KESEDARAN SOSIAL

Aspek Empati OLEH: SITI FILZAH UMAR UNIT: PPISMP KAJIAN SOSIAL JULAI 06’

Anda tahu kesedaran sosial??
• Keupayaan membina, mengekalkan mengembangkan hubungan serta keterampilan dalam menjalinkan hubungan mesra dengan orang lain..

Apa itu Empati ???
• Aspek kecerdasan emosi yang penting • Kesan empati menyumbang kejayaan kerjaya seseorang. • Rosenthal, 1997- orang yang boleh mengesan emosi rakan-rakan dengan tepat lazimnya berjaya dalam kerja dan kehidupan sosialnya.

• Empati melibatkan kemampuan memahami orang lain • Orang yang mempunyai sifat empati boleh mengatasi keragaman dan membina pergaulan, mengembang bakat orang lain serta membaca emosi orang lain. • Kesimpulannya, keupayaan untuk memahami, menyelami dan merasai perasaan atau keadaan orang lain.

Sifat-sifat Empati
1. Memahami murid dan rakan sejawat mengesan emosi dan memahami pandangan orang lain. Mengambil berat masalah mereka • Guru perlu peka emosi orang lain dan bersedia menjadi pendengar yang baik • Guru bersedia menerima pandangan orang lain dan memahami perasaan mereka dan memberi bantuan

1. Orientasi Khidmat Menjangka, mengenali dan memenuhi keperluan pelanggan • Memahami keperluan pelanggan dan memikirkan cara mneingkat kepuasan pelanggan • Memberi bantuan dan nasihat yang menyakinkan

1. Mengembangkan potensi murid dan rakan sejawat mengesan bagaimana potensi murid dan rakan sejawat boleh berkembang.Galakan yang bagaimana diperlukan. • Cara yang perlu, memuji dan memberi ganjaran untuk menghargai kejayaan murid dan rakan. • Guru memberi maklum balas yang membina dan membimbing murid.

1. Memupuk kepelbagaian murid mewujudkan peluang bagi mengembangkan kepelbagaian. • Seorang guru perlu bergaul dengan semua lapisan masyarakat • Guru perlu memahami dan membanding beza kepelbagaian pandangan • Guru memandang kepelbagaian sebagai peluang untuk perkembangan dan mencabar pemikiran sempit scara positif.

1. Mempunyai kesedaran politik pintar membaca emosi sesuatu kumpulan dan mengesan hubungan kuasa dlm kumpulan. • Guru perlu mengesan dengan tepat hubungan kuasa dalam kumpulan serta jaringan sosialnya • Peka kepada faktor yang mempengaruhi pandangan dan tingkah laku pelanggan atau murid.

AKTIVITI !!!.. MARI KITA CUBA!!

Murid: Cikgu, ini lukisan saya. Guru: Hmmmmm… Guru : Ambil kerusi itu!! Guru: Tengok Bedul ni, selalu nangis. Guru: Jaga! Kalau kamu pukul dia lagi, nahas kamu..

Murid: Cikgu ini lukisan saya. Guru: Terima Kasih.. Eh cantik! Guru Empati : apa jawapan
anda??

Guru Empati:..???.. Guru empati:..

Tidak Empatik

EMPATIK

TAHNIAH!!! Anda berjaya menjawab dengan baik. 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful