FITRAH MANUSIA

Konsep Fitrah Manusia - Sifat insan yang mempunyai bakat semula jadi serta perasaan keagamaan. - Digolong kepada dua kategori: kejasmanian, kebendaan dan keduniaan  Kerohanian, ketuhanan dan keakhiratan

Pertumbuhan – perubahan dari segi fizikal Perkembangan – satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga peringkat kematangan. Perkembangan manusia dari aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani dipengaruhi oleh faktor baka dan faktor persekitaran.

Aspek

Pertumbuhan

Perkembangan

Jasmani Pertumbuhan saiz, berat, anggota Mental

Emosi Sosial

Kemahiran berjalan, melihat, mendengar Bertambah keupayaan Kemahiran berfikir memikir, menaakul, mengingat Perasaan seronok, Kemahiran gembira, takut mengawal perasaan Meluaskan perhubungan, komunikasi dan pergaulan Kemahiran penyesuaian diri dalam pergaulan

 

   

Pertumbuhan dalam dua arah atas ke bawah dan dari tengah ke tepi. Berlaku dari umum kepada khusus Menunjukkan peningkatan kerumitan (complexity) Berlaku pada kadar yang berbeza Mengikut tertib Berlaku secara beransur-ansur Perkembangan mental bermula dari konkrit kepada abstrak Perkembangan dari egosentrik kepada menerima pandangan orang lain

Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan ditentukan mengikut peringkat berikut:Peringkar pralahir : dalam kandungan Peringkat awal kanak-kanak: 0 -2 tahun Peringkat kanak-kanak : 6 – 12 tahun Peringkat awal remaja : 12 – 15 tahun Peringkat akhir remaja : 15 – 21 tahun

-

-

-

Peringkat dewasa : 21 – 60 tahun Peringkat tua : 60 tahun ke atas

 

   

Semasa kandungan Bayi merah (neonate)—10-14 hari selepas dilahirkan Bayi—2 tahun pertama, sebelum menguasai bahasa Kanak-kanak hingga akil baligh Remaja hingga belia Belia dan dewasa tua

Day 7

Day 18

40 days +
Week 6

Week 6 Week 5 Week 6 Week 7 Week 6

Week 7

Week 7

Week 7 Week 7

Week 8

80 days +
Week 8

Week 8 Week 11

Week 9 Week 10

Week 11

Week 12 Week 12 Week 12

11 weeks after conception
       

 

Heart is beating (since 18-25 days) Brain waves recorded at 40 days Squint, swallow and make a fist Has fingerprints and can move limbs Sensitive to heat, touch, light and noise Sucks thumb Weighs @ 1 ounce & 2.5 – 3 inches long Fit comfortably in the palm of your hand

Week 14

Week 14

Week 14

Week 14

Week 14

Week 14

120 days +
Week 16

Week 20

Week 20

Week 16 Week 20

Week 30

FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN INDIVIDU
1.

Pengaruh genetik – gen yang terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan ciri keturunan dan sesetengah penyakit ibu bapa.
Perbezaan fizikal – saiz badan, tinggirendah, berat-ringan, bentuk dan warna organ deria dan kemahiran fizikal yang unik. Perbezaan mental (kognitif) – ibu bapa cerdas pintar melahirkan anak yang cerdas pintar. Perbezaan emosi (afektif) – ibu bapa yang mempunyai emosi kurang stabil dan bersifat pemarah melahirkan anak yang agresif dan autokratik.

2. Pengaruh persekitaran  Keluarga – suasana rumah, makanan, asuhan dan status sosioekonomi keluarga.  Rakan sebaya – pergaulan dan sosialisasi  Kebudayaan dan kepercayaan – perbezaan nilai hidup, agama dan budaya  Sumber teknologi – suratkhabar, majalah, TV, komputer dan lain-lain  Guru dan sekolah – guru yang penyayang dan cekap dan iklim sekolah yang kondusif.

 

TEORI KEMATANGAN GESELL TEORI PERKEMBANGAN HAVIGHURST TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF PIAGET TEORI PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ERIKSON TEORI PENAAKULAN MORAL KOHLBERG

1.

c.

g. -

Teori Perkembangan Kognitif –  Jasmani : Jean Piaget (1896 – 1980)    Perkembangan kognitif kanak-kanak melalui 4 peringkat:Peringkat deria motor (0 – 2 tahun) - mula menggunakan kemahiran meniru, ingatan dan fikiran - mula mengenal bahawa objek itu tidak hilang jika disorok - dari pergerakan refleks ke aktiviti yang bermatlamat Peringkat pra-operasi (2 – 7 tahun) Perkembangan bahasa beransur-ansur dan kebolehan untuk berfikir secara

c. Peringkat operasi konkrit (7 – 12 tahun)  Berkebolehan menyelesaikan masalah konkrit dengan logik  Memahami hukum pengekalan dan boleh membuat klasifikasi dan serialisasi  Memahami proses kebalikan dan songsangan d. Peringkat operasi formal (selepas 12 tahun)  Boleh menyelesaikan masalah abstrak secara logik  Berfikir secara saintifik  Membantu rasa tanggungjawab ke atas

2. Teori Kematangan Arnold Gesell       (1880 – 1961) Perkembangan berlaku secara dalaman – dikenali sebagai teori kematangan biologi. Terdapat lima peringkat perkembangan kanak-kanak: e. lahir – 1 tahun : menangis dan pergerakan mata f. 1 – 2 tahun : berjalan/berlari dan penggunaan perkataan g. 2 – 3 tahun : berdikari dan membentuk ayat mudah h. 3 – 4 tahun : permainan dan rutin harian i. 4 – 5 tahun : hubungan dan interaksi rakan sebaya

