Mahzan & Hazwan Corporation Pte Ltd

PE ND IDI KA N A QI DAH SE KOLAH R END AH

BERIMAN DENGAN KITAB-KITAB ALLAH

PER CAYA KE PAD A KI TA B-KIT AB Beriman dengan kitab-kitab adalah salah satu daripada rukun iman Tidak mempercayai salah satu daripada kitab-kitab tersebut atau mengingkari salah satu daripada ayatayatnya menyebabkan seseorang itu tergolong daripada kalangan orangorang kafir
BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

Kitab-kitab yang wajib orang Islam beriman dengannya ada empat; Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s.
BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

1 2

3 4

Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Selain daripada kitab, terdapat juga suhuf yang merupakan lembaran-lembaran yang juga diturunkan kepada sesetengah nabi dan rasul
BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

Walau bagaimanapun, hanya syariat yang terkandung dalam Al-Quran yang wajib dilaksanakan Syariat yang terkandung dalam kitabkitab terdahulu telah dimansuhkan Lagi pula kitab-kitab tersebut tiada lagi pada masa ini dan ia telah diubah oleh penganut-penganutnya
BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

AL- QURAN M UKJI ZAT ALLAH

Mukjizat adalah suatu perkara yang istimewa dan menyalahi kebiasaan Ia bagi membuktikan bahawa mukjizat ini daripada Allah dan pembawanya adalah utusan-Nya yang sebenar Ia adalah mukjizat Nabi Muhammad s.a.w. yang paling agung dan mulia
BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

Ia mengatasi keindahan syair dan sajak orang-orang Arab pada ketika itu Gaya bahasanya yang indah dan isi kandungannya yang bermutu, tidak mampu ditandingi oleh sasterawan Arab pada ketika itu Bahkan Allah mencabar mereka mencipta walaupun satu surah
BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

PE NGUM PULAN A LQUR AN
Cara Al-Quran diturunkan

Jibril a.s. memasukkan wahyu ke dalam hati baginda Jibril a.s. memperlihatkan dirinya sebagai seorang lelaki Wahyu datang beserta bunyi loceng dan ini merupakan cara paling berat
BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

PE NGUM PULAN A LQURA N
Cara Al-Quran diturunkan

Jibril a.s. memperlihatkan dirinya yang sebenar Sejarah penurunan Al-Quran Allah menurunkannya ke Luh Mahfuz Luh Mahfuz ke Baitul Izzah Dari langit kepada Nabi Muhammad
BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

  

PE NGUM PULAN A LQURA N

Ramai hafiz syahid dalam peperangan Yamamah Saidina Omar mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar supaya Al-Quran dihimpunkan Khalifah Abu Bakar mengarahkan pengumpulan dan penulisan semula kepada para hafiz dan penulis wahyu
BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

PE NGUM PULAN A LQURA N

Zaid bin Thabit menulis, mengumpul, menyusun sebagaimana urutan dan diikat kemas Ia disimpan oleh Abu Bakar dan diserahkan kepada Omar setelah kewafatannya Hafsah menyimpannya setelah kewafatan Omar
BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

PE NGUM PULAN A LQURA N

Apabila Uthman menjadi khalifah, beliau mengarahkan pembukuan AlQuran dan akhirnya mashaf rujukan dapat dihasilkan untuk diedar ke seluruh negara Islam Ia dinamakan Mashaf Uthmani yang menjadi panduan umat Islam hingga ke hari ini
BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

CA RA B ERIMAN D ENGA N KIT AB ALLA H

Mengamalkan setiap ajaran yang terdapat dalamnya Mencintai, mengagungkan dan menghormati kedudukannya Wajib membaca dan mengambil panduan daripada ayat-ayatnya

BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

HASI L KIT AB

BERI MAN KEPADA ALLA H

Menyedari bahawa Allah tahu keperluan hamba-Nya kepada panduan hidup Mengetahui hikmat dalam setiap syariat Allah Menjalani kehidupan dengan cara yang diredai-Nya
BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

SE KIAN

BERIMAN KEPADA KITAB ALLAH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful