You are on page 1of 60

LETM ve BEDEN DL

Etkin iletiimin nndeki engeller


Korkularmz nyarglarmz Duyarszlmz sim takma merakmz (etiketleme) Kendimize gvensizliimiz.

Alnganlmz
Srekli kendimizi ne karma merakmz (Benmerkezciliimiz)

Dinleme becerisi kazanma


- Hangi tr bilgileri dinleriz? Neden?

- Etkili ve doru dinlemenin kurallar

Herkes iletiim iindedir.letiim kurmamak olanakszdr.


- Nasl mesaj veririz. Mesaj bilinci oluturma.

letiim kurarken ister istemez iinde yaadmz kltrn etkisinde kalrz.


nsan karsndakinden neler bekler? Duygusal banka hesabna alt yatrm. evrenizde olumlu izlenim oluturmak iin nasl davranmalsnz?

nsanlar
anlama becerisi; insann sahip olabilecei en byk deerdir.

letiim ayn zamanda;

* Ne syleyeceimizi ve * Bunu ne zaman sylemenin daha uygun olacana


bilmek,

* Nerede sylemenin doru olduuna karar vermek,

* En iyi nasl syleneceini dnmek, * Olaylar basite anlatabilmek, * Akc bir dille ve karmzdaki kiiyle gz konta
kurarak konuabilmek,

* Dikkati younlatrmak ve verdiimiz mesajlarn


alnp alnmadn fark edebilmektir.

letiimlerimiz neden salksz hale dnyor. Neden salkl iletiimler kuramyoruz?

ETKN LETMN NNDEK ENGELLER

Korkularmz
nyarglarmz Duyarszlmz sim takma merakmz (etiketleme) Kendimize gvensizliimiz.

Alnganlmz
Srekli kendimizi ne karma
merakmz (Ben-merkezciliimiz)

Korkularmz

- Yeni durum ve insanlardan

- Yanl eyler sylemekten


- Alaya alnmaktan

- Bakalarnn gznde aptal grnmekten


- Eletirilmekten

nyarglarmz

nyargsz olmak mmkn m?

Duyarszlmz

nsanlar onlar ne kadar umursadnz bilmedike ne kadar bildiinizi umursamazlar.


Bakalarnn duygu ve dncelerini dikkate almayp, srekli kendi yaptklarmz, kendi durumumuz ya da kendi duygularmzla ilgilendiimizde insanlarla olan iletiimimizde aksama olur.

Ben-merkezciliimiz
Ben merkezci biriyle konumakta olan kii kendini nemsiz hatta varl dikkate alnmyor gibi hisseder. Bylece salkl iletiim gereklemez.
letiim iki tarafn karlkl yer ald bir sretir.

KARIMIZDAKN DNLEME BECERS

Herkes konumak istiyor, bazlar dnmekte istiyor ama hikimse dinlemek istemiyor.

HANG TR BLGLER DNLERZ ? NEDEN ?

K, SYLENEN EYN LGN,

NEML VE YARARLI

OLDUUNU DND ZAMAN DNLER

Raymond BAUER ve arkadalar;

Alcnn gelen mesajlardan iine geleni aldn kefettiler.

HER BLGNN BR NEM VARDIR. HER BLG BZDE KK VEYA BYK BR DEKLK YAPAR VE HER BLG MUTLAKA BZE BR EYLER KATAR.
ONUN N HER FKR VE BLGY DNLEYN ! BU BLG NEREDE KULLANILIR, NE E YARAR DYE DNN ?

Nasyonel ve Panasonic
in

sahibi

Matsu STA
firmasnda alan;
1975 ylnda 63 000 kiiye =

1991 ylnda

663 475 95 000 kiiye = 4 000 000 Fikir retmitir.

Toyota her icisinden;


ylda 300 neri ve fikir almaktadr.

ETKL VE DORU DNLEMENN KURALLARI

Yapmakta olduunuz ii bir tarafa brakn. Biri bir ey anlatrken baka bir eyle megul olmayn, baka eyler dnmemeye aln.

Dier dncelerinizi geri plana itin; dikkatinizi


konumacnn ne sylediine verin. Konuya, olaya konsantre olun

Konumacnn gzlerine bakn. Konuan kiiye doru biraz eilin Konuya ilikin deerlendirme yapmadan
nce, mesajn tamamlandndan emin olun. Hemen sonuca varmayn ve onu peinen yarglamayn.
Kendini beenmi biri gzel eyler anlatamaz m?

Banz sallayarak veya anlattklarn kendi


kelimelerinizle tekrar ederek konuan cesaretlendirin.
Anlatlanlar kendi kelimelerinizle tekrarlamanz dikkatinizi sylenenlere vermenizi salar. Ayn zaman da Ben seni dinliyorum, sana deer veriyorum ve seni anlamaya alyorum mesaj verir.

Sorular sorarak konuya aklk kazandrn.


ok mu zldn? Her zaman m byle yapar?

Dinlerken kulaklarnz kadar gzlerinizi de


kullann
Yz ifadeleri

ok kzdnz ya da aknla
uradnz durumlarda bile nce gerekte ne sylendiini anlamaya aln. Kendinizi konuann yerine koyup, empati gsterin.
Dinlerken kendinize unu sorun; Onun yerinde ben olsaydm ne dnrdm ne yardm?

Anlamadnzda yorum yapmayn,


gerekirse dorudan sorun

ZETLE:
Gz iletiimi salayarak, sorular sorarak, banz sallayarak, konumacnn sylediklerini zetleyerek, (konuulanlara dayanarak) bir eyler ekleyerek, dinlemenizi engelleyecek telefonlara ve dier engellere izin vermeyerek konumacy gerekten dinlediinizi onu ve sylediklerini nemsediinizi belli edin.

letiim kurmamak imkanszdr. Herkes iletiim iindedir.

ki insan birbirinin farkna vard anda iletiim balar.

Boyumuzla (Yksekliin gc) Yzmzle Sesimizle Bedenimizle Oluturduumuz ortamlarla


srekli mesaj veriyoruz

KENDMZ NASIL YANSITTIIMIZ OK NEMLDR.

KENDMZ HAKKINDA SZCKLERN ASLA VEREMEYECE MESAJLAR VERRZ.

VERILEN MESAJLAR
KARIMIZDAK ZERNDE TM ETKY BU KANALDAN BIRAKIRIZ

SZ SES TONU BEDEN DL

: -----: -----: ------

HANGS NE KADAR ETKYE SAHPTR?

HAREKET VE YZ FADELERMZN KULLANDIIMIZ SZCKLERDEN SEKZ KAT DAHA GL OLDUUNU BLYOR MUYDUNUZ?

SZ : % 7 SES TONU : % 35 BEDEN DL : % 58


(Dikkat Vcudunuz konuuyor.A. erif ZGREN)

nsanlar ne dediinize deil, ne yaptnza bakar.

NE SYLEDNZ DEL, NASIL SYLEDNZ NEMLDR. J. TSCHOHL

SZ VE DAVRANILARIMIZDA MESAJLAR SAKLIDIR

1- KABUL 2- REDDETME 3- UMURSAMAMA

letiim kurarken ister istemez iinde yaadmz kltrn etkisinde kalrz.


Kltr; insan gruplarnn dnyay anlama ve yorumlamadaki ortak tarzdr.

Gzlere bakma -japonlar Kendini vme

Allah byklk taslayan her zorbann kalbini mhrler. ( Mmin 35 ) nsanlar kmseyip yz evirme, yer yznde bbrlenerek yrme. Allah kendini beenip vnen hi bir kimseyi phesizki sevmez. ( Lokman 18 )
ey helak edicidir: Kiinin kendini beenmesidir.

NSAN KARISINDAKNDEN NELER BEKLER?

nsan ilikilerinin temelinde karlkl


sevgi ve saygnn yattn unutmayn.

nsanlar olduklar gibi kabul edin,


deitirmeye almayn.

Kendinize ve bakalarna seim hakk


tanyn. Bask ve zorlamalardan kann.

nsanlarn vg ve onay beklediklerini


unutmayn.

Hatal olduunuzda zr dilemekten


ekinmeyin.

Hatal olduunuzda zr dilemekten


ekinmeyin.

nsanlara

yardm edin ve onlara size yardm etme frsat verin.

yi bir dinleyici olun. Krc ve kaba olmaktan kann. Daima


nazik olun.

Kendinizi gelitirmeye ak olun. Kendinize zen gsterin.

DUYGUSAL BANKA HESABINA ALTI YATIRIM


ki kii arasndaki iliki duygusal banka hesab olarak dnlebilir: 1. Kiiyi anlama 2. Kk eylere dikkat etme

3. Verilen sz tutma
4. Beklentileri akla kavuturma 5. Kiisel btnlk gsterme 6. Hata yapnca zr dileme

EVRENZDE OLUMLU ZLENM OLUTURMAK N

NASIL
DAVRANMALISINIZ?

ten ve ak olun

BELRSZ MESAJLAR VERMEYN.

Yneli

Daima konutuunuz veya sizinle konuan insana dnk durun.

Dinlediinizi Gsterin

Karnzdaki konuurken sk sk banz hafife aa-yukar hareket ettirerek onu dinlediinizi ve anladnz hissettirin.

Dokunmaktan Kanmayn

Musafaha edin ki kalplerdeki kin gitsin, hediyelein ki, birbirinize sevgi dosun ve aradaki dmanlk bitsin.
Muvatta Hsnl Hulk 16

Sahiplenmek iin de dokunmay kullanrz


- Kalabalk yerde erkekler ve kadnlar elerine kar nasl davranr?

- Yeni bir araba alan nasl poz verir?

Tebessm Unutmayn

GLER YZL OLUN

Nezaketli olmay ihmal etmeyin

NAZK OLUN

Ses tonunuzu iyi ayarlayn

SESNZ NASIL KULLANDIINIZIN VE SES TONUNUZUN FARKINDA OLUN

FADE ETMEK STEDNZ DUYGULARINIZI ORTAYA KOYACAK DURU SERGLEYN

Jestleri Unutmayn

Ellerinizi cebinizde tutmaktan ve kollarnz kavuturmaktan, ellerinizle aznz rtmekten kann.

Konuurken Gzlere Bakn

GZ TEMASINI HMAL ETMEYN

Otururken...
- Ayaktaysanz, dik durun. - Oturuyorsanz sandalye ve koltuunuzu tam olarak doldurun ve arkanza yaslann. - Birisiyle konuurken ve birisi dorudan sizinle konuurken ne eilin ve ilginizi gsterin.

Kendinize zen Gsterin "evrenizden Greceiniz tibar ve Sayg, Kendinize Gsterdiiniz zen Kadardr."
- GYMNZE DKKAT EDN

(D grn) Doru giyinin, nemli grnn karln her zaman alrsnz.