Hidraulik

hy·drau·lics [h drólliks ] noun Kajian Bendalir:  Kajian terhadap air atau lain-lain bendalir dalam keadaan pegun atau bergerak, terutamanya yang berkaitan dengan aplikasi kejuruteraan.

Objektif
• • •

Sifat cecair & teori operasi Asas komponen sistem hidraulik Kabaikan & keburukan hidraulik

Pengenalan/Kegunaan

Aplikasi penggunaan Sistem Hidraulik:

• • •

Sistem kawalan pemanduan (rudder, planes) Jentera berat, (kapal korek, lorry dll) Sistem pemunggahan barang. Sistem persenjataan (loading & launching) Other: elevators, presses

Teori Hidraulik

Hidraulik

Merangkumi sifat fizikal cecair sewaktu bergerak Menggunakan minyak bertekanan untuk menghasilkan pergerakkan mekanikal dan kerja Tidak mempunyai bentuk Tidak boleh dimampatkan Memindahkan daya

Sifat-sifat Penting
• • •

Important Properties

“Tidak Mempunyai Bentuk”
• • •

Cecair tidak mempunyai bentuk semula jadi Mengikut bentuk bekas yang dikandunginya Boleh dipindahkan dengan mudah dari satu lokasi ke lokasi lain melalui paip. Cecair biasanya tidak boleh dimampatkan Apabila tekanan dilepaskan, cecair kembali kepada isipadu asal. (tiada perubahan bentuk yang kekal) Tekanan pada setiap arah didalam sesuatu sistem adalah sama & tidak berkurang

Tidak Boleh Dimampatkan
• •

Memindahkan Daya

Teori Hidraulik

Hukum Pascal

Magnitud daya yang dihasilkan adalah berkadar lagsung dengan keluasan permukaan (F = P x A) Tekanan = Daya/Luas

Sifat-sifat cecair membolehkan object besar digerakkan dengan lancar.

Kelebihan Mekanikal Hidraulik
F2 = A1 = 20 in2 F1 = 20 lbf A1 = 2 in2

Sistem Asas Hidraulik

Minyak Hidraulik

Spec yang biasa digunakan (HYSPIN AW100) Pump Hidraulik Silinder / Motor Hidraulik

Punca Tekanan

Pengguna Tekanan

Sistem Perpaipan (w/ valves, tanks, etc)

Menyalurkan minyak dari pump ke

Minyak Hidraulik

Pam Hidraulik
• • •

Terdapat 2 jenis pam yang biasa digunakan: Pam Anjakan (Displacement pump) Pam Emparan (Centrifugal pump)

Pam Hidraulik
Variable-stroke piston pump •Tilting box boleh condong ke hadapan atau belakang apabila pam dipusing •Sudut kecondongan tilting box menentukan kapasiti & arah aliran.

Silinder / Motor

Omboh/silinder digunakan jika pergerakan lurus diperlukan.

Tekanan hidraulik menggerakkan omboh. Beban kerja yang hendak dilakukan disambungkan kepada rod. Cylinder
Piston

Rod

Seal Hydraulic Fluid Supply/Return Ports

Silinder / Motor

Motor digunakan jika pergerakan berputar diperlukan.

Pada dasarnya, konsepnya berlawanan dengan variablestroke pump.

Sistem Perpaipan

Mampu untuk menampung tekanan yang berlebihan dari pam. Menghubungkan setiap komponen didalam sistem hidraulik Accumulators
• •

Membantu sistem apabila kehilangan tekanan Membekalkan minyak hidraulik ketika pam kehilangan kuasa Membantu dalam situasi pengurangan / penambahan isipadu

Accumulator Types
• •

Piston Bladder/Ba g

Kelebihan

Memudahkan pemindahan kuasa
• •

Kurang komponen bergerak Kurang kehilangan kuasa disebabkan jarak. Kurang kehausan Mengagihkan daya kesemua arah Selamat & sesuai untuk pelbagai kegunaan Boleh disimpan dalam keadaan bertekanan untuk tempoh yang panjang

Fleksible
• •

Keburukan

Memerlukan sistem tertutup yang baik. Bahaya apa/letupan jika bocor atau pecah. Penapisan yang kritikal – mesti bersih Kawasan kerja mudah berminyak dan kotor.

Sekian Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.