KERAJAAN KEDIRI

terjadilah pergolakan di dalam kerajaan. Ketika Singasari berada di bawah pemerintahan Kertanegara (1268-1292). Akhirnya pada tahun 1292 Jayakatwang berhasil mengalahkan Kertanegara dan membangun kembali kejayaan Kerajaan Kediri. Namun kemudian kedudukannya direbut oleh Ken Arok.PERKEMBANGAN KERAJAAN KEDIRI  Dalam perkembangannya Kerajaan Kediri yang beribukota Daha tumbuh menjadi besar. sedangkan Kerajaan Jenggala semakin tenggelam. dan Kediri berada di bawah kekuasaan Singasari. Diatas bekas Kerajaan Kediri inilah Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Singasari. Kejayaan Kerajaan Kediri sempat jatuh ketika Raja Kertajaya (1185-1222) berselisih dengan golongan pendeta. raja Kediri yang selama ini tunduk kepada Singasari bergabung dengan Bupati Sumenep (Madura) untuk menjatuhkan Kertanegara. Diduga Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kediri.  . Akan tetapi hilangnya jejak Jenggala mungkin juga disebabkan oleh tidak adanya prasasti yang ditinggalkan atau belum ditemukannya prasasti yang ditinggalkan Kerajaan Jenggala. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Akuwu Tumapel Tunggul Ametung. Jayakatwang.

Dalam perang tersebut pasukan Jayakatwang mudah dikalahkan.RUNTUHNYA KEDIRI  Setelah berhasil mengalah kan Kertanegara. Jayakatwang memperbolehkan Raden Wijaya untuk membuka Hutan Tarik sebagai daerah tempat tinggalnya. Ia bekerjasama dengan tentara Mongol dan pasukan Madura di bawah pimpinan Arya Wiraraja untuk menggempur Kediri. Kerajaan Kediri bangkit kembali di bawah pemerintahan Jayakatwang. Pada tahun 1293. berhasil meloloskan diri ke Madura. datang tentara Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk membalas dendam terhadap Kertanegara. Salah seorang pemimpin pasukan Singasari. Karena perilakunya yang baik. Raden Wijaya. Keadaan ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. . Setelah itu tidak ada lagi berita tentang Kerajaan Kediri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful