You are on page 1of 15

HIZKUNTZA NORMALIZAZIOA TOKI GARAPENEAN

AURKIBIDEA
1. 2. 3. 4. 5. Ekairen lana toki garapenean Toki garapen kualitatiboa Euskararen normalizazioa sozio-ekonomian Euskararen normalizazioa eta toki garapena Euskararen berreskurapenari ekarpena

INNOVATING PUBLIC POLICY

Ekai toki garapenean


Marko teoriko estrategikoa finkatzeko liburua Hainbat garapen proiektu zenbait eskualdetan Lurralde antolaketa eta toki garapena Toki garapenari buruzko ikastaroa Asmozekin www.scribd.com/ekaicenter http://udalpolitikez.blogspot.com.es/
INNOVATING PUBLIC POLICY

Garapen kualitatiboa
Garapen kuantitatiboa Euskal Herrian eta Gipuzkoan Ezaugarriak 80ko hamarkadako krisia eta ondorioak Garapen kualitatiboa, zer da? Garapen kualitatiborako zumeak

INNOVATING PUBLIC POLICY

Euskararen normalizazioa sozio-ekonomian


160 inguruko atalasea (emaitza gazi-gozoak) Adierazle falta Lanhitz, diru-laguntza zuzenak Efektu biderkatzailerik ez Egoera kezkagarria, krisia eta murrizketak %25 Barne begirada Epe laburreko etekinik ez
INNOVATING PUBLIC POLICY

Euskararen normalizazioa sozio-ekonomian


Kanpo begiradarik ez, beraz efektu biderkatzailerik ez Bateragarritasuna bilatu behar da, eta osagarritasuna Eskualde sareak osatu dituzte, baina barne begiradari eutsiz Ez da bisio estrategiko konpartiturik sortu Ez da bultzada gauzatuko duen egiturarik sortu (kalitatea, nazioartekotzea, Innobasque, Euskalit).
INNOVATING PUBLIC POLICY

Euskararen normalizazioa sozio-ekonomian


Beraz EME egokitu beharra, kanpo begirada Datu-bilketa ere egokitu egin behar da Instituzionalizazio eta egituratzean aurrera (agentzia?) Eragile publiko, pribatu eta sozialen arteko elkarlanari ekin Eta horri esker, bisio estrategiko konpartitu bat lantzen hasi
INNOVATING PUBLIC POLICY

Euskararen normalizazioa sozio-ekonomian


Berrikuntza metodologikoak eta biderkatzaileak oinarri bat behar du efektu

INNOVATING PUBLIC POLICY

Euskararen normalizazioa eta toki garapena


Toki garapena eta euskararen berreskurapena sozio-ekonomian: ez daude egituratuta Toki garapen kualitatiboan komunitate kontzientzia sortzea funtsezkoa da Hizkuntza berreskurapen prozesuek ematen al dute?
Kodea partekatzeak Prozesua partekatzeak
INNOVATING PUBLIC POLICY

Euskararen normalizazioa eta toki garapena


Kodea (hizkuntza) Proiektua

(prozesua)

Komunitatea

INNOVATING PUBLIC POLICY

Euskararen normalizazioa eta toki garapena


Barne gai izatea gainditzerakoan administrazioen papera oso garrantzitsua da
Barrurako begiradak ez du balio biderkatzeko Biderkatzea interes orokorreko gaia da Administrazioek biderkatzea bilatu behar dute

Indar egituratzailea eduki behar dute interesa duten guztiek (Gi eta Bi-Nako eskualde batzuetan) Diru laguntzak eta zer gehiago? Saretzea
INNOVATING PUBLIC POLICY

Euskararen normalizazioa eta toki garapena


Sareak osatu Zein sare?
Sektorialak Espezifikoak (EPdunenak)

INNOVATING PUBLIC POLICY

Euskararen normalizazioa eta toki garapena


Sareetan nortzuk?
Administrazioak Enpresak Aholkularitza enpresak Euskalgintza Eragile sozialak Formazio zentroak

INNOVATING PUBLIC POLICY

Euskararen normalizazioa eta toki garapena


Sareak zertarako?
Garapen kualitatiboan eta toki garapenean sare hauek duten garrantziaz gero eta gehiago hitz egiten da Normalizazio prozesua osagai kualitatiboa da Efektu biderkatzailea izateko eta berrikuntza metodologikorako beharrezkoa da Arlo sozio-ekonomikoa euskalduntzeko funtsezkoa da
INNOVATING PUBLIC POLICY

HIZKUNTZA NORMALIZAZIOA TOKI GARAPENEAN