perubahan perlantikan
34

Langkah

5

Paparan Paparan ““Maklumat Maklumat telah telah disimpan” disimpan” akan akan dipaparkan dipaparkan
35

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Sekolah Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN Penilaian oleh PPP & PPK Pelarasan Markah di peringkat Sekolah
36

Langkah

1
Masukkan Masukkan ID ID Pengguna Pengguna & & Kata Kata Laluan Laluan

Log masuk menggunakan ID Pengguna dan kata laluan ahli jawatankuasa yang telah dilantik

37

Langkah

2

Klik Klik pada pada pautan pautan
Paparan Senarai Tugas Yang Perlu Dilakukan akan dipaparkan. Klik pada tugasan Melantik PPP dan PPK
38

Langkah

3

•Pilih Penilai Pertama (PPP) dan Penilai Kedua (PPK) bagi setiap Pegawai Yang Dinilai (PYD) berdasarkan senarai nama •Paparan RALAT akan dipaparkan sekiranya PPP dan PPK yang dipilih adalah orang yang 39

Langkah

4
Buang Buangtanda tanda sekiranya sekiranya pegawai pegawaitidak tidak dinilai dinilai

SIMPAN SIMPAN
Klik butang SIMPAN pada setiap paparan sebelum ke paparan seterusnya
40

Langkah

5
Tanda pada kotak perakuan sebelum menekan butang HANTAR. Senarai ahli Jawatankuasa akan disahkan oleh peringkat organisasi yang lebih tinggi.

Status Melantik PPP & PPK akan bertukar kepada **Telah Hantar

41

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Sekolah Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN Penilaian oleh PPP & PPK Pelarasan Markah di peringkat Sekolah
42

Langkah

1
Masukkan Masukkan ID ID Pengguna Pengguna & & Kata Kata Laluan Laluan

Log masuk menggunakan ID Pengguna dan kata laluan ahli jawatankuasa yang telah dilantik

43

Langkah

2
Klik Klik pada pada pautan pautan

44

Langkah

3
Klik Klik pada pada pautan pautan

45

Langkah

4

Klik Klik pada pada butang butang SAH SAH
46

Langkah

5

Klik Klik pada pada butang butang OK OK untuk untuk pengesahan pengesahan

47

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Sekolah Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN Penilaian oleh PPP & PPK Pelarasan Markah di peringkat Sekolah
48

Langkah

1
Masukkan Masukkan ID ID Pengguna Pengguna & & Kata Kata Laluan Laluan

Log masuk menggunakan ID Pengguna dan kata laluan ahli jawatankuasa yang telah dilantik

49

Langkah

2

Klik Klik pada pada butang butang tugasan tugasan

50

Langkah

3

Klik Klik pada pada pautan pautan

51

Langkah

4

Borang Markah PYD akan dipaparkan

52

Langkah

5

Tanda Tanda pada pada ARAS ARAS PENILAIAN PENILAIAN

53

Langkah

6

ARAS ARAS PENILAIAN PENILAIAN yang yang telah telah ditandakan ditandakan

54

Langkah

7

Klik Klik butang butang SIMPAN SIMPAN untuk untuk menyimpan menyimpan markah markah

55

Langkah

8

Tanda akan dipapar menunjukkan Borang Markah telah disimpan namun masih belum dihantar.
56

Langkah

9

Klik Klik butang butang HANTAR HANTAR selepas selepas melengkap melengkap Borang Borang Markah Markah

57

Langkah

10

Tanda akan dipapar menunjukkan Borang Markah telah dihantar.
58

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Pelantikan JKPBPPP Peringkat PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Kump. Kepimpinan Sekolah oleh PPD Pelantikan JKPBPPP Peringkat Sekolah Pengesahan JKPBPPP Sekolah oleh PPD/JPN Penetapan PPP & PPK Sekolah Pengesahan PPP & PPK Sekolah oleh PPD/JPN Penilaian oleh PPP & PPK Pelarasan Markah di peringkat Sekolah
59

Langkah

1
Masukkan Masukkan ID ID Pengguna Pengguna & & Kata Kata Laluan Laluan

Log masuk menggunakan ID Pengguna dan Kata laluan ahli jawatankuasa yang telah dilantik

60

Langkah

2

Klik Klik pada pada butang butang tugasan tugasan
61

Langkah

3
3. 3. Jawatankuasa Jawatankuasa hanya hanyaperlu perlu memasukkan memasukkan markah markah pelarasan pelarasan 4. 4.Tekan Tekanbutang butang SIMPAN SIMPANdan danHANTAR HANTAR
62

Senarai PYD Bagi Pelarasan Markah akan dipaparkan

1.Markah 1.MarkahPegawai PegawaiPenilai PenilaiPertama Pertama(P1) (P1) dan danPegawai PegawaiPenilai PenilaiKedua Kedua(P2) (P2)akan akan dipaparkan. dipaparkan. 2.Selain 2.Selaindaripada daripadaitu, itu,perbezaan perbezaan markah markahantara antaraP1 P1dan danP2 P2serta serta markah markahakhir akhirjuga jugaakan akandipaparkan dipaparkan

Penjajaran Masa
Melantik PPP dan PPK bagi Kepimpinan Sekolah Pelantikan JKPBPPP di PPD Pengesahan pelantikan JKPBPPP di Sekolah Pengesahan pelantikan JKPBPPP di Sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh BPPK, Panel Pemantau, PADU, Kesatuan, JPN dan PPD

Pelantikan JKPBPPP di Sekolah

Melantik PPP dan PPK bagi Guru di Sekolah

13/10-15/11/2013

Pelaksanaan PBPPP

SEPTEMBER
22-27/9/2013

OKTOBER

NOVEMBER

Taklimat TOT PPD
29/9-5/10/2013

13/10-22/11/2013

Pengisian data ke dalam Sistem e-Prestasi
Penyelarasan markah bagi keskes tertentu (ketekalan markah)

Taklimat PPD kepada Sekolah
6-12/10/2013

Tindakan PPD Tindakan PPD

Taklimat Pemimpin Sekolah kepada guru

63

Sekian. Terima Kasih
64

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful