Kubizam

Kubizam
• Kubizam je umetnički pravac u modernoj umetnosti u prvom redu slikarstvu, nastao početkom 20. veka, koji je imao značajan uticaj na početak apstraktnog slikarstva. Uzori su bili : Sezanova modulacija i slikarstvo, kao i crnačka afrička skulptura • Matis gledajudi sliku Žorža Braka rekao: „Gle sami kubovi“
Nastao je 1907. i 1908. godine u delima Žorža Braka i Pabla Pikasa i svoj vrhunac je imao 1914. godine.

Karakteristike
1. Predmet se deli na FASETE – mali geometrijski oblici, koji razaraju formu – predemet 2.Više tačaka posmatranja 3. Nema perspektive 4. Boja je monohromna ( sivi i mrki tonovi) 5. Linija i svetlo primarni

godine. godine ( dolazi do daljeg razvoja kubizma koji više i nije čist kubizam) .Faze razvoja kubizma: 1. u ovu fazu spadaju Žorž Brak i Pablo Pikaso) 2. proizlazi iz nove tehnike kolaža koju započinje Brak 1912. do 1909. Sintetički kubizam ( od 1912. godine. do 1914. godine. Posle 1923. Orfizam (od 1914. godine. do 1923. do 1912. Analitički kubizam (od 1907. Brak i Pikaso posmatraju formu predmeta kao geometrijsku strukturu) 3. Pretkubistička (od 1906. potpuno iskorištavaju efekte boje) 5. godine) 4.

sintetički kubizam (1912–1919 . analitički kubizam (1907–1912).PABLO PIKASO • Rođen u Španiji • Pikasovo delo se svrstava u nekoliko faza i ako su pojedina razdoblja u njegovom delu predmet sporova. doba pod uticajem afričke primitivne umetnosti (1908– 1909). Može se uzimati da su to bila plavo razdoblje (1901–1904). ružičasto razdoblje (1905–1907).

Za ružičasto razdoblje (1905–1907) je karakterističan veseliji prilaz i izraz sa toplim naranžastim i ružičastim bojama.godine i slici na kojoj je njegova sestra Lola. Oba slikara upotrebljavaju tamne braon tonove i oba slikara slikaju tako kao da posmatraju predmete iz više uglova odjedanput. često i tapete.U plavom razdoblju (1901–1904) stvara Pikaso tamne slike u hladnim plavim tonovima. Umetnik na slike lepi komade papira. 3. ( bedu i glad) 2. 4 Sintetički kubizam (1912–1919) je dalji stepen u razvoju kubizma. Na početku Pikasovog afričkog doba (1907–1912) stoji njegova poznata slika gospođice iz Avinjona koja je inspirisana predmetima koji su doneseni iz Afrike. . godine je slikao pod uticajem simbolizma 1. 1897. Analitički kubizam (1909–1912) je stil koji je razradio Pikaso zajedno sa Žorž Brakom. godine slikarstvu i na njegovim prvim delima se može zapaziti akademski realizam a naročito na slikama oko 1896. novinsku hartiju i to je pojava prvog kolaža .Pikaso Pikaso je učio od svog oca pre 1980.

Pikaso .

Autoportret .

Gospodjice iz Avinjona .

Portret Ambroza Volara .

Ogledalo .

Gernika .

Violina .

Gitarista .

Ples .

Žena koja plače .

Tri muzičara .

.

000 grafika.• Pikaso je najplodniji slikar svih vremena. Prema Ginisovoj knjizi rekorda napravio je oko 13. . godine procenjena na 750 miliona dolara. 100. i 300 skulptura.500 slika.000 ilustracija za knjige. Ukupna vrednost njegovog rada je 1973. 34.

godine kada je Brak odveden na front u Pariz. U fovističkoj fazi se interesuje za Pola Sezana • Između 1908. Od 1909. Eksperimentisali su i sa kolažima. Imali su slična shvatanju u to doba i slične interese. Godine 1917.Žorž Brak • Prolazio je kroz razne faze. godine počinje da sarađuje sa Pablom Pikasom. godine počinje sa kubističkom fazom. bio je povređen ali nastavlja sa slikarstvom . vrada se iz rata. i 1913. Njihova saradnja se završava 1914.

“Um razara formu. a duh je objedinjuje” .

Žena sa gitarom .

Violina i bokal .

Sava Šumanovid .

Doručak na travi .

Pijana lađa .

Veliki akt .

Sušara kod Šida .

Pastirica .

MRTVE PRIRODE. ŽANR SCENE PROSAO JE KROZ MNOGE FEZE 1920.Biografija ROĐEN JE1869 U VINKOVCIMA. AKTOVE. ŽIVI U ŠIDU. POČINJE JAVNO DA IZLAŽE SVOJA DELA. POHAĐAO JE GIMNAZIJU U ZEMUNU 1914. SAVA INSISTIRA NA ATMOSFERI I SPRETNO KORISTI BOJENE SENKE I TANKE SLOJEVE BOJE. PORED SLIKARSTVA BAVI SE ILUSTRACIJOM. PEJZAŽE. U ZAGREBU UPISUJE VIŠU ŠKOLU ZA UMETNOST. SLIKA : PORTRETE. GRAFIKOM I SCENOGRAFIJOM. 1918. SAVA ODLAZI U PARIZ . U SVOJIM RANIM DELIMA.UČITELJ MU JE BIO ANDRE LOT STRELJAN JE 1942.000-120. NAŠ NASKUPLJE PRODAVANIJI SLIKAR ( 80.000 EURA) .