LARAS BAHASA

BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

Disediakan oleh: AMIR IKHSAN BIN MADIAN HIDAYAH BINTI MADRAH KPLI Kemahiran Hidup Jun 2009 Institut Perguruan Tawau Sabah
08/10/09 Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah 1

PENGENALAN
Definisi: Gaya dan penggunaan sesuatu bahasa. Gaya merujuk kepada pelisanan dan penulisan. Penggunaan merujuk kepada penutur, pendengar, situasi, topik dan tujuan perbincangan.

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

2

Konsep
Laras bermaksud gaya atau cara penggunaan

sesuatu bahasa. Laras ialah bentuk bahasa yang wujud akibat situasi sosial yang berlainan Laras ialah cara penggunaan sesuatu bahasa dan variasi bahasa mengikut bidang dan situasi seseorang penutur sewaktu berbahasa, sama ada secara lisan atau tulisan.

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

3

Ciri-Ciri Laras
1. Ciri-ciri keperihalan a) cara penyampaian – lisan atau bertulis b) perhubungan sosial dan peribadi -sosial – cth: media cetak -individu – cth: ganti nama diri ‘aku’ c) bahan yang diperkatakan - cth: bidang ilmu akademik yang berbeza d) fungsi-fungsi sosial perlakuan bahasa - cth: bahasa untuk meminang
08/10/09 Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah 4

Samb…
2. Ciri-ciri linguistik - dapat membentuk sesuatu laras bergantung kepada faktor sosial penutur dan pendengar - pemisah utama laras ialah tatabahasa dan perbendaharaan kata

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

5

Samb…
Cth: Bahasa lisan berbeza struktur ayatnya

berbanding bahasa bertulis. a) BL = Boleh saya tengok gambar itu sebentar? b) BT = Tengok jap! Cth: struktur ayat pasif sering digunakan dalam situasi tidak formal: a) Dilarang merokok. b) Awas. Pekerja membaiki jambatan.
08/10/09 Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

6

3 Dimensi Laras Bahasa
 Tajuk Wacana
 merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi,

perubatan, sukan, pendidikan, matematik dan sebagainya.  Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan.  Jika wacana merupakan wacana ilmiah, maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan.  Sebaliknya, jika wacana merupakan ulasan selari perlawanan bola sepak, ragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendek-pendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan.

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

7

3 Dimensi Laras Bahasa
Cara penyampaian
Sama ada wacana berkenaan disampaikan secara

lisan atau tulisan.
Jika lisan- wacana syarahan atau ucapan,

perbahasan dan khutbah atau doa Jika tulisan- esei, laporan, rasmi atau peribadi, memorandum atau iklan

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

8

3 Dimensi Laras Bahasa
Gaya Penyampaian
mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan

disampaikan dalam situasi formal atau tak formal.
Contohnya, ucapan, adakah ucapan itu

disampaikan dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan atau dif-dif?

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

9

Kepentingan…
Ø Dapat menyampaikan maklumat dengan tepat dan jelas. Ø Dapat mencerminkan latar belakang penutur. Ø Memupuk nilai penyesuaian diri dengan persekitaran. Ø Membantu kelancaran berkomunikasi dan menjamin maklumat yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik.

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

10

JENIS-JENIS LARAS BAHASAAgama Laras Bahasa
Laras Bahasa Sains Laras Bahasa Matematik Laras Bahasa Seni Laras Bahasa Pendidikan Jasmani Laras Bahasa Kemahiran Hidup Larasa Bahasa Sastera

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

11

Laras Bahasa Agama
Membincangkan isu agama Ada istilah pinjaman dari Bahasa Arab Terdapat petikan Terdapat tamsil ibarat atau kias ibarat untuk

pengajaran

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

12

Laras Bahasa Sains
Laras ilmiah, berbahasa moden, bersifat

formal dan menidakkan bahasa basahan Mempunyai sifat intelektual, saintifik, formal dan objektif berdasarkan kajian dan fakta Istilah sains dan teknikal adalah banyak Ada istilah pinjaman Terdapat banyak penggunaan kata nama dan ragam ayat pasif Dibahagikan kepada subbidang seperti laras fizik, biologi, kimia dan teknologi
08/10/09 Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah 13

Laras Bahasa Matematik
Contoh Min Median Mod kalkulus

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

14

Laras Bahasa Seni

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

15

Laras Bahasa Pendidikan Jasmani

Menyampaikan maklumat kegiatan sukan Bahasa adalah ringkas, bersahaja dan jelas Ada istilah aktiviti sukan Kosa kata mudah difahami

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

16

Laras Bahasa Kemahiran Hidup

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

17

Laras Bahasa Sastera
Laras bahasa terhasil daripada cetusan

imaginasi dan pengalaman Ada istilah khusus tentang sastera Bersifat figuratif (penyimpangan makna daripada bahasa biasa) Mementingkan pemilihan diksi berkesan, bahasa tersirat Ada unsur seperti metafora, kiasan, imejan, personifikasi dan hiperbola Bernada puitis dan bersifat komunikatif
08/10/09 Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah 18

Kesimpulan

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

19

SEKIAN TERIMA KASIH

08/10/09

Disediakan Oleh Amir Ikhsan&Hidayah

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful