CIRI-CIRI BENTUK MUKA BUMI PINGGIR L

TANJUNG
• Terbentuk di

kawasan pinggir
pantai yang
mempunyai
susunan batuan
keras dan lembut
yang berselang-seli
• Terbentuk di
bahagian batuan
keras yang tahan
hakisan ombak

TELUK
• Terbentuk di

kawasan pinggir
pantai yang
mempunyai
susunan batuan
keras dan lembut
yang berselang seli
• Terbentuk di
bahagian batuan
lembut yang
dihakis oleh ombak

TEBING TINGGI
• Terbentuk apabila

ombak menghakis
kaki cerun tebing
pantai semasa air
pasang
• Apabila batuan
atau lekukan yang
terbentuk runtuh,
maka tebing tinggi
terbentuk

PENTAS HAKISAN OMBAK
• Merupakan bentuk

muka bumi yang
terbentuk berlanjutan
daripada
pembentukan tebing
tinggi
Hakisan ombak yang
berterusan
menyebabkan tebing
tinggi mengundur dan
membentuk pentas
hakisan ombak di kaki
tebing tinggi tersebut.

GUA
• Merupakan kesan
hakisan ombak di
tanjung tinggi

• Hakisan tersebut
akan menghakis
batuan di tebing
pantai dan
membentuk gua
laut

GERBANG LAUT
• Terhasil daripada

hakisan gua laut
• Hakisan ombak
yang berterusan
dan menembusi
dinding dua buah
gua laut yang
bertentangan akan
membentuk
gerbang laut

BATU TUNGGUL
• Terhasil akibat

tindakan
penggondolan
terhadap gerbang
laut
• Apabila bumbung
gerbang laut
runtuh, batu
tunggul terbentuk

TUNGGUL SISA
• Batu tunggul yang

terhakis akan
membentuk
tunggul sisa secara
lambat laun
• Tunggul sisa hanya
boleh kelihatan
ketika air laut surut

ANAK TANJUNG
• Merupakan permatang

berupa tanduk yang
dibentuk oleh
pemendapan pasir di
hujung teluk atau muara
sungai
Anak tanjung menganjur
ke laut manakala
bahagian hujungnya
bersambung dengan
pinggir pantai
Juga dikenali sebagai
tetanjung

LAGUN
• Merupakan kesan

pembentukan anak
tanjung yang
paling ketara
• Lagun ialah
kawasan perairan
yang terlindung
oleh tetanjung
(anak tanjung)

BETING PASIR
• Merupakan

penimbunan pasir
yang merentangi
sesebuah teluk
• Terbentuk samada
selari dengan
garisan pantai atau
bersudut tepat
dengannya