You are on page 1of 10

KESIHATAN PERSEKITARAN

KESIHATAN FIZIKAL

KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL


2.1 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI KEKELUARGAAN PERHUBUNGAN

2.2 2.3

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN


3.1
3.2 3.3

PENYAKIT
KESELAMATAN PERTOLONGAN CEMAS