Bërja e një skice

Plani që ndërton esenë tuaj

Ju mund ta krahasoni të bërit e një skice me vizatimet për të ndërtuar një shtëpi.Çfarë është skica ? Përpara se sa të shkruani draftin e parë të esesë suaj. Skica është një plan i përgjithshëm i asaj që ju do të shkruani. E njëjta gjë është e vërtetë edhe me bërjen e skicës së një eseje. është më e mira të bëni një skicë. është më mirë të bësh vizatimet për tu siguruar që shtëpia do të ndërtohet në mënyrën që ju dëshironi. Përpara se sa të fillosh të ndërtosh një shtëpi. Hyrje .

 . por kur përfundoni. ju do të jeni në gjëndje të shkruani draftin e parë të esesë suaj më shpejtë se sa në rastin kur nuk do të kishit përgatitur një skicë. Një plan më i kujdesshëm do tw ndihmojë qw paragrafet e trupit të esesë të fokusohen në idetë e tezës së deklaruar. Skica kursen kohën për shkrimtarin. Përgatitja e një skice mund të harxhojë kohë.Të mirat e një skice Skica e një eseje mund të ndihmojë shumë për dy arësye:  Hyrje Skica do të ndihmojë për ta bërë esenë më të organizuar.

Hyrja Paragrafi #1 i trupit A. ideja mbështetëse B. II. Konkluzioni . Paragrafi #2 i trupit A.Shembull Skica Këtu është një shembull se si mund të duket një skicë (e pa plotësuar): Skica e esesë I. ideja mbështetëse B. ideja mbështetëse III. Paragrafi #3 i trupit Fjalia subjekt : ____________ Fjalia subjekt : ____________ Teza: ___________________ Fjalia subjekt: ____________ A. ideja mbështetëse V. ideja mbështetëse IV. ideja mbështetëse B.

Deklarimi i tezës Për të filluar një skicë. ju duhet të filloni me deklarimin e tezës. Procesi Skica e esesë Deklarimi i tezës Fjalia subjekt #1 Fjalia subjekt #2 Fjalia subjekt #3 . Nga deklarimi i tezës. ju mund të filloni të shkruani fjalitë e subjektit të paragrafeve të trupit në skicë. Deklarimi i tezës do të jetë udhërëfyesi juaj gjatë gjithë procesit të shkrimit të esesë suaj.

Fjalitë subjekt duhet të jenë Procesi në pajtim me idenë kryesore ose nënpikat në deklarimin e tezës.Fajlitë subjekt Fjalia subjekt për çdo paragraf të trupit duhet të mbështesi deklarimin e tezës. përndryshe. eseja mund të ngatërrohet. .

Fjalia e subjektit Paragrafi #2: Intervista është një mundësi për punëdhënësit e mundshëm për t’ju njohur më mirë. Janë disa gjëra që ju mund të bëni në një intervistë për të rritur mundësitë e suksesit tuaj. dhe bërja e pyetjeve të sakta në fund të intervistës. Fjalia e subjektit. Mënyra se si visheni mund të ketë një ndikim të madh në impresionin e parë të panelit të intervistimit tuaj.Paragrafi #3: Duke përgatitur disa pyetje të kujdesshme për fundin e intervistës. përgjigja e plotë e pyetjeve të intervistuesit. siç janë të veshurit e përshtatshëm. ju mund ti tregoni panelit se ju jeni përgatitur për intervistën dhe e doni punën. .Fjalitë subjekt Fjalia e subjektit Paragrafi #1: Procesi Deklarimi i tezës Intervista për punë shpesh mund të rregullojw ose prishi shanset për të gjetur punën e ëndrës suaj. kështu që është e rëndësishme që ti përgjigjeni çdo pyetjeje sa më mirë që të mundeni.

ose ide që ju doni ti përfshini në çdo paragraf. listo disa nga detajet mbështetëse.Procesi Detajet mbështetëse Pas fjalisë së subjektit për çdo paragraf. . shembuj.

Burrat dhe gratë duhet të mendojnë të veshin kostume të errëta. ose kompjuter laptop duhet të mbahen në një cantë. Veshja konservative do ti tregojë panelit të intervistimit se ju jeni serioz për atë që do të bëni. dhe ide B. Flokët dhe thonjtë duhet të jenë të pastër dhe të rregullt. Mos mbani shumë gjëra në intervistë. C. laps. Paragrafi #1 i trupit: Fjalia subjekt: Mënyra se si visheni mund të ketë një ndikim të madh në impresionin e parë të panelit të intervistimit tuaj. D. A. . shembujt. Detajet mbështetëse.Procesi Detajet mbështetëse II. Një bllok.

D. Kërko (pyet) për punën dhe kompanin përpara se sa të shkoni për intervistë. përgjigja komplete për pyetjet e intervistës. ju mund t’i tregoni panelit se jeni përgatitur për intervistën dhe e doni punën. B. Konkluzion: Mos e nënvleftëso rëndësinë e një interviste të mirë. Shpenzo pak kohë për t’u menduar rreth pyetjeve përpara se sa të përgjigjeni. II. III. Kërkoju intervistuesve që të përsërisin pyejtet që nuk i kuptoni. Intervista është mundësia për të njohur punëdhënësin tuaj të mundshëm. Janë disa gjëra që ju mund të bëni në një intervistë për të rritur mundësinë tuaj për sukses siç është. A. IV. C. Mos mbani shumë gjëra me vete në intervistë. Një bllok për të shkruajtur fjalët kryesore të pyetjeve të intervistës disa herë është e dobishme. dhe/ose laptop mund të mbahen në një çantë. Ju duhet të përpiqeni ta siguroni këtë informacion para se sa të aplikoni për punën. B. Hyrje – deklarimi tezës: Një intervistë punësimi mund të rregullojë ose prishi shanset për të gjetur punën e ëndrës suaj. prandaj është e rëndësishme që ju t’i përgjigjeni çdo pyetjeje sa më mirë që të jetë e mundur. Burrat dhe gratë duhet të mendojnë të veshin konstume të errëta. të veshurit bukur. Veshja konservative do ti tregojë panelit të intervistimit se ju e keni seriozisht atë që po bëni. Fjalia subjekt: Mënyra si visheni mund të ketë një impakt të madh në impresionet e para të panelit të intervistimit. dhe bërja e pyetjeve të duhura në fund të intervistës. Një bllok. Bëj pyetje rreth qëllimeve. Paragrafi #1 i trupit: IV.Shembull skice I. misionit të kompanisë dhe se çfarë këkohet për punëtorët. etj. Paragrafi #2 i trupit: Fjalia subjekt: Një intervistë është një mundësi për punëdhënësit . C. A. B. C. A. Flokët dhe thonjë duhet të jenë të pastër dhe të rregullt. Paragrafi #3 i trupit: Fjalia subjekt: Duke përgatitur disa pyetje të kujdesshme për fundin e intervistës. stilolaps. tuaj që t’ju nohin më mirë. Mos bëj pyetje për përfitimet ose rrogën gjatë intervistës.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful