SASTERA KANAK-KANAK DAN REMAJA

DISEDIAKAN OLEH : NOR HALIZA MD THAIB TEH NUR IDAYU ABD GHAFAR

DEFINISI
“Sastera biasanya digunakan sebagai bahan hiburan dan bahan pengajaran untuk mengenal diri dan masyarakat sesuatu bangsa” Atan Long, 1977

bertutur. Hubungan ini boleh dalam bentuk mendengar. . membaca dan menulis.Sastera awal kanak-kanak merujuk kepada hubungan kanak-kanak dengan hasil kreatif iaitu buku atau bahan bacaan dan cerita.

dan bahan bacaan yang diaplikasikan dengan bahan audio visual perlu diperbanyak untuk menarik minat kanak-kanak membaca. . bahan seperti buku-buku bergambar yang berwarna.Pada peringkat awal kanak-kanak.

1988:21 . Othman Puteh. pengalaman dan kreativiti pengarang yang relevan dengan pertumbuhan dan perkembangan psikologi remaja yang berusia sekitar 12-20 tahun.Sastera remaja merupakan bahan bacaan sastera kreatif yang tercetus daripada pengamatan.

KARYA-KARYA SASTERA KANAK-KANAK Ali Majod  Sayang Si Tina .

Mohd Ismail Sarbini Pahlawan Pasir Salak .

Rubaidin Siwar Sumpah Lubuk Batu .

Othman Puteh • • • • • Misteri Remaja (2005) Pahlawan Bumi Adat (2004) Terjebak di Terowong Katak (2004) Sebuah Hati di Cheng Du (1999) Terminal Tiga (1997) .

untuk . Sebagai medium hiburan individu masyarakatnya. Sebagai medium bagi mempertingkatkan tahap keintelektualan.FUNGSI Sebagai medium untuk mendekatkan mereka dengan sastera. daya imaginasi dan kreativiti khalayak kanak-kanak dan remaja.

nilai-nilai khalayak Sebagai keperluan material atau kebendaan. Menerapkan murni kepada pembaca. .Menyampaikan wadah pengajaran dan didikan moral kepada masyarakat tradisi.

SASTERA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penggunaan Bahan Bacaan Asas Penyediaan Sudut Literasi Penggunaan Buku Bagi Tema Tertentu Penyediaan Buku Koleksi Kanak-kanak .

1) Penggunaan Bahan Bacaan Asas Menurut Durkin (1987. Tomlinson dan LynchBrown) bahan bacaan asas adalah bacaan bersiri yang di peringkatkan daripada yang mudah meningkat kepada aras yang agak sukar peringkat demi peringkat. .

panduan penggunaan program secara keseluruhan dan sistem penilaian. .Bahan asas dalam program ini adalah buku bacaan bagi kanak-kanak. buku panduan guru.

. Flood dan Farnan 1992.Menurut Lapp.1999) kekuatan bagi program yang berasaskan bahan bacaan berperingkat ini ialah ianya dapat membantu guru dalam menyelenggarakan program bacaan secara sistematik. (dalam Tomlinson dan Lynch Brown.

2) Penggunaan Buku Bagi Tema Tertentu • Guru perlu menyediakan senarai buku yang akan digunakan bagi tema-tema tertentu sepanjang tahun. • Contoh : ▫ Keluarga Saya ▫ Sekolah Saya ▫ Kemerdekaan .

.• Pamerkan buku.buku yang mempunyai tematema ini di rak pameran semasa tema-tema ini berlangsung. • Membacakan buku dan menunjukkan kepada murid bagaimana mencari maklumat menggunakan buku yang berkaitan dengan tema pembelajaran yang sedang dijalankan di bilik darjah.

• Rak pameran untuk mempamerkan buku-buku yang berkaitan dengan tema mingguan. .3) Penyediaan Sudut Literasi • Mewujudkan persekitaran yang sesuai dapat menarik minat murid untuk membaca. berkarpet atau mempunyai kusyen-kusyen. • Menggunakan warna yang terang dan pelbagai di sudut bacaan. • Menyediakan sudut yang selesa.

. • Membenarkan murid menggunakan ruang ini secara bebas.• Pelbagai jenis buku-buku bergambar atau buku bacaan mudah. • Melibatkan murid dalam pengurusan sudut bacaan seperti mengemas dan sebagainya.

4) Penyediaan Buku Koleksi Kanak-kanak • Sediakan bahan bacaan yang pelbagai. • Pemilihan buku berdasarkan pengarang atau pelukis yang murid gemari ataupun koleksi dari pengarang dan pelukis yang terkenal. .

TERIMA KASIH.SEKIAN. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful