You are on page 1of 17

Războiul şi pacea în politica mondială

ca de altfel a oricărei lupte. este că din acestea se creează o situaţie nouă. iar vechiului să dispară. îngăduind noului să se afirme.”(Elio Vittorini) .„Partea morală a razboaielor. astfel ca în mod real să existe învinşi şi învingători.

.Pacea şi războiul sunt două situaţii foarte importante în domeniul relaţiilor internaţionale şi cel al politicii mondiale. de aceea subiectul dat este unul indicat spre cercetare specialiştilor în domeniu şi în deosebi viitorilor specialişti .

. Determinarea conceptuală Războiul şi pacea în viziunea mai multor gînditori La o primă vedere pare că războiul şi pacea sunt două stări politice clar diferite între ele: atunci cînd domneşte pacea. Lothar Brock.Capitolul I. dar după care pot fi orientate toate activităţile. atrage atenţia asupra unor neclariăţti ale conceptului de pace şi propune o societate mondială nonviolentă ca ţel care nu poate fi împlinit. nu poate fi vorba de război şi viceversa. . de exemplu.

Acumulările de tensiuni în relaţiile internaţionale. crizele care n-au putut fi rezolvate în cadrul instituţiilor de securitate. fondate pe noul concept de pace şi război au condus la apariţia celei de-a doua conflagraţie mondială .

În teoria relaţiilor internaţionale şcoala realistă acordă spaţii largi cercetării războiului şi modalităţilor prin care statele îşi pot asigura propria securitate. . În general pacea şi războiul este legată de lupta pentru putere care se dă între actorii mediului internaţional.

Raymond Aaron: Politica externă se realizează în umbra războiului. ci doar că legitimarea violenţei pentru asigurarea scopurilor statului este comună tuturor statelor şi că nu ar putea fi monopolizată aşa cum fusese în interiorul statelor. . El susţinea ca războiul nu este o posibilitate permanentă.

.Cauzele războiului şi condiţiile păcii Unde se află cauzele majore ale războiului? răspunsurile pot fi ordonate în trei categorii: cele ce ţin de om. cele legate de structura statelor separate. cele referitoare la sistemul de state.

. fac greseala să creadă că poporul vrea. Cred că liderii lor sunt cei care. poporul în general nu doresc conflicte. într-adevar să lupte”. devenind prea belicoşi.Dwight Eisenhower: ”Oamenii.

Instrumentele prin care s-ar realiza un asemenea ideal în comunitatea internaţională erau identificate cu „libertatea în interiorul statului şi arbitrajul (dreptul) în relaţia dintre state”.Se consideră că războiul ca fenomen politic poate fi eliminat dacă sunt realizate condiţiile pentru instaurarea unei păci durabile. .

Eliminarea războiului din viaţa internaţională. se poate realiza prin construirea de regimuri politice democratice. . prin promovarea avantajelor comerţului internaţional şi prin crearea unor mecanisme instituţionale cu caracter internaţional care să gestioneze pacea şi prosperitatea.

Studiu de caz: Consecinţele celui de-al doilea război mondial: O lume în ruine Al Doilea Război Mondial a provocat moartea directă sau indirectă a aproximativ 60 de milioane de oameni. aproximativ 3% din populaţia mondială de la acea vreme .

. fără a se pune la socoteală sumele cheltuite pentru reconstrucţia de după război.S-a estimat că acest război a costat mai mulţi bani şi resurse decât toate celelalte războaie la un loc. 1.000 de miliarde de dolari la valoarea din 1945.

. metropolele fiind vlăguite de ultima conflagraţie mondială.Războiul a fost scânteia care a aprins un val de lupte pentru câştigarea independenţei coloniilor puterilor europene.

avem nevoie de linişte. Orice om care are pe umerii săi decizii pentru ţară. pentru ceea ce numim noi politica mondială.Concluzii şi recomandări Calea războiului este calea nenorocului pentru mii şi mii de oameni nevinovaţi . încît războiul să fie doar o cale spre sfîrşit a întregii lumi. o cale pe care mereu să o ocolească. avem nevoie de pace! . pentru că şi aşa suntem zilnic supuşi provocărilor vieţii. pentru arena internaţională. să fie atît de competent. ne sunt suficiente ele.

pentru PACE!!! .Cred că a sosit timpul pentru linişte în lume.

în vol. Instututul European. Begriffe Analysen . 10. Raymond Aron. Studii de Securitate. Propagandes. Popular Sovereignty or Cosmopolitan Democracy? Liberalism. Constantin Hlihor. Omul.Theorien. Security Paradigm Between Classic and Modern. Walt. New York. traducere de Mihaela Sadovschi. Peace and War. 6. Centrul Roman de Studii Regionale. A. Stefano Guzzini. Economica. Franceschet. 2000. Constantin Buse. “European Journal of International Relations” no. Paris. Waltz. 6.). Kant and International Reform. 7. Politikwissenschaft.wikipedia. nr. 1990. Praeger. Bucuresti. 9. Stephen M. International relations: One world. Jacques Ellul. Issue 110. 2000. Ionel Nicu Sava . O analiza teoretica. Realism si relatii internationale. Reinbek 1985. Institutul European. 2005. 1968. statul si razboiul. Iasi. Iasi. many theories in Foreign Policy. 2001.bibliografie 1. Kenneth N. Iring Fetscher/Herfried Münkler (ed. Ein Grundkurs. in Euro-Atlantic Studies. Spring 1998. 2. 4. 8. 5. 3. Herfried Münkler. http://ro. 7. 2000.org/wiki/Al doilea r583zboi mondial . Krieg und Frieden.