3. Teori Perkembangan Havighurst  (1953) Tugas-tugas perkembangan manusia berdasarkan persekitaran sosiobudaya – dikenali juga sebagai teori perkembangan tugasan c. 0 – 6 tahun : belajar makan, berjalan, bercakap d. 6 – 12 tahun : belajar kemahiran fizikal dan sosial e. 12 – 18 tahun : guna fungsi deria dan badan dengan berkesan, mempraktik tingkah laku yang

4. Teori Perkembangan Psikososial  – Erikson Erickson kenalpasti lapan peringkat perkembangan emosi manusia daripada bayi kepada peringkat tua. Setiap peringkat timbul tingkah laku positif dan negatif yang membawa masalah penyesuaian psikososial kerana konflik emosinya. Setiap peringkat juga ada matlamat, kebimbangan, perkembangan, pencapaian dan bahayanya yang tersendiri.

Peringkat kepercayaan lawan ketidakpercayaan 0 – 18 bulan : rasa kepercayaan dibina dalam tahun pertama, membina rasa kepercayaan secara berperingkat, membina rasa ketidakpercayaan jika keperluannya tidak dipenuhi, ketidakpercayaan akan membentuk tingkah laku negatif. 2. Peringkat autonomi lawan malu/keraguan 18 bulan – 3 tahun : keinginan memiliki kuasa, membuat sesuatu dengan daya usaha sendiri, merasa malu jika tidak diberi kuasa, malu di depan orang dan
1.

3. Peringkat inisiatif lawan serba salah 3 tahun – 6 tahun : kanak-kanak lebih mendesak dan berinisiatif tetapi kemungkinan keterlaluan. Belajar cepat, bergerak cepat, peka kepada betul dan yang salah, merasa serba salah jika diketawa dan membina sikap negatif jika merasa serba salah.

4. Peringkat ketekunan lawan rasa rendah diri 6 tahun – 12 tahun : pembelajaran kemahiran baru atau menghadapi risiko perasaan rendah diri, kegagalan dan tidak cekap. Keinginan menguasai sesuatu, keinginan berjaya, menguasai kemahiran asas fizikal dan sosial, memerlukan peneguhan positif dan merasa kompleks rendah diri jika dikritik.

5. Peringkat identiti lawan kekeliruan identiti 12 tahun – 18 tahun : cuba memahami diri, menghadapi krisis identiti, sensitif kepada perubahan badan dan imej kendiri, membentuk konsep kendiri positif dan juga negatif. Perkembangan emosi berlandaskan emosi dari peringkatperingkat dahulu.

6. Peringkat kerapatan lawan pengasingan 18 tahun – 35 tahun : dewasa, membina hubungan rapat atau merasa terasing. 7. Peringkat generativiti lawan pemusatan kendiri 35 tahun – 60 tahun : setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang. 8. Peringkat kesepaduan lawan putus asa 60 tahun – akhir hayat : kemuncak ialah perasaan diterima oleh masyarakat dan

5. Teori Penaakulan Moral Lawrence  Kohlbrg Seseorang individu biasanya mengalami  tiga tahap perkembangan moral yang  utama iaitu moraliti prakonvensional,  moraliti konvensional dan moraliti pos  konvensional. Tahap 1 : Penaakulan Moral  Prakonvensional – awal kanak-kanak.  Pertimbangan berdasarkan keperluan  individu dan peraturan orang lain. Peringkat 1 : orientasi hukuman –  patuh untuk elak hukuman Peringkat 2 : orientasi ganjaran – patuh 

Tahap 2 : Penaakulan Moral Konvensional – masa kanak-kanak. Pertimbangan adalah berdasarkan persetujuan orang lain, harapan keluarga, nilai tradisional, undangundang masyarakat dan kesetiaan kepada negara. Peringkat 3 – orientasi kanak-kanak baik : mematuhi peraturan mengikut kebenaran/persetujuan orang lain. Peringkat 4 – orientasi aktoriti/mengekal susunan sosial :

Tahap 3 : penaakulan moral pos konvensional – masa remaja. Peringkat 5 : orientasi kontrak sosial : mematuhi undang-undang kerana keperluan ketenteraman sosial. Peringkat 6 : orientasi prinsip etika universal : mematuhi prinsip keadilan dan kesamaan, kebaikan dan betul adalah perkara-perkara yang melibatkan hati nurani.

1. 

Perkembangan Jasmani Mengurus pendidikan jasmani/permainan dan kerja praktik ikut perkembangan fizikal Elak ajar aktiviti jasmani/permainan dan kerja praktik seperti aktiviti kemahiran hidup yang komplek jika perkembangan murid belum cukup matang

2. Perkembangan kognitif  Rancang aktiviti p & p yang menarik dan bermakna  Sediakan pelbagai BBM  Isi pelajaran dirancang dan disusun mengikut pemeringkatan:- Mudah kepada susah - Umum kepada khusus - Konkrit kepada abstrak - Pengetahuan sedia ada kepada pengetahuan baru - Persekitaran dekat kepada persekitaran jauh

3. Perkembangan emosi dan rohani  Memupuk emosi dan rohani murid yang sihat  Cegah tingkah laku murid dan perkembangan yang tidak diingini  Bersifat penyayang dan membantu murid kawal emosi dan rohani  Memahami peringkat perkembangan emosi dan rohani murid serta membimbing selesaikan masalah.

4. Perkembangan Sosial  Menggunakan strategi pengajaran kumpulan untuk memupuk perkembangan sosial  Mengunakan aktiviti projek, perbincangan dan permainan secara kumpulan berdasarkan peringkat perkembangan sosial murid  Aturkan aktiviti kumpulan supaya murid dapat bekerjasama menyelesaikan masalah bersama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful