You are on page 1of 16

Hà Nội 11 11 2012

3. 7. 2. 4. 6. 5. 8.1. Danh sách & tiếp cận ứng viên Mời Giới thiệu KD Bám sát/ Bảo Trợ Khởi động MAM Bán sản phẩm Quảng cáo .

Plan KHKD Ước mơ Xử lý từ chối Xây dựng mối quan hệ Kết nối upline / Đề cao LOS Tác phong chuyên nghiệp List Danh Sách Follow Up Bám sát Xử lý từ chối Next five years Invitation Mời Use the Script Team Phone Session Start Up Khởi động Good Advice/Bad Advice Starting Point Prospecting Promotion Quảng cáo Meeting After the Meeting / Business Review MAM/ BP Seminars CEP / ACEP Products Sản phẩm Product survey Nutrilite. HP Artistry clinic eSpring hook up .

 Bạn có tìm được ước mơ của ứng viên trước khi chia sẻ KHKD?  Bạn có kết nối ước mơ của họ với kinh doanh này?  KHKD của bạn có giải đáp được       Không có tiền Không có thời gian Không có nhiều bạn bè Không có kỹ năng Không quan tâm Không tự tin .

 Bạn có cho ứng viên mượn tài liệu KD?  Bạn có đặt hẹn bám sát?  Bạn có làm cho ứng viên cười?  Bạn có đề cao đội nhóm?  Bạn có ăn mặc chuyên nghiệp? .

 Xử Lý từ chối:  Viết xuống?  Từ chối trả lời?  Đặt đúng câu hỏi & đưa ra quyết định?  Nhà Kinh Doanh  Làm Thẻ Thành Viên  Khách Hàng  4 Đối Tác Kinh Doanh?  Tìm được ước mơ?     Đơn Đăng Ký? Khảo sát sản phẩm? Vé? Sản phẩm? .

 Bạn có thể giải thích  Lời Khuyên Tốt Nhất  Tin Tưởng. Lắng Nghe & Làm Theo  Mời:  Bạn có tập luyện trước?  NPP mới có thể trả lời đúng câu hỏi?  Công ty gì? Sản phẩm gì?  Hãy cho tôi biết trước  Có phải kinh doanh đa cấp? Có phải Amway?  Danh sách:  Bạn có 100 tên?  Bạn có lập hồ sơ để tìm ứng viên tốt nhất?  Bạn có tổ chức 2 buổi hội thảo tại nhà? .

 Sản phẩm:  Bạn có thể làm khảo sát về sản phẩm?  Bạn có thể minh họa sản phẩm?  Bạn có thể giải thích lợi ích khi tiêu dùng 100%?  Bạn có tổ chức những buổi dùng thử Artistry?  Bạn có thể thuyết phục ứng viên mua SP?  Vé tham dự hội thảo  Bạn có vé chưa?  Bạn có thể thuyết phục ứng viên tới tham dự?  Họp lãnh đạo  Bạn có cho mượn CD? .

 Bạn có thể bắt chuyện với người lạ?      Nguyên tắc 3 bàn chân Nguyên tắc 30 giây FORM Nhớ tên của ứng viên Xây dựng mối quan hệ  Trả lời đúng câu hỏi “Bạn làm nghề gì”?  Khiến cho ứng viên tò mò chứ không phải nghi ngờ  Sử dụng ngôn ngữ đời thường. không phải những thuật ngữ Amway  Lấy được thông tin  Bạn có mang theo danh thiếp? .

 Kịch bản?  Luôn mang theo?  Luôn sử dụng?  Khi gọi điện cùng tuyến dưới?  Bạn có thể xử lý  Công ty gì? Sản phẩm gì?  Cho tôi biết trước  Có phải KD đa cấp? Có phải Amway?  Bạn có luôn nêu rõ thời gian trước?  Bạn có luôn kiểm soát cuộc đối thoại?  Xử lý câu hỏi thêm  Bằng thái độ?  Bằng tài liệu?  2 phút hoặc ít hơn? .

 Sử dụng 100% hay nhiều hơn 100 %?  Bạn có thể làm khảo sát sản phẩm?  Bao nhiêu mặt hàng?  So sánh giữa mua từ KD của chính bạn và cửa hàng?  Bạn có chuyên về bất kỳ SP nào?  Artistry  Nutrilite  Khác  Bạn có thể làm minh họa SP?  Lợi ích và tính năng  Bạn có thể chia sẻ 5 phút về bất kỳ SP nào?  Bạn có mang theo các tài liệu về SP? .

 Get product orders?  Replace and replenish brand X  Start-up promotion  Amway promotion  Thuyết phục mua hàng?  Thay thế và bổ sung nhãn hiệu X  Khuyến mại khi đăng ký  Khuyến mại của Amway  10 retail customers or more?  What is your minimum personal PV/retail sales per month?  10 khách hàng hoặc hơn?  Doanh số cá nhân/bán lẻ tối thiểu mỗi tháng ? .

 Cơ hội kinh doanh  Bạn có thể mời người tới xem KHKD?  Bạn có thể bảo trợ theo ý muốn?  Hệ Thống  Có bao nhiêu người đăng kí CEP?  Nhiều người đến BP hàng tháng?  Nhiều người đến BBS hàng tháng?  Sản Phẩm  Bạn có 10 khách hàng?  Những người chỉ làm thẻ thành viên có mua hàng mỗi tháng? .

 Đội nhóm những người tư vấn KD  Nhóm của bạn có muốn được tư vấn?  Nhóm của bạn có hào hứng khi được tư vấn?  Đúng giờ?  Có sự chuẩn bị?  Mục tiêu  Nhóm của bạn có đặt mục tiêu hàng tháng?  Nhóm của bạn có tập trung vào mục tiêu?  Pacesetter mới  Leaders Club mới .

Exec Platinum. Platinum. Gold. danh hiệu Eagle  Mục tiêu doanh số  Mục tiêu kết quả– Pacesetter. # hội thảo  Mục tiêu danh hiệu– ELC.. Emerald. Diamond.  Bạn có đặt hẹn với tuyến trên để nhìn lại kinh doanh của chính mình? .. Bạn là Core?  Bạn có mục tiêu?  Mục tiêu hoạt động–# chia sẻ KHKD. Silver.

Khi nào  Thiết lập hoặc nhìn lại mục tiêu  Core. mop-up plans Buổi gọi điện nhóm– khi nào Lần chia sẻ kế tiếp– Khi nào Buổi hẹn kế tiếp. Tầm Nhìn  Lên kế hoạch cho bước kế tiếp     Bám sát. 30 plans  Tham dự Họp lãnh đạo  Leaders Club – giải thích tại sao cần đạt LC  Hạn chót đạt mục tiêu . Bạn có đặt hẹn cho hội thảo tiếp theo sau mỗi lần chia sẻ KHKD?  Xây dựng Ước Mơ. 15 plans.