Sejarah dan perkembangan : -Prgkat awal kehidupan manusia, berlari penting untuk mengelak diri dari binatang buas

.Aktiviti ini beransur-ansur menjadi aktiviti rekreasi. -Perlumbaan lari berpagar mempunyai asal usul dalam sektor pertanian yang mana asalnya pagar ialah kandang kambing biri-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful