IMBUHAN

SEKOLAH MENENGAH ADMIRALTY
DISEDIAKAN OLEH:CIKGU VANITHA

IMBUHAN
• Imbuhan adalah bentuk terikat yang ditambah dengan kata lain • Bentuk imbuhan • Awalan:- beR…,meN…,ke…,teR • Akhiran:- -an, -kan ,-i

IMBUHAN KATA NAMA
• Awalan -ke , peN • Akhiran -…an • Apitan -ke…an , pe…an, peN…an, peR…an • Contoh:- Perubahan cuaca di negara yang tidak menentu amat membimbangkan.

• •
• • • • • • 12. 13. 14.

Awalan ke yang membentuk kata nama: kekasih, kehendak,ketua Kata imbuhan peN:
Orang yang melakukan perbuatan: pencuri(KN) Orang yang ahli dalam bidang: pendakwah(KN) Alat untuk lakukan sesuatu: pemadam(KK) Bahan: pewarna(KN) Perangai:penakut (KA) TAHUKAH ANDA:Imbuhan awalan peng menjadi penge apabila bergabung dengan satu suku kata. Pos –pengepos Pam-pengepam Cat-pengecat

Bertugas membentuk kata nama daripada KN,KK &KA

Penggunaan Akhiran –an
Hasil Perbuatan a)kritik-kritikan b)asuh-asuhan c)didik- didikan

Sebagai alat a) acu -acuan b)salur-saluran c) salir-saliran Kawasan yang luas a)laut –lautan b) darat-daratan c)lapang-lapangan

Orang /Haiwan (menjadi penderita) a)suruh-suruhan b)Buru-buruan c) sembelih-sembelihan

Membawa Banyak maksud b) parut-parutan c) Tampung-tampungan Benda Tiruan • orang-orangan • Salin-salinan Tempat lakukan sesuatu a) Kurung –kurungan b) buai-buaian

Pelbagai Jenis b) Batu –batuan c) Buai-buaian Benda/Bahan a)pakai-pakaian b) makan-makanan Ukuran /Kiraan • ratus-ratusan • Juta-jutaan

IMBUHAN KE…..AN
Hasil Perbuatan Rosak – kerosakan Nakal-kenakalan Tempat Bertugas Menteri-kementerian Duta-kedutaan Kumpulan Pulau-kepulauan Turun-keturunan Mirip sifat Ibu-keibuan Pahlawan-kepahlawanan Sikap Mementingkan Daulat-kedaulatan Negara-kenegaraan Hak/keadaan sesuatu Jadi-kejadian Indah-keindahan Sesak-kesesakan

Apitan Pen….an
Tahukah anda: Apitan Pen….an boleh membentuk apitan pe…an, per…an, pem…an,pen…an dan peng…an -Apitan peN…an menjadi peng…an apabila bergabung dengan huruf: 3. g , kh , dan h (konsonan) 4. a , e, i, o, u, (vokal) 5. Perkataan pinjaman yang bermula dengan k Apitan peR…an bergabung dengan KN dan KK untuk nyatakan tempat. Cth:- perkampungan, pergunungan, perjanjian,perlawanan,perdamaian,perkuburan

Awalan Ber..
• Awalan beR digunakan apabila bertemu dengan semua huruf kecuali R. • Ber… menjadi Bel… apabila bertemu dengan ajar. • Ber.. menjadi Be…. Apabila temu dengan kata yang mula dengan R Cth: peluk-berpeluk ajar-belajar rahsia-berahsia

Apitan Ber…an
• Penggunaan Ber…an 1.Perbuatan menunjukkan jumlah subjek yang banyak bertaburan, berguguran, berterbangan 2. Perbuatan yang berulang berdebaran.,berkibaran,berlarian 3.Perbuatan antara dua pihak Berkenalan, bersalaman, bermaafan

Apitan Ber….kan
• Akhiran ….kan pada apitan ber…kan mewakili kata sendi akan, dengan, pada , tentang cth: bertanyakan khabar bertanya tentang khabar • Dua golongan kata yang dapat bergabung dengan Ber..kan ialah KN dan KK • Penggunaan ber…an 1.Menggunakan sebagai : berpandukan -Mereka berjalan berpandukan kompas 2.Dilakukan dengan : bertuliskan - Batu besar itu bertuliskan huruf Jepun

Awalan Men….
Me…. L– lawan-melawan, M-minta-meminta T ganti ntiru-meniru Ngnganga-menganga Nynyanyi-menyanyi Rrawat-merawat W-wangi-mewangi P ganti mperli-memerli K ganti ngkira-mengira S ganti nysusul-menyusul

Meng… Aagak-mengagak Eelak-mengelak iikut-mengikut Oolah-mengolah Uundi-mengundi Gganas-mengganas Hhirup-menghirup

Mem… Bbantah-membantah Ffitnah-memfitnah Vvarnis-memvarnis Men…. Ccuba-mencuba Ddakwa-mendakwa Jjeling-menjeling

Menge…. Bergabung dengan satu suku kata Pos-mengepos Pam-mengepam PenggunaanMen… -bunyi -arah -menjadi seperti -pergi suatu tempat -berubah -sasaran -menggunakan mulut -keadaan -mencari

Awalan memper…
• 2. 3. 4. Penggunaan memper… Menjadi lebih –memperlaju,memperlebar Menjadikan sebagaimemperlembu,memperhamba Membahagi-memperdua,mempertiga

Apitan memper….i • Jarang digunakan Apitan memper..kan • Membuat/melakukanmempertahankan,mempertunangkan • Menjadikan • -memperisterikan,mempersatukan

Apitan men…i
• Akhiran …i pada apitan men…i bertugas untuk menggantikan kata sendi di, ke, terhadap , tentang dll. • Penggunan men..i 1.Tempat -mendiami,menduduki 2.Ada kaitan -mengirimi, menghadiahi 3.Menyebabkan -menjangkiti,membaiki 4.Membubuh -menggarami,membaluti 5.Menjadimengetuai, mengepalai 6.membuang- meracuni, merumputi

Apitan Men…kan
• Akhiran ….kan dapat bertugas sebagai kata sendi akan Cth: membanggakan -membangga akan 1.Penggunaan men..kan 1.Objek beralih kepada orang lain Memberikan,mendermakan 2.Membuat sesuatu untuk orang lain Menurunkan,membersihkan 3.Menjadikan sesuatu Menyalakan, menyatukan,mengadunkan 4.Memasukkan sesuatu Mencurahkan, menuangkan

Awalan Ter…
• • 3. 4. 5. 6. 7. Awalan Ter kekal apabila bertemu dengan semua huruf kecuali r. Awalan Ter digunakan untuk keupayaan/kesanggupan Keadaan Perbuatan tidak sengaja Perbuatan berulang-ulang Sudah sedia ada

SELAMAT MAJU JAYA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful