Modeliranje podataka

definisanje strategije snimanje postojećeg stanja projektovanje aplikativno modeliranje implementacija odr žavanje

Model podataka – osnovni pojmovi
 Podatak je kodirana činjenica iz realnog sistema, on je nosilac

informacije.
 Informacija je protumačeni (interpretirani) podatak.  Interpretacija podataka se vrši na osnovu strukture podataka,

semantičkih ograničenja na njihove vrednosti i preko operacija koje se nad njima mogu izvršiti.

Model podataka opisuje strukturu nekog sistema (skup objekata, njihovih atributa i njihovih meĎusobnih veza) i njegovu dinamiku (skup operacija).
2

Veze  Relacioni model  Istorija –Hijerarhijski model –Mrežni (CODASYL) model 3 .Vrste modela  Model Objekti .

(3) Operacije nad konceptima strukture.osnovne komponente (1) Struktura modela .objekti.semantička ograničenja na vrednosti podataka koja se ne mogu predstaviti samom strukturom modela. preko kojih je moguće prikazati i menjati vrednosti podataka u modelu.Model podataka . 4 . veze POSLOVNA PRAVILA INTEGRITETA: (2) Ograničenja . atributi.

.. vozilo-vožnja) Pripadnost/članstvo 5 .) Dokumenta Pridruženja (zadatak-osoba. mašine. poslova. kandidati za objekte:         Fizički objekti (vozila.Model Objekti-Veze (MOV) Entity-Relationship Model  Objekat (entitet) .grupa (skup) sadržaja sa karakteristikama koje su bitne za celinu... adrese...) Organizacije Grupe/klase/tipovi (proizvoda.. koordinate.) Osobe Lokacije (mesta.

 Zavisan objekat je onaj čija egzistencija i identifikacija zavise od drugog (ili drugih) objekata. • asocijativni objekat. Postoje prima / je primio RADNIK • karakterističan objekat (slab objekat) – onaj koji se ponavlja više puta za određeni nezavisni je dat / STUDENT poseduje objekat. ZARADA Karakteristični objekat vazi / odnosi se JEZIK SERTIFIKAT Asocijativni objekat 6 .MOV – vrste objekata  Nezavisan objekat ima osobinu koja ga može jednoznačno identifikovati (ne zavisi od drugih objekata). koji predstavlja vezu više objekata.

• ime roditelja • adresa.MOV . Svaki atribut ima svoje ime. • broj indeksa 7 . • prezime.atributi  Atributi su karakteristike ili osobine iskazane kao jedna ili više vrednosti koje opisuju objekat. PRIMER: u objektu Student atributi mogu biti • ime.

šef  rekurzivne (na sebe samog) 8 .roditelj)  neidentifikujuće   obavezne neobavezne .primer : radnik .Veze (Relationship)  identifikujuće (dete .

roditelj • dozvoljena nula • nije dozvoljena nula Veza “više prema više” * kardinalnost – broj pojavljivanja jednog objekta u vezi sa drugim 9 . jedan ili više • jedan ili više • nula ili jedan • tačno n (primer : godišnja doba. broj semestara) Kardinalnost veza dete .dete • nula.Kardinalnost * Kardinalnost veza roditelj .

Poslovna pravila integriteta .

n). (1.1. (0. dužina podataka  Nad vrednošću domena  Dozvoljene vrednosti  Na kardinalnost  (0.Ograničenja (statička pravila integriteta)  Nad strukturom  Integritet entiteta  Nad standardnim domenom  Tip. (Exactly) 11 .n).1).

veza.poveži.promeni. osnovne operacije: INSERT (ubacivanje) REPLEACE (ključ. po ograničenjima  Operacije održavanja baze podataka - ubaci. deo ključa) DELETE (objekat.Operacije (dinamička pravila integriteta) Definišu se nad konceptima strukture. roditelj) 12 . izbaci.razveži i preveži  Navigacione operacije koje pomažu kretanju kroz bazu podataka.

Osnovni koncepti MOV REGBR KOLA (1.M) SEM OCENA SP NAZP BC (0.1) PREDAJE ZANIMANJE RODITELJ SK NAZIVK RADI (0.M) (0.1) S SLUSA POLOZIO (0.M) (0.M) KATEDRA VANREDAN MLB IMER (1.1) (0.M) STUDENT (1.M) (1.M) PROJEKAT (1.1) BI PARKIRA IME DATUM (0.M) Vrste (0.M) IMA (1.M) SPROJ POSAO NAZPROJ UCESTVUJE (0.M) (0.M) SPOS NAZPOS SZAD ZADATAK NAZZAD OPISZAD 13 .1) PRIPADA (1.M) PREDMET MARKA BOJA [N NASTAVNIK IMEN (0.

APSTRAKCIJE U MODELU PODATAKA  KLASIFIKACIJA (tipizacija)  GENERALIZACIJA  AGREGACIJA 14 .

PRIMER APSTRAKCIJA PRIJAVA STUDENT GRAĐANIN NASTAVNIK PREDMET ime adresa tel Miloš Novi Sad Zoran Niš Goran Pančevo 123123 456456 789789 klasifikacija (tipizacija) generalizacija 15 agregacija .

Postupak normalizacije “jedna činjenica na jednom mestu” .

uklanjanje redundanse*!  Prva normalna forma (1NF)  Svaki od atributa ima jedno značenje i ne više od jedne vrednosti za svaki primerak (instancu) Svaki atribut koji nije ključ potpuno zavisi od primarnog ključa  Druga normalna forma (2NF)   Treća normalna forma (3NF)  Svaki atribut koji nije ključ mora da zavisi jedino od primarnog ključa 17 * redundansa – višestruko ponavljanje istog podatka u bazi .Postupak normalizacije .

1998 Ana Ilić Projektant 20. ili dat.09.1NF .05.zaposl.2005 Milan Milić Operater 15. Svaki od atributa ima jedno značenje i ne više od jedne vrednosti za svaki primerak (instancu) 18 .11.2004 1NF : Jednoznačna upotreba atributa.odlaska 123 124 125 Petar Perić Programer 01.primer RADNIK Šifra radnika Prezime Ime Kvalifikacija Dat.

2NF .1997 01.1997 01.1997 01.10.1997 20000 22500 22000 25000 2NF : Svaki atribut koji nije ključ mora potpuno da zavisi od primarnog ključa. inače ga treba premestiti u nadređeni entitiet 19 . isplate Datum zaposlenja Isplata 123 123 123 123 1 2 3 4 01.10.10.10.Primer ISPLATA Šifra radnika Br.

časova Cena časa Iznos 321 10 322 2 323 3 100 80 150 1000 160 450 3NF : Svaki atribut koji nije ključ mora da zavisi jedino od primarnog ključa.Primer Radna lista Broj liste Br. Ne koristiti atribute čija se vrednost može izračunati 20 .3NF .

Relacioni model podataka .

ili korišćenjem sofisticiranih alata.Zašto relacioni model?  MOV je semantički bogat model.  Prevođenje se može izvršiti postupno. 22 . dok komercijalno raspoloživi sistemi za upravljanje bazama podataka imaju relativno skromne semantičke strukture za opis modela.  Definisan je skup pravila za prevođenje MOV u Relacioni model.

Student BrInd BrInd 21 Ime Marija Ivan Rade Semestar II II II student Ime Semestar 99 131 23 . gde su kolone atributi.Оsnovni koncepti relacionog modela  Relacija predstavlja skup objekata nekog tipa (skup entorki)  Relacija se može predstaviti kao tabela. а vrste (redovi) su entorke.

Ključ • Ključ je vrsta atributa koji jedinstveno identifikuje svaki primerak objekta. • Nijedan deo primarnog ključa ne može biti prazan ili nedostajući. indeksa ime prezime ime roditelja mesto stanovanja ulica broj KLJUČ atributi 24 . Student # br. • Od atributa .kandidata za ključeve bira se jedan koji postaje primarni ključ.

onda je to prost ključ.Ključevi  Ako ključ čini samo jedan atribut. ali postoje objekti za koje taj atribut nije definisan  Preneseni ključ (Foreign Key) je atribut koji povezuje objekat 'dete' sa objektom 'roditelj' 25 .  Alternativni ključ predstavlja atribut ili grupa atributa koji jedinstveno identifikuju primerke entiteta. u suprotnom je složen.

26 .  Definisana su posebna pravila za objekte i za veze.  Atributi entiteta postaju atributi relacije.Тransformacija MOV u Relacioni model  Svaki entitet iz MOV-a postaje relacija.

sledeća tema: Arhitektura IS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful