BANDING BEZA PANDANGAN AHLI TEORI BEHAVIORIS

DISEDIAKAN OLEH : NORAZIYAN BINTI SHAMSUDIN NIK NORAZUA AKMA BINTI MUSTAFA NAMIHA BINTI YAHAYA

Pelopor Aspek Latar belakang Nama teori Bahan ujikaji Asas teori

John Broadus Watson (1878-1958) 1 Pelaziman Klasik Albert B (bayi 9 bln) Berkaitan pelaziman & kawalam emosi manusia iaitu ujikaji tentang Albert (1920)

Ivan Petrovich Pavlov (18492 1936) Pelaziman Klasik Anjing Rangsangan & gerak balas (R-G)

Edward Lee Thorndike (18741949)3 Pelaziman Operan Kucing Hubungan @ connection antra rngsangan dgn gerak bls akn mnjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronok kan @3 memuaskan

Burrhus Frederic Skinner (19044 1990) pelaziman Operan Tikus putih Menekankan hasil kesan akibat membawa kpd tingkahlaku baru, tingkahlaku diteruskan @ diulang & sebaliknya 4

Implikasi

1

2

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

IMPLIKASI TEORI JOHN BROADUS WATSON

IMPLIKASI TEORI IVAN PETROVICH PAVLOV

IMPLIKASI TEORI EDWARD LEE THORNDIKE

IMPLIKASI TEORI BURRHUS FREDERIC SKINNER

IMPLIKASI TEORI BEHAVIORISME

SEKIAN………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful