You are on page 1of 10

Gio trnh: Asking question

V tr v ngha ca thit k bng hi Gii thiu s lc v quy trnh nghin cu, iu tra v kho st. S lc v cc loi cu hi v thang o Mt s th thut trong vic xy dng tng loi cu hi c bit Hon thin vic thit k v xy dng Bng hi.

Nghin cu l thuyt

Nghin cu thc nghim

D liu

D liu thng k o m

D liu c tnh x hi hc

Nghin cu
survey

T chc iu tra kho st

Sn c

BH c coi l hnh thc ca ton b TXHHTN BH th hin ni dung nghin cu Cht lng BH th hin cht lng ca cuc T BH l tm gng phn nh ton b TTN Thit k BH tt: Thu thp c thng tin chnh xc nht Tng t l ngi tr li

Xc nh mc ch, mc tiu nghin cu.


l do thc hin mt nghin cu nu mt cch ngn gn, r rng mc tiu tc nghip

nh gi tng quan cc nghin cu c lin quan c lm.


xem xt vn cc nghin cu ny t ra, phng php h dng gii quyt vn nhng kt lun c bn nh gi phi c tnh ph bnh

D kin ban u ca nghin cu

n nh gi thuyt nghin cu

hnh dung v sn phm cui cng ca nghin cu ri i ngc li xem cn nhng d liu no, c th hin theo hnh thc no. gip cho ngi nghin cu hnh thnh c y hn h khi nim
Gi thuyt v mi quan h (nh tnh/nh lng) gia cc khi nim/i lng/bin cn c nu c th v thch hp vi bi cnh (c ngha l nhng gi thuyt c th chng minh hay ph nh c). lit k cc bin cn c o m

Quyt nh kho st v nh gi tnh kh thi


iu chnh qui m nghin cu/ mc tiu nghin cu ty ngun lc v cc iu kin cn thit khc thc hin. Thit k kho st theo hng m t hay phn tch.
K thut chn mu. bn nhp ca phiu hi vi r rng ca tng cu hi, Cc loi cu hi thu thp thng tin. trnh t tin hnh phng vn, phng n x l d liu v phn tch thng k.

Thit k cng c v k thut nghin cu ph hp.

Xy dng cch chn mu (samppling design).


nu r c c tnh ca mu tnh thc thi v kinh ph ca vic chn mu Cch chn mu.

Lm th (pilot work).

khng nh tnh thc thi ca survey trn din rng. Ni dung th:
Th thang o, li l ca cu hi, cu trc phiu iu tra, di v trnh by ca phiu, nh hng ca ngoi cnh V nhiu th khc

Chn mu.

Thc hin iu tra.

chn cc i tng nghin cu a vo danh sch iu tra. Lm sch mu. kim tra xem mu chn c b lch khng.
ch tin hnh sau khi tt c cc bc chun b k trn c lm hon chnh. hun luyn iu tra vin vi ti liu hng dn iu tra vin gim st cuc iu tra Gim thiu s thin v ca iu tra vin trong khi phng vn.

X l s liu iu tra.

Phn tch d liu Kim nh cc gi thuyt Vit bo co

Codebook & coding loi b cu tr li sai hoc qu v l, m ho nhng phn tr li cho cu hi m, xem xt nhng phn khng c tr li tm cch khc phc Chun b d liu cho phn tch