MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT

Pemprosesan Maklumat dalam otak manusia
Terdapat tiga mode ingatan yang berlaku pemprosesan maklumat berlaku dalam otak manusia. -Tiga mode ingatan tersebut terdiri daripada
-

Ingatan Jangka Pendek
-Apabila maklumat baharu diterima oleh daftar maklumat , maklumat berkenaan dikenal pasti dan diberi perhatian serta disalur kepada ingatan jangka pendek. -Ingatan jagka pendek dinyatakan sebagai working memory kerana maklumat sebenar diproses di sini. Tempat inilah pemikiran berlaku.

-Jika latihan elaboratif berlaku, terdapat perkaitan antara maklumat dengan apa yang disimpan dalam ingatan jangka panjang. Maklumat ini disalurkan ke dalam ingatan jangka panjang dan disimpan dalam skema. Maklumat dikeluarkan semasa diaktifkan dan diproses oleh ingatn angka pendek sebelum dihasilkan sebagai output.