CHISTURILE MAXILARELOR

DANISIA HABA Disciplina de Radiologie Generala si Dentara FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA UMF “GR.T.POPA”IASI

Chisturile odontogene
 Reprezintă 90% dintre chisturile scheletului facial

Reprezentare schematică a chistului radicular apical, lateral şi rezidual

Chistul radicular ( periapical )
 în 60% dintre cazuri sunt situate la maxilar
 cele mai frecvente, la incisivi şi canin

Chisturi radiculare- restante

Chistul dentiger - pericoronar, folicular
 Se formează în jurul unor dinţi rămaşi în incluzie ;
 Sediu de predilecţie - M3 mandibular şi caninii

maxilari  pot include tot dintele, dinţii din vecinătate în curs de erupţie, evoluand către zonele spongioasei limitrofe

Chistul dentiger - pericoronar, folicular

chist folicular 18 şi 48 (în curs de erupţie)

chist dentiger lateral la 38 - inclus

Keratochistul odontogenic chistul primordial
 Conţinutul este cazeos-vâscos

-

 Originea în reticulul organului adamantin şi rezultă din degenerarea ţesuturilor germenului dentar.  Cavitatea are către interior un epiteliu keratinizat, la periferia sa având un strat subţire de ţesut conjunctiv.

Keratochistul odontogenic chistul primordial

-

Chist primordial la nivel 38 Keratochist multicavitar maxilar (mezial de 13 )

Sindrom Gorlin – Goltz

 entitate anatomo- clinică care asociază :

keratochist,nevi bazo-celulari, malformaţii scheletice ( blocuri vertebrale, polidactilie, sindactilie,coaste bifide etc).

Sindrom Gorlin – Goltz

Chisturi

neodontogene

 chisturi fisurare de linie mediană

Chist median mandibular
 Rx-transparenţă mărginită de lizereu calcar, situată pe linia mediană, sub apexurile incisivilor

Chistul fisural globulo- maxilar
 Este situat la unirea mugurelui nazal intern ( globular ) cu al maxilarului.
 Este situat între apexurile incisivului lateral superior

şi canin  Rx- radiotransparenţă sub formă de picătură, cu lizereu inconstant, cu divergenţă a rădăcinilor incisivului lateral şi canin.

Chistul fisural globulo- maxilar

Chistul nazo-palatin
 Se dezvoltă la nivelul canalului nazo-palatin

Chistul nazo-palatin

Chistul osos trumatic-Ivy
 Nu posedă membrană, nu are lizereu calcar şi nici conţinut lichidian.  Este o lacună ( aspect osteolitic ) cavitatea creată este goală şi are diametrul de aproximativ 1 cm ) ; uneori cavitatea este mai mare, policiclică.  Ca etiologie probabilă-rezorbţie a unui hematom intraososposttraumatic

Chistul osos solitar

Chistul osos anevrismal
 Localizat în oase cu ţesut spongios abundent
 Rx – transparenţă rotundă, cu contururi nete, cu lizereu calcar subţire, cu septuri calcare ( ca în ameloblastom )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful