You are on page 1of 29

O.L.I.

Centar za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing
• Edukacije iz Psihoterapije i Koučinga

• www.olicentar.rs

O.L.I. Pshološko Edukativni Centar

Ţivotne strategije
Psihologija uspeha

Beograd, novembar 2013.

Šta je to uspeh?

Anatomija uspeha

Strategije uspeha

Neuspeh je uglavnom predvidljiv. I uspeh je uglavnom predvidljiv.

Strategije uspeha
Realne predstave o uspehu i modelu uspeha Uspeh u životu :  Vizija  Istinoljubivost  Upravljanje sobom  Sposobnost određivanja prioriteta  Sposobnost planiranja- strategija

Sastojci uspeha : • Poznavanje pravila ţivotne igre i pridrţavanje ţivotnih zakona • Poznavanje sebe, vlastitih moći i nedostataka, prepoznavanje svojih suštinskih ţelja. • Vizija-jasno viđenje cilja • Prioriteti-sposobnost da se uoče prioriteti i rešavaju po hijerarhiji.

Sastojci uspeha : Strategija-planiranje, razvoj efikasnih ţivotnih strategija. • Motivacija i disciplina. Strast i upravljanje sobom • Krug podrške-ljudi koji nas podrţavaju i koje mi podrţavamo. Vera u sebe i druge ljude. • Istina. Odbacivanje svih samoobmanjivanja • Hrabrost i odgovornost • Ljubav i rad

Jos neke bitne stavke uspeha:  Strast – upotreba inercije Hrabrost i preuzimanje rizika – izlazak iz zone sigurnosti, ne čekajte nepodnošljiva stanja Fleksibilnost – prilagođavanje novim uslovima da bi se stiglo do željenog cilja ali ne po svaku cenu Akcija – smislena, svrsishodna i usmerena Odgovornost – adekvatan odgovor na zahteve situacije. Objektivna procena stvarnosti, najbolji mogući odgovor na situaciju. Ne mešati sa krivicom i dužnošću

Strategije uspeha

1. Vizija Čovek mora da zna šta želi da bi u tome uspeo Gde smo sada ?

2. Istinoljubivost
Sposobnost samoprocene Definisanje tačke A * Zašto smo uspešni a zašto neuspešni ?

Životne kategorije:  Lična  Profesionalna  Društvena  Porodična  Duhovna “Maksimum koji dete od života dobiti je ono što tražite”

Strategije uspeha

3. Upravljanje sobom * 4. Sposobnost određivanja prioriteta*
Postavljanje ciljeva - Pitanje sredstva i cilja

5. Sposobnost planiranja- strategije - šta? - kada? - kako? - gde? - prepreke i resursi

Životni zakoni
•Naš život je rezultat svih naših izbora.
“Ako sedneš u pogrešan voz, svaka ti je stanica pogrešna.”

•Naša stvarnost je proizvod naše percepcije, načina na koji tumačimo i doživljavamo stvarnost.
Ne postoje “objektivne okolnosti” već samo način na koji ih doživljavamo i reagujemo na njih.

•Birajudi ponašanje(odgovor), biramo i posledice.
Odgovorni smo za sopstveni život, niko ga neće živeti umesto nas.

•Ono što ne priznajemo ne možemo promeniti.
Čineći ono što ste i do sada činili, živećete onako kako ste i do sada živeli.

Životni zakoni
•Život ne nagrađuje namere, misli ili želje, ved dela. Olakšavajuće
okolnosti ne uzima u obzir.

•Ako verujem da mogu, u pravu sam. Ako verujem da ne mogu, u pravu sam.
Birajući uverenje, biramo način života.

•Čovek ne može da da od sebe ono što nema.
Ne možete naučiti nekoga nečemu što ne znate

•Maksimum koji čovek može da dobije je onoliko koliko je spreman da primi.
Najviše što ćemo od života dobiti je onoliko koliko tražimo.

Strah od uspeha-Strah od neuspeha Čega se u stvari plašimo - Zavist - Sumnja u kompetenciju - Sumnja u zasluženost - Neispunjenost dostignutim ciljem - Samoizdaja - Rušenje lažne slike o sebi

Anatomija neuspeha

Strategije neuspeha

Nedostatak jasne predstave o cilju, željama i očekivanjima od života. Pogrešna predstava o tome sta je uspeh i kako se do njega dolazi.
“Ako sedneš u pogrešan voz, svaka ti je stanica pogrešna”

Korist:
Izbegavanje rizika, razočarenja Izbegavanje otvaranja, povredjivanja Izbegavanje sukoba Izbegavanje dgovornosti

Nedostatak ambicije,volje, lenjost

Korist:
Linija manjeg otpora, udobnost Izbegavanje frustracije, napora, neuspeha

Očekivanje instant uspeha, preko nodi , alavost Očekivanje da se stvari dese same od sebe, da se dobije mnogo a da se ne da ništa

Korist:
Direktno zadovoljenje potreba bez odlaganja Izbegavanje patnje:nismo mnogo uložili,nije nam mnogo ni važno

Nedostatak plana, površnost, konfuzija

Korist:
Haos je savršen alibi da se odustane

Optuživanje drugih za svoje neuspehe

Korist:
Izbegavanje odgovornosti Alibi za odustajanje

Odbijanje tuđeg iskustva, prkos otpor prema autoritetu

Korist:
Izbegavanje zavisti,održavanje slike integriteta

Nedoslednost nedostatak discipline i istrajnosti

Korist:
Izbegavanje frustracije i odgovornosti

Oklevanje, odugovlačenje, opreznost, strah od rizika

Korist:
Udobno i poznato

Nekooperativnost,neempatičnost, naivnost-paranoidnost

Korist:
Izbegavanje sukoba Izbegavanje uzajamnosti-škrtost Izbegavanje zavisnosti i povredivosti

Iracionalna uverenja Selektivno slepilo Pogrešne interpretacije

Korist: Održavanje konstantnosti slike sveta

Strategije uspeha

Menadžment vremena – vreme je novac

Koliko koštaju vaše aktivnosti? Predviđanje uspeha – definisanje cilja (okvirni dugoročni plan – 25 godina unapred)

Strategije uspeha

Razrada ciljeva i planova

Potrebne sposobnosti: planiranje, delegiranje, organizacija i usmeravanje različitih aspekata našeg života
Šta nam oduzima vreme: telefon, televizija, gosti, sastanci, zadaci koje treba da obavi neko drugi, oklevanje – razvlačenje – neodlučnost, akcija bez dovoljno informacija, bavljenje tuđim zadacima i problemima, nejasna komunikacija, neadekvatno znanje, nejasni ciljevi i prioriteti, nedostatak planiranja, stres – anksioznost – premor, nesposobnost da se kaže ne, lična dezorganizacija, optuživanje drugih za neuspeh.

Strategije uspeha

Pravljenje strategije
Postavljanje ciljeva i raščlanjivanje na konkretne zadatke  Šta konkretno treba da uradim?  Kako to treba da uradim?  Kakav treba da budem da bih dobro uradio ono što treba da uradim?  Kada to mogu da uradim?  Gde to mogu da uradim?  Sa kim to mogu da uradim?  Šta imam od onog što mi je potrebno za realizaciju?  Šta nemam a potrebno mi je ? Identifikacija pepreka koje mogu da me čekaju na putu  Kako da sebe ne opstruiram u tome?

Strategije uspeha

Akcioni plan – životne strategije

 Operacionalno definisanje ciljeva
 Operacionalno definisanje načina  Definisanje “potrebnog sebe”  Orjentacija u vremenu – menadžment vremena