LOGO

THIẾT KẾ TỔNG HỢP HỆ THỐNG SỐ

Đề tài : Thiết kế khóa cửa số bằng verilog
Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Lê Cường

Sinh viên thực hiện : Ma Văn Thành . SHSV : 20090025 Lê Đức Trung . SHSV : 20096384 Lê Mạnh Hiệp . SHSV : 20096337 Nguyễn Minh Đức . SHSV 20096333

Nội Dung 1 2 Giới thiệu đề tài Phân tích và thiết kế Lập trình và test thử trên Kit FPGA 3 4 Kết luận .

Giới thiệu đề tài Lí do chọn đề tài .

Yêu cầu đặt ra Thiết kế thành công bằng verilog Yêu cầu chức năng Hiểu rõ nguyên lí hoạt động Xác định chức năng của từng Khối Ứng dụng một cách hợp lí .

Yêu cầu đặt ra Cũng cố kiến thức lập trình verilog Kỹ năng làm vệc nhóm Hiểu rõ sự khác nhau giữa ngôn ngữ phần cứng và phần mềm Mục tiêu Kỹ năng thuyết trình. Làm quen với các thiết kế phức tạp yêu cầu FSM Sử dụng các phần mềm mô phỏng và tổng hợp HDL .

Phân tích  Mô tả sản phẩm  Sảm phẩm mà chúng ta xây dựng được thiết kế bằng ngôn ngữ verilog.  Mô phỏng thiết kế trên modelsim.  Là khóa cửa số sử dụng kit FPGA và bàn phím máy tính .altera và tổng hợp bằng phần mềm quartus.

Người dùng ấn nút RESET nhập lại mật khẩu.Phân tích  Tương tác với người sử dụng  Mô hình mạch sử dụng qua bàn máy tính và KIT FPGA  Các thao tác sẽ tạo ra kết quả được hiển thị lên LCD . .

 Để mở cửa nhấn phím “#” sau đó nhập mật khẩu và kết thúc bằng cách giữ phím “#” cho đến khi cửa mở hoàn toàn .Hoạt động  Độ dài mật khẩu bốn chữ số.  Khi ấn nút RESET hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái STORE để nhập lại mật khẩu .

 Nếu sai thì hệ thống sẽ yêu cầu làm lại thao tác thay đổi mật khẩu từ đầu.Hoạt động  Để thay đổi mật khẩu: ấn phím “*”. tiếp tục ấn phím “#” để nhắc lại mật khẩu.  Nếu đúng. quá trình thay đổi mật khẩu sẽ phải làm lại từ đầu. sau đó nhập mật khẩu cũ. mật khẩu sẽ được thay đổi. đèn tín hiệu sẽ báo hệ thống ở trạng thái STORE. hệ thống thoát khỏi trạng thái STORE.  Nếu đúng.  Nếu tiếp tục sai. . ấn phím “#” để nhập mật khẩu mới. Bước này cho phép nhập lại 2 lần nếu sai.

Các bước thiết kế mạch 1 Xây dựng sơ đồ chức năng 2 Xây dựng đồ hình trạng thái FSM 3 Mô tả các khối bằng verilog trên modelsimaltera 4 Tổng hợp trên quartus .

Sơ đồ chức năng .

Sơ đồ hình trạng thái FSM .

nghiên cứu và làm các nhiệm vụ sau : 1 Thiết kế thuật toán lập trình: Cả nhóm 2 Tìm hiểu Module bàn phím: Hiệp 3 Tìm hiểu Module Text LCD: Đức 4 Liên kết các module với nhau: Trung. Thành .NHIỆM VỤ CỦA CÁC TUẦN SAU Tiếp tục tìm hiểu .

Related Interests