You are on page 1of 16

EL PILAR IKASTETXEA

6.A

UMEEN ESKUBIDEAK

Azaroaren

20an
ospatzen da.

Umeen eskubideak
Eskubide hauek haur guztiek dituzte, edozein arraza, sexu edo

erlijio dutela
ere.

Babesa izateko eskubidea, garapen osasuntsua izateko.

Ni Ander naiz

Ni Ane Eta ni Oier

Izen bat eta

nazionalitate bat
izateko

eskubidea.

Jatekoa, edateko

ur egokia,
etxebizitza eta osasun-zerbitzuak izateko eskubidea.

Heziketa-eskubidea; eta minusbaliotasun bat dutenek, zaintza bereziak izatekoa.

Maitasunezko eta segurtasuneko giroan hazteko eskubidea.

Derrigorrezko eta doako heziketa izateko eskubidea.

Babesa eta sorospena izateko eskubidea.

Abandonutik babestua

izateko
eskubidea, eta

lanik egin behar


ez izatekoa.

Herrien arteko tolerantziaren alde hezia izateko eskubidea.

Azaroaren 20an

Umeek eskubideak dituzte baina

betebeharrak bete behar dituzte.