TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK

AHLI KUMPULAN PEMBENTANG:
3. 4. 5. 6. 7. 8.

EDDY @ ISKANDAR AJMAIN RIDZUAN RADI WADI RINANTAI FREDOLIN JOHN LERRY MOND MOGANTAR MICHAEL JAUNGIN

SINOPSIS

Pembelajaran Humanistik mengutamakan pendidikan afektif yang disokong dengan pendidikan berasaskan pengetahuan. Pembelajaran manusia bergantung kepada emosi & perasaannya. Oleh itu, strategi P&P adalah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar sendiri. Teori Pembelajaran Humanistik terbahagi kepada 2 iaitu:
Teori • Teori Pembelajaran Carl Rogers • Teori Keperluan Maslow

Setiap individu adalah berbeza, dan mempunyai cara belajar yang berbeza. Ahli mazhab : Carl Rogers, Abraham Maslow. Gordon Allport, Rollow May, Bugental, Neil. Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan kendiri. Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan.

Mazhab Humanis

Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis
 

 

Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. Kajian tema akur dengan kehidupan manusia yg bermakna. Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan, Pertimbangan asas- perbezaan individu. Sumbangan mazhab – kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera.

TEORI PEMBELAJARAN CARL RANSOM ROGERS (1902 – 1987)

CIRI – CIRI TEORI PEMBELAJARAN ROGERS:

Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri.

Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain. Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi.

PRINSIP PENDEKATAN TEORI PEMBELAJARAN CARL ROGER

Mengutamakan pendidikan berpusatkan pelajar Mengutamakan prinsip pembelajaran yang berasaskan kebebasan (freedom to learn):

Pembelajaran merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu Pembelajaran hanya boleh berlaku jika bahan pelajaran adalah bermakna serta seiras dengan objektif pelajaran pelajar Keberkesanan pembelajaran hanya dapat dicapai dibawah situasi pendidikan yang kurang berancam Keberkesanan pembelajaran hanya dapat dihasilkan apabila pelajar mengambil inisiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran Membimbing pelajar supaya menilai hasil pembelajaran dirinya, demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya. Aktiviti P&P hendaklah dikaitkan dengan hidup nyata untuk memupuk kemahiran hidup pelajar.

PANDANGAN ROGERS TERHADAP PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yg bermakna akan mendorong pelajar melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Individu akan menentang pembelajaran sekiranya wujud perubahan struktur kendiri pelajar & ancaman dlm situasi pembelajaran

Hasil pembelajaran berkesan apabila pelajar mengambil inisiatif sendiri & melibatkan diri sepenuhnya dalam pembelajaran. Penilaian berdasarkan pemikiran refleksi diri pelajar lebih baik daripada penilaian orang lain. Aktiviti pembelajaran harus berasaskan kehidupan harian untuk memupuk kemahiran hidupnya. Pembelajaran berkesan ialah “Belajar Cara Belajar” (learn to learn)

TEORI KEPERLUAN MASLOW

Abraham Maslow (1970) berpendapat seseorang individu akan memenuhi keperluan asas mereka dahulu sebelum memenuhi keperluan sekunder. 5 peringkat keperluan manusia mengikut peratusan anggaran kepuasan yang perlu tercapai oleh individu.

Hierarki Keperluan Maslow
Dua keperluan tambahan baru
Aktualisasi Kendiri

Estetik 10% Kognitif
Penghargaan Kendiri

Lima keperluan utama
50% 70% 80%

40%

Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi

TEORI KEPERLUAN MASLOW

Keperluan = kehendak manusia untuk menyempurnakan keadaan kekurangan, gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri. Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan.

KONSEP ASAS TEORI KEPERLUAN MASLOW

Motivasi Intrinsik- Kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal & psikologikal manusia. Maslow berpendapat kuasa dalaman akan mendorong manusia untuk mengejar pencapaian cemerlang yg biasanya berlaku secara spontan tanpa kawalan/ rangsangan luar. Teori Keperluan- Menghuraikan perkaitan motivasi di antara hierarki keperluan. Apabila individu mencapai kepuasan dlm sesuatu hierarki, keperluan dlm hierarki yang lebih tinggi akan berlaku secara semula jadi. Keperluan manusia dalam hierarki yg semakin rendah, ciri persamaannya semakin besar, fleksibilitinya semakin kecil dan perbezaan di antara individu akan semakin kecil.

KONSEP ASAS TEORI KEPERLUAN MASLOW

Keperluan manusia :
• Keperluan fisiologi – asas (makanan, minuman, oksigen, kepuasan deria, tidur, rehat ) • Keperluan psikologi – keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran – keselamatan, kasih sayang, sempurna kendiri.)

Teori Keperluan Maslow

Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi:
• Boleh memahami hakikat sebenar. • Mempunyai pemikiran tersendiri. • Boleh menerima diri, orang lain dan alam semula jadi. • Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri. • Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. • Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial.

Teori Keperluan Maslow

Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi:
• Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang • Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. • Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.

Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah
  

Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. Jadikan bilik darjah kondusif. Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang. Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yang sesuai. Merancang aktiviti P&P mengikut kebolehan pelajar. Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial.

Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis

Pendekatan humanistik perkembangan potensi individu.

mementingkan

Oleh itu, strategi & kaedah P&P hendaklah berorientasikan strategi pemusatan murid, kaedah individu, inkuiri-penemuan, kerja praktik serta aktiviti pengayaan dan pemulihan. Guru berperanan sebagai fasilitator & pendorong agar memotivasikan pelajar menggunakan cara pembelajaran sendiri untuk mencapai tahap kesempurnaan kendiri.

PRINSIP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1.

2.

3.

Individu merupakan pusat kpd. pengalaman perubahan dunia yg berterusan. Setiap organisma mpy kecenderungan mencapai sempurna kendiri. Cth; hasrat dan cita-cita. Guru berperanan memenuhi keperluan ini. Struktur kendiri terbentuk drpd interaksi dgn persekitaran & penilaian melalui interaksi dgn org lain.

1.

2.

3.

Dalam pembelajaran dlm kelas, pandangan murid hendaklah diberi perhatian dan dihormati. Kefahaman terhadap tingkah laku seseorang. Wujudkan komunikasi, jgn beranggapan salah thdp sseorang murid. Tingkah laku = konsep kendiri murid. Perlu dilihat positif. Guru perlu memberi sokongan & bimbingan membolehkan memenuhi keperluan mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful