KONSEP 5P PENYERAPAN

AMIRAH BT SHEIKH ISMAIL NORFARAH AIIN BT ZAMRI MIMI FARHANA BT MOKHTAR NUROL FATIHAH KAMARUDDIN

Penyerapan
Konsep: -Proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, kemahiran berfikir dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

Bentuk Penyerapan
1. Penyerapan isi mata pelajaran lain dalam mata pelajaran bahasa. Penyerapan nilai

2.

Penyerapan isi mata pelajaran lain - satu strategi untuk menyerapkan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran ke dalam satu mata pelajaran lain. Contoh: Dalam PP bahasa, isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Kesihatan diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa.

Penyerapan Nilai: Nilai murni dan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam P&P, walaupun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang, namun murid menyerap

Ada 17 nilai yang perlu diserapkan dalam P&P: 1. Baik hati 2. Berdikari - belas kasihan bertanggungjawab - bertimbangrasa - bertindak sendiri - murah hati - jaya diri - saling memahami- yakin kepada diri

3. Hemah tinggi 4. Hormatmenghormati - kesopanan - hormat kpd ibu bapa - mengaku kesalahan- hormat kpd orang yang sendiri lebih tua - ramah mesra - taat kpd raja & negara - hormat kpd hak asasi - hormat kepada undangundang - menghargai masuah diri

5. Kasih sayang 6. Keadilan - sayang kpd nyawa - adil - sayang kpd alam - saksama sekeliling - cinta kpd negara - cinta kpd keamanan dan keharmonian

7. Kebebasan 8. Keberanian - kebebasan di sisi - berani dengan tidak undang-undang membuta tuli - kebebasan dalam - berani kerana benar sistem demokrasi - berani mempertahankan kebenaran

9. Kebersihan fizikal 10. Kejujuran danmental - amanah - kebersihan diri - bercakap benar - kebersihan persekiran - ikhlas - pertuturan dan kelakuan yang sopan

11. Kerajinan - cekal - daya usaha bersama - dedikasi royong - gigih - tekun bersama

12. Kerjasama - persaudaraan - t/jawab - gotong- toleransi - kebaikan - perpaduan

13. Keserdahanaan Kesyukuran - sederhana dlm mening kasih katkan kepentingan mengenang budi diri dan oranglain penghargaan - Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku

14. - berterima -

15. Rasional 16. Semangat bermasya - boleh membuat rakat pertimbangan bermuafakat - boleh membuat pena- - kejiranan akulan - peka kpd isu-isu - berfikiran logik dan sosial dan masyarakat terbuka

17. Semangat kewarganegaraan - berbangga menjadi rakyat malaysia - bersemangat patriotik - berusaha dan produktif

TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful