Mga karapatang pantao

IOIOIOIOIOIOIOIOIOIOI OI

IO

Sa kasalukuyan, marami pa ring suliraning kinakaharap ang mundo na nangangailangngang tugunan upang IO maging maganda ang kinabukasan. Ang IO hamon ng hindi mapigil na pagdami ng IO papulasyon, pagkasira ng kapaligiran ar IO ang patuloy na paglabag sa darapatang IOang ilang lamang sa mga ito. pantao I O patulloy na paglabag sa Lahat ng itoy IO IO karapatang pantao ang ilang lamang sa IO mga ito. Lahat itoy patuloy na IO humahamon sa kakayahan ng tao na IO paumuhay at mapabuti ang kalidad ng

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

IO

I

Maaring lumabag ang isang indibidwal sa karapatan ng kanyang kapwa. Marahil, hindi na bago sa atin ang makarinig ng mga balita tungkol sa mga pangaapi sa manggagawa at mahihirap o pang aabuso asa mga katulong sa bahay

Kung lumalabag ang mga karaniwang mamamamyan sa karapatan ng iba mayroon ding mga pagkakaraong lumalabag ang mga may hawak ng posisyon sa pamahalaan. Nariyan ang ilang mararaaas na opisyal ng pamahallaan na nagpapatahimik o nagpapatay sa kanilang mga kalaban sa pulitika mayroon king mga opisyal ng pamahalaan na inaabuso ang hawak na kapangyarihan sa pamamagiitan ng pagmamalaabis tulad ng pagtanggap ng suhol, sexual harassment sa mga

Maari ring mga grupo ang magsagawa ng paglabag asa karaptang pantao/. Dahil sa maraming mga grupo o pangkat na may ibat ibang paniniwalang panrelihiyon , pulitika at ibapa hindi maiiwasan ang pana panahong pakakaroon ng alitan sa pagitan ng mga ito. isang pangkat na malimit maging biktimaa ng paglabag ng karapatqang pantao ang mga kasapi ng ibat ibang pangkat etniko dahil sa kawalan ng lubos ng pagkaunwa sa kanila.

ang patuloy na pagkakait ng mga kapitalista sa karapatan ng mga manggagawa na bumuo ng unyo n o ang pagbibigay ng pasahod na hindi nakatutumbasa sa trabahong ginampanan ay malinaw na paglabag sa karapatan ng mga manggagwa

tatlong tungkulin ng pamahalaan

1. Igalang – dapat iwasan ng pamahalaan na gumawa ng anumang hakbang na lalabag sa integridad ng bawat tao o sa kanyang kalayaan sa pagkilos. Pangunahing tungkulin ng pamahalaan ang paggalang sa mga karapatang pantao. Dapat itong sumunod sa mga hangganan ng kapangyarihan nito na itinaiakda ng batas. Halimbawa, hinde dapat gumamit ng puwersa o pananakit sa mga akusado upang paaminin sa

2. pangalagaan – dapat tiyakin ng estado na hindi nilalabag ng ibang indibidwal o grupo ang integgridad, kalayaan sa pagkilos at iba pang kalayaang sibil at pulitikal. Bilang bahagi ng pangangalaga sa mga karapatan ng bawat tao, dapat maipatupad nang husto ang mga batas ana may kaugnayan sa mga karapatang dapat matramasa ng lahat.

3. bigyang-katuparan – tunhkuling ng estado na mabigyan ang lahat ng pagkakataon upang mapunan ang kanilang mga pangangailangan tulad ng karapatan sa paghahanapbuhay, sapat na antas ng pamumuhay, edukasyon at iba pang serbisyong panlipunan.

Karapatan ng pamahalaan

panlahat 8. para sa pangangalaga sa awtoridad at sa kawalang kinikilingang katurungan 9. para sa pangnglaga sa kaligtsan 10. para pampubliko sa pangangalaga sa karapatan at kalayaan ng iba

1. para sa paghadlang sa krimen 2. sa kapakanan ng katarungan 3. kapag likas sa mga tng kulin at pananagutan ng indibidwal 4. sa kapakanan ng mga bata 5. para sa pangangalaga sa kalusugan sa pangangalaga sa 6. para 7. para moralidad sa pangangalaga sa kagalingan

Limitasyon ng pamahalaan

1. dapat itong naayon sa batas dapat itong mahalaga sa 2. pagpapanatili ng lipunan 3. hindi ito dapat lumabis sa kinakailangan upang matamo ang hangarin

Uri ng paglabag ng estado sa karapatang pantao

1. omission o ang hindi paggawa ng mga batas na nangangalaga sa karapatang pantao 2. paglabag sa mga umiiral na batas 3. hindi makatuwirang panunuligsa o paglabag na nagaganap dahil sa hinde makatuwirang pagsuspinde sa mga kalayaan

Mga uri at dahilan ng paglabag sa karapatang

diskriminasyo n

Ang kasarian ang isa sa pangunahing batayan ng pagsasasamantala. Nauugat ito sa sistemang patriyarkal na pamilya, kung saan ang ama ang nasusunod. Sa ngayon, ginagamit ito sa larangan ng ekonomiya, kung saan higit p ring pinapaboran ang mga lalaki kaysa mga babae. Gayundin, may mga bansa kung saan higit na mataas ang mga babae kahit pareho naman ang kanilang ginagawang trabaho. isang batayan din ng diskriminasyon ang lahi. Sa united states of americ, halimbawa, matagal nang nabuwag ang sistema ng racial discrimination.

marginalisasy on

laganap pa rin sa maraming bansa ang marginalisasyon o partatangi sa mga taong ipinapalagay na hindi na makatutulong sa pagunlad ng lipunan o mga taong hindi kabilang sa alinmang uring panlipunan. Karamihang biktima nito ang mga kasapi ng mga grupong katutubo, matatanda, qalang trabaho o may kapansanan.

A powerpoit presentation on the topic “ mga karapatang pantao”

By:

Nitram quiocho

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful