LA REPRODUCCIÓ I

Els caràcters sexuals
 

L’espècie humana té dos sexes: el masculí i el femení. Els trets que diferencien un sexe de l’altre són els caràcters sexuals, que poden ser:  Caràcters sexuals primaris : que són els aparells reproductors femení i masculí.  Caràcters sexuals secundaris: són les característiques pròpies de cada sexe, a part de l’aparell reproductor:
 home: veu greu, barba, musculatura més desenvolupada, molt pèl al cos  dona: desenvolupament mames, veu aguda, malucs més amples, poc pèl al cos

La pubertat

  

 

Les persones neixen amb els òrgans sexuals, però no estan madurs. La pubertat és l’etapa del desenvolupament de les persones en què madura l’aparell reproductor. S’inicia gràcies a unes hormones produïdes per la HIPÒFISI que arriben fins als òrgans sexuals. Aleshores aquests òrgans maduren i produeixen les hormones sexuals, que fan que es desenvolupin els caràcters sexuals secundaris. Aquest procés s’inicia abans en les noies En aquesta etapa també es desenvolupa la personalitat, ja que els adolescents aprenen a decidir per ells mateixos.

L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ

Està format per diversos òrgans genitals:


 


Ovaris Trompes de Fal·lopi Úter Vagina Vulva (externa)

ELS OVARIS
Són dos òrgans en forma d’ametlla. La seva funció és fer madurar els òvuls (cèl·lules sexuals femenines) cada 28 dies, aproximadament. També produeixen hormones sexuals.

LES TROMPES DE FAL·LOPI
Són els conductes que comuniquen els ovaris amb l’úter. Tenen uns 10 cm de longitud. Hi acostuma a tenir lloc la fecundació.

ÚTER o MATRIU
És la cavitat on es desenvolupa el nou ésser durant l’embaràs.  Té forma de pera invertida.

VAGINA
És una cavitat de parets elàstiques que comunica l’úter amb l’exterior.  En ella s’hi introdueix el penis en les relacions sexuals.  Per ella hi surt el nadó en el moment del part.

VULVA

Part externa de l’aparell reproductor femení, formada per dos plecs de pell en forma de llavis. clítoris Protegeix l’entrada de llavis la vagina i l’orifici de la majors uretra, per on anus s’expulsa l’orina. També hi ha un òrgan molt ric en terminacions nervioses, anomenat clítoris.

meat urinari vagina llavis menors

L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ

Està constituït per diversos òrgans genitals: ◦ Testicles (escrot) ◦ Conductes deferents ◦ Vesícules seminals ◦ Pròstata ◦ Penis ◦ Uretra

ELS TESTICLES
Són dues glàndules de forma arrodonida. Produeixen les cèl·lules sexuals masculines, els espermatozoides. Estan envoltats per una bossa de teixit anomenada escrot.

ELS CONDUCTES DEFERENTS
Són dos tubs que comuniquen els testicles amb la uretra. Hi transporten els espermatozoides.

LES VESÍCULES SEMINALS
Són dues glàndules que produeixen el líquid seminal. Aquest líquid és viscós i blanquinós i permet “nedar” els espermatozoides.

LA PRÒSTATA
És una glàndula que produeix el líquid prostàtic.  Aquest es barreja amb el líquid seminal i els espermatozoides i formen el semen.

bufeta

pròstata

EL PENIS
És un òrgan musculós situat a l’exterior del cos. Està travessat per la uretra. Té dues funcions: expulsar el semen i l’orina. El semen només el pot expulsar quan està en erecció.

Maduració sexual masculina
Els principals canvis que sofreixen els nois entre els 11-12 anys i els 17-18 anys són:  Apareix pèl a moltes zones del cos: pubis, aixelles, cames, pit...  S’eixamplen les espatlles i el tòrax.  Es produeixen les primeres ejaculacions.  Els canvia la veu.  El penis augmenta de mida.

Maduració sexual femenina
Els principals canvis que sofreixen les noies entre els 10-12 anys i els 16-17 anys són:  Es desenvolupen les glàndules mamàries i creixen els pits.  Es produeix la primera menstruació (menarquia).  Surt pèl al pubis i les aixelles.  S’eixamplen els malucs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful