You are on page 1of 31

Stichting Museumstraat, augustus 2013

Welkom
Deze publicatie is het verhaal over Museumstraat in 2013. Het is ook het How-to-Museumstraat handboek voor komende jaren. Bij de naam Museumstraat denk je dat het over musea gaat. Feitelijk blijken kunst en erfgoed minder belangrijk dan de mensen die eraan meedoen en hun verhalen. Museumstraat gaat over mensen: museummensen en bewoners, buurtgenoten en straatschoffies, kerkgangers en cupcakebakkers. Museumstraat is een cultureel en sociaal experiment waar je aan het begin nooit kunt voorspellen waar je als museum belandt en in wat voor presentatie je collectiestukken gentegreerd worden. Het resultaat? Een onvergetelijk positieve ervaring voor bewoners, bezoekers en musea. Ik wens u veel lees en kijk plezier en hoop u bij de komende editie te mogen begroeten. Gudrun Feldkamp, Projectleider Museumstraat
2

Inhoud

Museumstraat in het kort -3 Het leukste kleine festival 4-5 In gesprek 6-8 Gluren bij de buren 9 De voorbereidingen 10 Hoe vind je een museumdirecteur? 11 Museumstukken in bewonershuizen 12 Verzekeringen en afspraken 13 D-Day Museumstraat 14 Transport 15 Beveiliging 16 - 17 Rondom Museumstraat 18 - 19 Bezoekers 20 Registratie en toegang 21 Media en promotie 22-25 De mensen achter Museumstraat 26-28 Financiers 29
3

Museumstraat

9 Musea gaan op reis en trekken in bij mensen in heel gewone straten ergens in de stad. In hun huis wordt een tentoonstelling ingericht. Museummensen en bewoners maken een tentoonstelling met eigen objecten en collectiestukken. Museumstraat is in buurten waarvan bewoners zelden of nooit in een museum komen. Museumstraat is een afspiegeling van de diversiteit stad. Museumstraat is instellingen met een museaal karakter. Er is een evenwichtige verdeling van grote, kleine en middelgrote musea.

Het leukste kleine festival

36 tentoonstellingen in 4 straten.

Rijksmuseum Amsterdam
Kunsthal Maritiem Museum Museum Rotterdam Chabotmuseum Belasting&Douane Museum voor Communicatie, Den Haag OorlogsVerzetsMuseum Stadsarchief Kunstuitleen
5

En verder werkten mee: Museum le Secet Museumwoning Jacob Catsstraat Herinneringsmuseum Akropolis Historische tram RoMeO

Museumdirecteur voor 1 dag!

In gesprek: bewoners, bezoekers en museummensen

Bewoners vertellen vanuit hun visie over de objecten, bijvoorbeeld een marinier die het Maritiem Museum te gast Bewoners van de Blokweg hebben een kofferbak vol schoenen bij de winkel Vintage Shoes geleend voor hun presentatie met de Kunsthal.

Unieke Stukken

De bewoonster van de JacobCatsstraat met klompen die Jean Paul Gaultier aan de Kunsthal cadeau gaf. De piraterij komt tot leven met een VOC kanon uit het Maritiem Museum. De museumstukken komen vaak rechtstreeks uit het depot: maquette van het Schielandhuis.

Nieuwe verhalen bij collectiestukken

Objecten en verhalen van bewoners zijn net zo belangrijk als de museumstukken. In het huis van deze jongen is het OologsVerzets Museum te gast. Hij vertelt over zijn familie tijdens WOII

Smokkelkleding van het Belasting & Douane Museum

Gluren bij de buren:bijzondere interieurs

10

De voorbereidingen

De projectleiding benadert musea en zoekt financiers. In wijken waar de gemeente cultuurfinanciering beschikbaar stelt worden 4 straten geselecteerd door cultuurscouts en musea. Ze moeten qua karakter van elkaar verschillen en in vier verschillende stadsdelen liggen. Straten waar cultureel publiek woont zijn uit den boze.

De projectleiding bouwt een netwerk rondom de straat op met wijkorganisaties, betrokken bewoners o.a. om mogelijke museumdirecteuren voor een dag te vinden.

11

Hoe vind je een museumdirecteur

Voor elk museum wordt een gasthuis gevonden om mee samen te werken. Bewoners worden actief benaderd om mee te doen. Museumstraat zoekt het nieuwe op: de directeuren zijn vaak niet te vinden in de bestaande netwerken. Bel aan en vraag! Oproep in de lokale krant contact met hondenuitlaters Nieuwsbrief cultuurscout Informeer bij Opzoomerprojecten Twitter over de zoektocht Praat met mensen uit de buurt Informeer bij de lokale politiek Houdt een presentatie bij de bewonersvereniging

12

Museumstukken in bewonershuizen

Musea vormen een concept over de presentatie waarmee ze op reis willen. Op de Meet&Match bijeenkomst met bewoners vertellen ze wat ze te bieden hebben. Bewoners die raakvlakken zien geven dat aan. Elke bewoner geeft zijn eerste en tweede keus voor samenwerking aan. Na de Meet&Match geven de bewoners aan of ze definitief van de partij zijn. Vanuit deze match wordt gewerkt aan de gezamenlijke presentatie.

Museum Rotterdam vraagt: Wie zijn echte Rotterdammers? en gaat op reis met Kaat Mossel, Erasmus en Hugo de Groot.
In een museum werken o.m. educatoren en conservatoren. De taak van de educator is om de museumstukken onder de aandacht van publiek te krijgen. De taak van de conservator om de objecten te beschermen. De uitdaging is om deze verschillende belangen op een rij te krijgen. Kun je een onvervangbaar schilderij mee op reis nemen? Of de oude fiets van Pim Fortuyn, ook zon echte Rotterdammer?
13

Verzekeringen en afspraken
Musea en bewoners maken samen een afsprakenlijst: de checklist. Hierin staat welke objecten er komen, hoe de stukken worden beveiligd, waar het publiek mag komen, hoeveel personen er tegelijkertijd aanwezig mogen zijn etc. Museum en bewoners ondertekenen de afspraken voor akkoord. De museumstukken zijn verzekerd op de zelfde manier als tijdens de Museumnacht, de musea zorgen hiervoor. In woonhuizen is de WA verzekering van de bewoners leidend. Musea informeren de bewoners . hierover. Voor de medewerkers en vrijwilligers is er een vrijwilligersverzekering

14

D-day Museumstraat

09.00 11.30 12.00 17.00 18.30

11.00 12.00 17.00 18.00 19.30

uur uur uur uur uur

inrichten opening musea open afbouw borrel

15

Transport

Voor het transport van de objecten wordt een kunstvervoerder ingezet. De objecten worden op voor het evenement bij de musea opgehaald en op de dag van het evenement zelf bij de huizen bezorgd. Na afloop worden de stukken ingeladen en voor de nacht veilig opgeborgen. Op de volgende dagen worden de stukken uitgereden, tegen de avond opgehaald en op de eerstvolgende werkdag bij de musea terug bezorgd. Soms kiezen musea in overleg met bewoners ervoor eerder in te richten of zelf de objecten te vervoeren. Dat wordt in de afsprakenlijst opgenomen.

De Museummedewerkers richten de presentaties in. Meestal worden er stukken gekozen waar geen ophanging voor nodig is. In overleg met de bewoners kunnen andere keuzes worden gemaakt.
16

Beveiliging

Suppoosten voor de deur zorgen voor beveiliging en georganiseerde toegang. Bezoekers mogen alleen naar binnen als ze zich hebben geregistreerd. Ze ontvangen een toegangsbewijs. De suppoost zorgt ervoor dat niet meer dan het afgesproken aantal bezoekers tegelijkertijd binnen is. Dat kan betekenen dat bezoekers moeten wachten.

17

Bij bewoners in huis

De bewoners zijn museumdirecteur voor een dag. Ze mogen mee presenteren, maar verplicht is dat niet. Ze zijn gastheer en is feitelijk het hun feestje. De museummensen zijn tijdens de openingstijden aanwezig en beschikbaar voor het publiek. De presentatie is overal weer anders. Soms is er open inloop en wordt er doorlopend toelichting gegeven, soms is er een besloten presentatie die een bepaalde tijd duurt. Tip voor musea: betrek je collegas en verdeel de vier dagen onder elkaar. .
18

Catering, borrel en schoonmaak

Voor de medewerkers en musea is er catering Na 17.00 uur komt een schoonmaakteam langs en worden de museumstukken opgehaald. Bewoners en musea sluiten de dag af met een borrel op een centrale locatie.

19

Betrokkenheid van creatieve ondernemers

Lokale kunstenaars zijn welkom om workshops te geven. De Taaltekentent in Schiebroek en Klei&Bakwerk in Kralingen waren er tevreden mee.

De Belasting & Douane kapel

20

Bezoekers
Museumstraat draait helemaal om bewoners, hun familie, vrienden, buren.

Museumdirecteuren voor een dag krijgen middelen zoals uitnodigingskaarten om familie, vrienden, buren, collegas en clubgenoten uit te nodigen.
De promotie vanuit de organisatie is vooral gericht op de buurt, de cultuurscouts ondersteunen daarbij. Via de musea is promotie daarbij gericht op vakgenoten en cultureel publiek . Museumstraat 2013 had 1200 bezoekers.

21

Registratie en toegang

Bezoekers melden zich aan bij de balie van het mobiele Museumstraathuis. Medewerkers noteren naam en mailadres. De bezoekers krijgen een toegangsbewijs. Met het toegangsbewijs worden bezoekers door de suppoost toegelaten. Het museumhuis is goed vindbaar op de dag zelf. Gevels worden niet gefotografeerd en huisnummers niet gepubliceerd.

22

Bezoekers in 2013

Museumstraat in de media

7 Intern

9 Musea

17 Landelijk

13 Hillegersberg Schiebroek 23 Stedelijk

7 Noord 7 Kralingen -Crooswijk 4 Hillesluis/Feijenoor d

23

Portretten

Een fotograaf maakt portretten van bewoners als museumdirecteur. Ze worden breed ingezet ter promotie van het project.

24

Promotiemiddelen

Er zijn advertenties in lokale kranten, een poster/flyer actie en straatpromotie. Museumstraat is zichtbaar op culturele netwerkbijeenkomsten en op talkshows. Er is een online basis van waaruit nieuws wordt doorgestuurd.

te gast bij 3de dinsdag 25

Twitter en Facebook

26

De mensen achter museumstraat

27

De organisatie
Projectteam Uitvoering en inhoud wordt gerealiseerd door musea, cultuurscouts en projectleiding. Adviesraad De adviesraad is de denktank waar vragen over concept en richting aan worden voorgelegd. Bestuur Het bestuur houdt toezicht op concept en financin.

3 2

14

Projectteam Bestuur

Projectleiding Adviesraad

28

Projectorganisatie 2013 Gudrun Feldkamp en Marieke Stein Medewerkers: Kim van den Enden, Nicky Schraven en Marliza Driesen Bestuur Voorzitter: Matthijs van Muijen Secretaris: Piet de Jonge Penningmeester: Petra Reijnhoudt Adviesraad Jacques Borger Anna Elffers Anne Helsen Paul Weverling Kaboul Vermijs Fabian Lionar Sanne Schreurs Vorm & Beeld Vormgeving: Enchilada Fotografie: Fred Ernst Video: Shafelly Snijder

Musea 2013
Belasting & Douane Museum Chabot Museum Kunsthal Kunstuitleen Rotterdam Maritiem Museum Rotterdam Museum Rotterdam Museum Voor Communicatie OorlogsVerzetsMuseum Rijksmuseum Amsterdam Stadsarchief Rotterdam

29

Financiers en sponsoren

Stichting Doen VSB Fonds Deelgemeente Noord Deelgemeente Feijenoord Deelgemeente Kralingen Crooswijk Deelgemeente HillegersbergSchiebroek Dienst Kunst en Cultuur Rotterdam Stichting Volkskracht Havensteder Opzoomeren De deelnemende musea De cultuurscouts Adviesraad en bestuur Gedeeltelijk de projectleiding
30

Museumstraat - echt een fantastisch project

De smaak te pakken? Kijk dan naar de video impressies van Museumstraat 2012 en 2013. http://www.youtube.com/watch?v=TgkkfR3AI88 Zakelijke partners kunnen de volgende stukken opvragen: Evaluatieonderzoek, bedrijfsplan en projectplan 2014 Gudrun Feldkamp
31