CIRI-CIRI KAUNSELOR

Soalan 7 : Setelah mengetahui matlamat dan peranan seorang kaunselor, pada pendapat anda, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang kaunselor untuk membolehkannya mencapai matlamat dan memenuhi peranannya sebagai seorang kaunselor ? Mengapa ?

Ciri-ciri Kaunselor
Kepercayaan kepada klien Pengetahuan dan kemahiran Mengenal diri Penglibatan diri

Kepercayaan Kepada Klien - Mempercayai bahawa klien adalah unik, berharga dan mempunyai keupayaan berubah. - Perubahan tingkah laku klien perlu menggunakan masa yang panjang. - Menerima klien tanpa mengira kaum dan budaya. - Contohnya Ali yang suka lumba haram motosikal di jalan raya.

Pengetahuan dan Kemahiran -Perlu menguasai kemahiran klinikal. - Mencuba satu demi satu pendekatan. - Penambahan pengalaman. - Mempunyai pengetahuan bagaimana individu efektif berfungsi. - Menyedari bahawa faktor persekitaran mempengaruhi tingkah laku. - Contohnya Aminah yang suka mencuri.

Mengenal Diri - Mempunyai konsep kendiri yang positif. - Boleh menjadi model kepada kliennya. - Mempunyai minat sosial yang tinggi. - Mempunyai motivasi yang kuat. - Mempunyai toleransi yang tinggi. - Mempunyai ciri terbuka untuk membaiki diri sendiri untuk menambah ilmu, kemahiran dan pengalaman. -Contohnya mengkaji sesi temuduga yang dirakamkan.

Penglibatan Diri - Sanggup melibatkan diri dalam proses kaunseling. - Mempunyai komitmen dan kesediaan berkongsi pengalaman. - Membantu klien memahami dirinya. - Memahami proses perubahan dan sekatan yang dilalui. - Contohnya menggunakan “Body Language” dan menunjukkan keikhlasan terhadap klien.

DISEDIAKAN OLEH : 5. CHIA CHIN TEIK 6. LIM PEI SIAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful