Sigurnost s analizom prometnih nezgoda u cestovnom prometu

Doc. dr. sc. Goran Zovak

vozilima i na ostalim sudionicima prometne nesreće. .SIGURNOST S ANALIZOM PROMETNIH NESREĆA U CESTOVNOM PROMETU TRAGOVI NESREĆE • Prilikom svake prometne nesreće nastaju razni tragovi na kolniku. • Svi tragovi na mjestu prometne nesreće moraju se propisno obilježiti i dokumentirati. • Osim obilježavanja kredom ili bojom. tragovi se obilježavaju i ljepljivim trakama ili fiksiranjem.

) potrebno je. . vjetar i sl. sušenje mokrih tragova uslijed jakog sunca. • Kod tragova na mjestu prometne nesreće koji su podložni atmosferskim promjenama (kiša. snijeg.SIGURNOST S ANALIZOM PROMETNIH NESREĆA U CESTOVNOM PROMETU TRAGOVI NESREĆE • Pri obilježavanju i dokumentiranju tragova. kao prioritet se uzimaju tragovi koji mogu nestati uslijed atmosferskih prilika npr. dodatno ih zaštiti kako bi ostali nepromijenjeni do završetka oĉevida. osim obilježavanja.

SIGURNOST S ANALIZOM PROMETNIH NESREĆA U CESTOVNOM PROMETU TRAGOVI NESREĆE OPĆENITA PODJELA TRAGOVA KOD PROMETNIH NESREĆA: • • • • Tragovi pneumatika Tragovi dijelova vozila Tragovi osoba Tragovi na vozilima i u njemu .

Profil gazećeg sloja može se otisnuti samo na mekanom sloju ili na mekanom sloju nanesenom na tvrdu podlogu. klizanja. a) TRAGOVI VOŽNJE Nastaju otiskivanjem ili otisnućem profila gazećeg sloja pneumatika u podlogu po kojoj se kotaĉi kreću. koĉenja.SIGURNOST S ANALIZOM PROMETNIH NESREĆA U CESTOVNOM PROMETU TRAGOVI NESREĆE TRAGOVI PNEUMATIKA Pod tragove pneumatika smatramo: tragove vožnje. . otisci pneumatika i drugi nepravilni tragovi. kao što je naneseno blato na tvrdoj podlozi. zanošenja.

već ovisno o brzini i intenzitetu porasta pritiska u ureĊaju za koĉenje. tekućine i sl. . Pod tragove vožnje podrazumijeva se i trag vožnje kotaĉa sa ispuštenim gumama. b) TRAGOVI KOČENJA Ostavljaju ih djelomiĉno ili potpuno blokirani kotaĉi vozila. Koĉenjem vozila. Kod ovakvog traga na podlozi se ocrtavaju rubovi profila gume.SIGURNOST S ANALIZOM PROMETNIH NESREĆA U CESTOVNOM PROMETU TRAGOVI NESREĆE Po ĉistoj tvrdoj podlozi ne ostaju tragovi vožnje ukoliko na pneumatiku ne postoje naslage blata. kotaĉi se više ne okreću slobodno. dobivaju sve veću zadršku dok ne budu potpuno blokirani.

veći uĉinak koĉenja nego kotaĉi s druge strane vozila.SIGURNOST S ANALIZOM PROMETNIH NESREĆA U CESTOVNOM PROMETU TRAGOVI NESREĆE Trag koĉenja ovisi o vrsti i stanju podloge. Tragovi koĉenja mogu teći u pravcu ili u luku te od jednih kotaĉa mogu biti duži. Trag koĉenja ima tzv. Ukoliko kotaĉi s jedne strane vozila imaju. a od drugih kraći. od razvuĉenih otisaka profila gazećeg sloja gume do jednakomjerno izraženih tragova pneumatika karakteristiĉnih za blokadu kotaĉa. tragovi koĉenja će biti razliĉite dužine ili će biti otisnuti u luku. prilikom koĉenja. prijelazni izgled. .

vozilo stalno mijenja smjer kretanja pa se i mijenjaju tragovi koĉenja a tragovi se ponekad i sijeku.SIGURNOST S ANALIZOM PROMETNIH NESREĆA U CESTOVNOM PROMETU TRAGOVI NESREĆE c) TRAGOVI ZANOŠENJA I BOČNOG PROKLIZAVANJA Pojavljuju se kod destabiliziranog vozila i nekontroliranog kretanja kada boĉna sila prelazi mogućnost prianjanja pneumatika uz kolnik pa vozilo klizi i mijenja pravac. . Pri zanošenju vozila kretanje vozila je geometrijski neodreĊeno.

ostaju tragovi struganja dijelova vozila. • Kod tragova struganja dijelova vozila. prtljaga. a naroĉito lokaciju prvih ĉestica boje. Ista procedura vrijedi i kod prevrtanja vozila. krhotine plastike. ĉestice boje vozila. blata. tragovi prevrtanja. sudara i slijetanja vozila s kolnika na mjestu nesreće. otkinuti dijelovi vozila. . tragovi tekućine. zemlja. krhotine stakla.SIGURNOST S ANALIZOM PROMETNIH NESREĆA U CESTOVNOM PROMETU TRAGOVI NESREĆE TRAGOVI DIJELOVA VOZILA • Kod naleta. • Ĉestice rasute boje vozila na mjestu nesreće. bitno je po mogućnosti utvrditi koji dio vozila je ostavio taj trag i toĉno odrediti poĉetak tog traga. bitno je odrediti posebno kod naleta vozila na pješaka jer te ĉestice mogu poslužiti kod otkrivanja mjesta naleta. osim tragova kotaĉa.

zemlja i blato otpalo s vozila ĉesto se može naći na mjestu sudara vozila a i na mjestu zaustavljanja vozila nakon sudara. • Prašina.SIGURNOST S ANALIZOM PROMETNIH NESREĆA U CESTOVNOM PROMETU TRAGOVI NESREĆE • Kod krhotina stakla i plastike na mjestu nesreće. • Raspored ostalih tragova vozila (otpali dijelovi vozila. tekućina. bitno je utvrditi od ĉega potjeĉu te zonu rasipanja a naroĉito poĉetak rasipanja. Kada su krhotine pomiješane. prtljaga i sl. bitno je utvrditi poĉetak rasipanja svih vrsta krhotina što je od posebne važnosti kod utvrĊivanja mjesta naleta.) po mjestu nesreće može poslužiti za odreĊivanje pravca kretanja vozila nakon sudara .

osobito kapa. Osim navedenih tragova.SIGURNOST S ANALIZOM PROMETNIH NESREĆA U CESTOVNOM PROMETU TRAGOVI NESREĆE TRAGOVI OSOBA Prilikom naleta vozila na pješake. tijela. . ukoliko nisu pomicani nakon nesreće. Neki od predmeta. bicikliste i motoriste na mjestu nesreće ostaju tragovi. krvi te otisci tijela na mekanoj podlozi. šešir i sl. mogu poslužiti u odreĊivanju mjesta naleta na pješaka. na mjestu nesreće ostaju i razasuti otpali dijelovi odjeće i obuće te predmeti koje su nosili ili vozili pješaci. biciklisti ili motoristi.

dok kod sudara i naleta na prepreku ostaju oštećenja i strugotine s vanjske strane vozila. strugotine i oštećenja.SIGURNOST S ANALIZOM PROMETNIH NESREĆA U CESTOVNOM PROMETU TRAGOVI NESREĆE Kod ispadanja putnika iz vozila tijekom sudara ili prevrtanja. tkiva. Od putnika. . može poslužiti za utvrĊivanje osobe koja je bila za upravljaĉem. a u unutrašnjosti vozila ostaju posredna oštećenja i deformacije. mjesto i položaj nakon ispadanja iz vozila. krvi. u vozilu ostaju oštećenja. tragovi tkiva. kose i drugo. mogu poslužiti za utvrĊivanje rasporeda sjedenja putnika u vozilu u trenutku nesreće tj. TRAGOVI NA VOZILU I U NJEMU Prilikom naleta na pješaka. bicikl ili motorkotaĉ na vozilu ostaju tragovi krvi.

SIGURNOST S ANALIZOM PROMETNIH NESREĆA U CESTOVNOM PROMETU TRAGOVI NESREĆE Bitno je da se svi tragovi. Ako se u vozilu nalaze poginuli putnici. . prilikom oĉevida detaljno fotografiraju i opišu kako bi se tokom vještaĉenja mogli utvrditi meĊusobne podudarnosti oštećenja kod sudara vozila ili naleta na prepreku te meĊusobna podudarnost izmeĊu oštećenja vozila i povreda pješaka. motorista ili putnika u vozilu. biciklista. bitno je utvrditi i dokumentirati položaje u kojima su zateĉeni nakon nesreće.