You are on page 1of 26

Melinte Alina G.

Cuprins
1. Ordinul de plata

2.Cecul
3.Cambia

4.Biletul de ordin

1.Ordinul de plata

Definitie
-este o dispozitie neconditionata, data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani -ordinul de plata este instrumentul efectiv care circula intre emitent si beneficiar, prin intermediul sistemului bancar, fiind purtatorul transferului de fonduri intre cei doi parteneri

-ordinul de plata presupune ca emitentul sa aiba disponibilitati in cont la banca sa in suma cel putin egala cu transferul si comisionul aferent sau daca nu are cont sa depuna la banca suma necesara.

Caracteristici
-pe ordinul de plata se scriu urmatoarelor mentiuni: denumirea instrumentului ordin de plata; data emiterii; ordinul neconditionat de a plati; moneda si suma de bani; numele platitorului si codul IBAN; numele beneficiarului si codul IBAN; banca emitenta si codul BIC; banca colectoare si codul BIC; semnatura olografa a emitentului sau a persoanei imputernicite; referinte privind continutul economic al platii -pe ordin pot fi inscrise si elemente facultative, precum data finalizarii platii, alta decat cea normala, ordinul expres ca plata sa se faca printr-un anumit sistem de plati sau o anumita banca intermediara, codul unic de inregistrare sau codul numeric personal al emitentului -ordinele de plata se emit pe suport hartie sau electronic

Participanti
-emitentul institutia/persoana nonbancara care emite un ordin de plata pe cont propriu si are un cont deschis la banca initiatoare -beneficiarul persoana desemnata prin ordin de plata de catre platitor sa primeasca o suma de bani -banca initiatoare prima unitate bancara careia i se adreseaza ordinul de plata al emitentului si la care acesta are deschis contul -banca emitenta orice banca, cu exceptia bancii colectoare, care emite un ordin de plata -banca colectoare ultima banca din lantul transfer-credit care receptioneaza si accepta ordinul de plata pentru a pune la dispozitia beneficiarului suma de bani inscrisa in acesta -banca intermediara orice banca emitatoare sau receptoare, alta decat banca emitenta si banca colectoare, care intervin in relatia transfer-creditului;

2.Cecul

Definitie

-cecul a aparut ca o necesitate de a efectua cat mai operativ transferurile de fonduri dintre cei care produc bunuri sau presteaza servicii

Caracteristici
-cecul este definit ca un instrument de plata care se utilizeaza de titularii de conturi cu disponibil corespunzator in aceste conturi -disponibilul in cont se poate crea printr-un depozit bancar la vedere, prin operatiuni de incasari sau prin acordarea unui credit bancar -intr-o formulare mai concreta, cecul este un instrument de plata, scris si subscris, prin care titularul da o instructiune bancii sale de a pune la dispozitie o anumita suma de bani unei alte entitati/persoane nominalizate sau pentru retragere de numerar de catre titular

Tipuri de cecuri
Cec nominativ Cec la purtator Cecul postdatat Cecul pentru numerar Cecul virament Cecul barat

Cecul circular
Cecul de calatorie

Circuit
-cecul dupa ce a efectuat circuitul direct, tragatorbeneficiar sau indirect, tragator beneficiar - girant, devine exigibil prin prezentarea la plata. Prin plata se inchide circuitul cecului si in acelasi timp circuitul economic pe care l-a mijlocit. Orice data inscrisa pe cec privind o anumita scadenta sau perioada de plata, devine nula, cecul pastrandu-si calitatea de instrument platibil la vedere. In unele cazuri, tragatorul poate solicita trasului ca plata sa se efectueze numai dupa avizarea cecului de tragator. -cecul emis se bazeaza pe principiul irevocabilitatii pana la finele perioadei de prezentare. Principiul irevocabilitatii se mentine si in anumite situatii limita in care dupa emiterea cecului a intervenit decesul, incapacitatea tragatorului sau restrangerea capacitaii.

Girarea cecului

-girarea reprezinta un transfer al dreptului de creanta catre o alta persoana in vederea stingerii unei obligatii de plata -operatiunea de girare reprezinta un inscris pe verso cecului efectuat de titularul acestuia (girant) si confirmat sub semnatura prin care se mentioneaza numele si datele de identificare ale persoanei careia i se transmite dreptul de creanta (giratar).

3.Cambia

Definitie

-cambia este unul din cele mai vechi instrumente de plata folosit in activitatea comerciala interna si internationala -notiunea de cambie vine de la un cuvant de origine italiana, cambio, care inseamna schimb

Caracteristici
-cambia este in primul rand un titlu de credit cu o valoare nominala

-in schimbul marfii, cumparatorul accepta o cambie prin care se obliga sa achite la scadenta creditul comercial si datoria atasata -dupa cum se poate observa, cambia are la baza o tranzactie reala intre doi parteneri care s-a transformat intr-o creanta exigibila -tranzactiile pot fi comerciale sau financiare, de unde si denumirea de cambii comerciale sau cambii financiare, ambele fiind in esenta un titlu de credit.

Relatiile dintre participanti sunt urmatoarele

1. beneficiarul are o creanta asupra tragatorului; 2. tragatorul trage o cambie asupra trasului in favoarea beneficiarului; 3. trasul plateste suma catre beneficiar si prin aceasta se sting obligatiile trasului fata de tragator si ale tragatorului fata de beneficiar.

Tipuri de cambie

Contracambia

Cambia financiara

Cambia de complezenta sau de favoare

4.Biletul la ordin

Definitie

Circuit
1. intre subscriitor si beneficiar s-a incheiat un contract si are loc transferul unor active; 2. subscriitorul emite un bilet la ordin pe care il transmite beneficiarului; 3. beneficiarul gireaza biletul la ordin si il transmite catre giratar; 4. giratarul remite biletul la ordin bancii sale pentru incasare; 5. banca giratarului prezinta biletul la ordin la compensatie; 6. banca subscriitorului debiteaza contul acestuia;

7. banca subscriitorului transfera fondurile bancii giratarului;


8. banca giratarului crediteaza contul acestuia.

VA MULTUMESC PENTRU ATENTIA ACORDATA!!

Melinte Alina G.