 Posebnu grupu ikona visokog kvaliteta čine Ohridske ikone.  Okolo filigramski srebrni okvir Pravoslavna ikona Bogorodice.One su nastale od XI do XIV veka.  Na ovoj ikoni je prikazan svetlo tamni kontrast.  Najpoznatija ikona iz XIV veka je ikona Bogorodice Perivlepte. u vreme kada je Ohrid bio značajan centar slovenske kulture na Balkanu. . i bele linije koje imaju ulogu svetlosti. koja ima bogat srebrni okov . Ikona je pokretna slika rađena temperom na drvetu.

.

Pivski manastir Pivska ikona Dečanska ikona Pećska ikona Lovnička ikona . Pećski . Najpoznatiji slikar ikona je bio Longrin koji je slikao ikone za Dečanski . Lovnički .

Procvat ikonopisa  Longin slika ikone iz života Stefana dečanskog i Sv Nikole . Posle obnove Pečke patrijaršije 1557.g.

On takođe koristi bele linije da prikaže svetlo. Zograf Longin naslikao je biografiju Stefana Dečanskog i Sv. Nikola Najpoznatiji slikar u XVII veku bio je Jovan čije ikone imaju uticaj iz Hilandara. Stefan Dečanski Sv. Nikolu. .

 Od XIV veka na minijaturama se prikazuje ljudska figura. što je naziv za crvenu olovnu boju. . rađena u različitim tehnikama i na različitim podlogama kao što su papir. slonovača ili metalna pločica. Minijatura je figuralna scena ili portret malog formata. pergament. kojom su u srednjem veku ispisivani natpisi u rukopisima i inicijali.  Ime je nastalo od latinske reči minium.

 Najpoznatije minijature se nalaze u Miroslavljevom i Prizrenskom jevanđelju Miroslavljevo jevanđelje .

dodavane su četkicom.  Miroslavljevo jevandjelje – nastalo je u XII veku – za kneza Miroslava – najstarija knjiga Bogorodična crkva u Studenici . Minijature su crtane priborom za pisanje a boje su zlatna.  Najveći deo iniciala i minijatura je . romaničkog porekla. motivima i stilom . žuta . crvena i zelena .

godine. Najpoznatije minijatura se nalazi u Lenjingradsko- Srpskom jevanđelju.  Najpoznatiji slikar minijatura je bio Radoslav koji je naslikao Lenjingradsko-Srpsko jevanđelje iz 1429.  Od XIV – XV veka minijatura – samostalno umetničko delo  Jevadjelist Matej – pisac sa grčkom muzom .

kao novi pravac . Grade se manastiri na Fruškoj gori – XVI –XVII  Najpoznatiji :  Krušedol  Staro Hopovo  Novo Hopovo  Velika Remeta  Mala Remeta  Posle 1690 – umetnost iznad Dunava prihvata barok.

.

.

.

KRAJ .

Related Interests