KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SLOT 2 & 3

UNIT SISTEM, CPU DAN INGATAN
1

 Perkakasan komputer dikenali sebagai peranti (device).  Perkakasan komputer adalah merupakan komponen fizikal sistem komputer  Komponen-komponen utama sistem komputer :  Sistem Unit
• Papan Induk (Motherboard) • Unit Pemprosesan Pusat (CPU) • Komponen Ingatan (RAM dan ROM)

 Peranti input  Peranti output  Storan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 Bahagian paling utama dalam sebuah komputer  Menempatkan pelbagai komponen elektronik yang membolehkan sebuah komputer menjalankan fungsinya.  Antara komponen yang terdapat di dalamnya ialah papan induk, Unit Pemprosesan Pusat (CPU), Ingatan (RAM) dan bekalan kuasa (power supply).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 Papan induk berfungsi sebagai jantung sebuah komputer. Ia merupakan sebuah papan litar yang besar dan terletak di bahagian bawah casis setiap unit setiap komputer.  Ia diperbuat daripada kepingan kaca serat yang berwarna hijau dan di atasnya dipernuhi dengan cip, perintan, kapasitor dan juga papan elektronik.  Papan induk merupakan tempat bergantung segala komponen bagi sebuah komputer.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 Dikenali sebagai pusat atau otak sistem komputer  Merupakan sebuah cip berbentuk segiempat bujur yang dipasang pada bahagian atas kanan papan induk  Antara tugas utama :  Memasukkan data dan program ke dalam sistem komputer  Menyimpan arahan-arahan dan data-data yang digunakan untuk pemprosesan  Melaksanakan arahan-arahan pemprosesan data  Memindahkan hasil-hasil pemprosesan kepada bentuk yang difahami dan boleh digunakan oleh manusia ataupun komputerkomputer lain

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Komponen dalam CPU
UNIT KAWALAN UNIT ARITHMETIK / LOGIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kitaran mesin ialah proses yang berlaku dalam CPU.
INGATAN

0010 0100 UNIT ARITHMETIK DAN LOGIK

12 X 3 UNIT KAWALAN

1100 X 0011 = 0010 0100

1100 X 0011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 Unit Kawalan akan mengambil (fetch) arahan atau data dari ingatan  Unit Kawalan akan nyahkod/menterjemah (decode) arahan dan pindahkan data yang diperlukan dari ingatn ke unit artihmetik dan logik kepada bahasa mesin.  Unit arithmetik dan logik akan melaksanakan (execute) arahan arithmetik dan logik.  Unit arithmetik dan logik akan menyimpan (store) hasil pemprosesan ke dalam ingatan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 Unit bagi kelajuan jam pemproses (clock speed measurement) ialah hertz. Satu hertz ialah satu kitaran per saat.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KELAJUAN JAM PEMPROSES TINGGI DALAM SESAAT

KADAR PEMPROSESAN DATA TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 Merupakan komponen komputer yang memegang data atau set arahan sebelum, semasa atau selepas ianya diproses.  Ingatan akan memegang data atau set arahan selama mungkin selagi ianya diperlukan dalam sesuatu proses atau program.  Data atau set arahan ini akan padam sekiranya proses selesai atau tidak diperlukan. Ianya akan hilang sekiranya komputer ditutup.  Terbahagi kepada 2 iaitu  Ingatan Capaian Rawak @ RAM (Random Access Memory)  Ingatan Baca Sahaja @ ROM (Read Only Memory)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pegang data & arahan sebelum, semasa atau selepas ianya diproses

Ingatan Utama

kandung data & arahan yang diprogram oleh pengeluar komputer semasa dikilang Merupakan ingatan baca sahaja yang tidak boleh ditulis & tidak boleh diubah

Data & arahan boleh dicapai secara rawak & boleh laksana proses baca dan tulis

Lokasi papan induk

Pegang Data & Arahan

Bersifat meruap atau tidak kekal (volatile) iaitu kehilangan data @ arahan sebaik komputer ditutup

Masa Capaian (Access Time) Cepat

Bersifat kekal & data tidak hilang walaupun sistem komputer ditutup

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

RAM (Random Access Memory) ROM (Read Only Memory)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

19

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.