You are on page 1of 7
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Mata Pelajaran: Matematik Kelas dan Masa/Bilangan murid: 4 Cempaka/10.30 – 11.30 pagi / 20 orang Tajuk:

Mata Pelajaran:

Matematik

Kelas dan Masa/Bilangan murid: 4 Cempaka/10.30 11.30 pagi / 20 orang

Tajuk:

Standard Pembelajaran:

Objektif Pembelajaran:

Operasi bergabung dalam lingkungan 100 000

6.3(ii)

Di akhir pembelajaran, murid dapat;

menyelesaikan masalah harian melibatkan

darab dan bahagi dengan menggunakan

pelbagai strategi.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

  • 1. Simulasi situasi pemberian sticker kepada murid.

    • a) Guru mempamerkan 4 keping sticker yang mempunyai 10 sticker setiap satu. Guru menghadiahkan sticker itu kepada 20 orang murid secara sama banyak.

Mata Pelajaran: Matematik Kelas dan Masa/Bilangan murid: 4 Cempaka/10.30 – 11.30 pagi / 20 orang Tajuk:

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Mata Pelajaran: Matematik Kelas dan Masa/Bilangan murid: 4 Cempaka/10.30 – 11.30 pagi / 20 orang Tajuk:

2. Penjanaan idea menggunakan Model Polya (a ) Soal jawab dengan murid berdasarkan situasi Langkah 1 untuk membimbing murid mengenalpasti operasi bergabung yang terlibat.

  • (b) Memilih murid secara rawak untuk menulis

ayat matematik .

  • (c) Murid murid didedahkan pelbagai strategi penyelesaian masalah.

3.Aktiviti berkumpulan :

(a) Cikgu Aina membeli 8 bungkus penyedut minuman. Terdapat 1148 penyedut minuman dalam setiap bungkusan. Kemudian, Cikgu Aina mengagihkan kesemua penyedut minuman tersebut secara sama rata kepada 4 kumpulan murid. Berapakah penyedut minuman yang setiap kumpulan ada?

(b) Kedai sukan Rahman menjual 5 pasang kasut sukan dengan harga

RM 745. Berapakah wang yang perlu dibayar untuk membeli15 pasang kasut sukan yang sama?

2. Penjanaan idea menggunakan Model Polya (a ) Soal jawab dengan murid berdasarkan situasi Langkah 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2. Penjanaan idea menggunakan Model Polya (a ) Soal jawab dengan murid berdasarkan situasi Langkah 1
  • 4. Pembentangan kumpulan

(a)Murid membentangkan strategi penyelesaian yang digunakan. (b) Kesimpulan : Guru menekankan terdapat pelbagai strategi untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

(c)Lagu “ penyelesaian masalah”

EMK: Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBB: sticker, lembaran kerja

Penilaian P&P/pentaksiran: Berdasarkan kepada keupayaan murid dalam menyelesaikan masalah operasi bergabung darab dan bahagi hingga 100 000. ( B4D2E1 )

Refleksi: 15 / 20 orang murid telah mencapai objektif pembelajaran. 5 orang

murid perlu dibimbing.sehingga boleh mengenalpasti operasi bergabung yang terlibat.

4. Pembentangan kumpulan (a)Murid membentangkan strategi penyelesaian yang digunakan. (b) Kesimpulan : Guru menekankan terdapat pelbagai

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

4. Pembentangan kumpulan (a)Murid membentangkan strategi penyelesaian yang digunakan. (b) Kesimpulan : Guru menekankan terdapat pelbagai

Lagu Penyelesaian Masalah

Operasi bergabung , sikit pun tak susah Memahami soalan, carikan maklumat Merancang strategi, cara selesai Melaksana strategi, kira sekarang Sudah siap nak buat apa, Buat apa sekarang, Menyemak jawapan, pastikan betul.

Soalan tambahan:

Encik Bakri membeli beberapa bungkus gula-gula. Terdapat 6 biji gula-gula dalam setiap bungkus. Encik Bakri memberikan gula-gula itu kepada 3 orang anaknya secara sama rata dan didapati setiap seorang mendapat sebanyak

12 biji gula-gula. Berapakah bungkus gula-gula yang dibeli oleh Encik Bakri

pada mulanya?

Lagu Penyelesaian Masalah Operasi bergabung , sikit pun tak susah Memahami soalan, carikan maklumat Merancang strategi,

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lagu Penyelesaian Masalah Operasi bergabung , sikit pun tak susah Memahami soalan, carikan maklumat Merancang strategi,
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7
Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7