You are on page 1of 5

MODEL

PEMPROSESAN
MAKLUMAT
Pemprosesan Maklumat dalam otak
manusia
-Terdapat tiga mode ingatan yang berlaku
pemprosesan maklumat berlaku dalam otak
manusia.
-Tiga mode ingatan tersebut terdiri daripada
Ingatan Jangka Pendek
-Apabila maklumat baharu diterima oleh
daftar maklumat , maklumat berkenaan
dikenal pasti dan diberi perhatian serta
disalur kepada ingatan jangka pendek.
-Ingatan jagka pendek dinyatakan sebagai
working memory kerana maklumat sebenar
diproses di sini.
Tempat inilah pemikiran berlaku.
-Jika latihan elaboratif berlaku, terdapat
perkaitan antara maklumat dengan apa yang
disimpan dalam ingatan jangka panjang.
Maklumat ini disalurkan ke dalam ingatan
jangka panjang dan disimpan dalam skema.
Maklumat dikeluarkan semasa diaktifkan dan
diproses oleh ingatn angka pendek sebelum
dihasilkan sebagai output.